Wat houdt de Arbowet in voor jou als werkgever?

Waartoe ben je als werkgever verplicht?
De Arbowet zorgt ervoor dat er aandacht is voor de arbeidsomstandigheden op het werk. De wet bevat veel voorschriften voor het opzetten van een goed arbobeleid. Wat de Arbowet inhoudt, lees je in dit artikel.
Houdt je personeel gezond
Klik hier
Lees tips in ons whitepaper
Download gratis
Doel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zelfs als je een klein bedrijf hebt, is het belangrijk om je te verdiepen in de Arbowet. Je kunt natuurlijk een brochure over de Arbowet doorlezen, maar dat kost een hoop tijd. Daarom zetten wij de belangrijkste dingen voor je op een rij.
 
Wat staat er in de Arbowet?
Deze wet bevat veel voorschriften zodat je werknemers in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. Aan de hand van de voorschriften in de Arbowet kun je een goed arbobeleid binnen je bedrijf opzetten. Daarnaast beschrijft de Arbowet precies de taken en mogelijkheden die de werkgever, de werknemers, de ondernemingsraad, de arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben. Daarbij moet je als werkgever aandacht schenken aan:
De Arboregelgeving bestaat uit drie delen:
  • De Arbowet beschrijft hoe je jouw arbeidsomstandighedenbeleid vormgeeft.
  • Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper op een aantal specifieke situaties in.
  • De Arboregeling vult de bepalingen van het Arbobesluit nader in.
Nieuwe ontwikkelingen
De Arbowet verandert regelmatig. 1 januari 2007 werd deze voor het laatst gewijzigd. Met die wijziging van de Arbowet kregen werkgevers en werknemers meer vrijheid en verantwoordelijkheid, minder regels, maar ook een harder optreden door de arbeidsinspectie bij misstanden. Uiteindelijk zou dat moeten leiden tot een veiliger en gezonder werkklimaat. Als werkgever heb je daardoor meer mogelijkheden gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop je in jouw eigen sector aan de wetgeving kunt voldoen. Dit heeft als voordeel dat je een arbobeleid kunt voeren dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van je sector. In de Arbowet wordt een onderscheid gemaakt tussen het publieke domein en het private domein.
 
Het publieke domein
In het publieke domein (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) zorgt de overheid voor een helder wettelijk kader met zo min mogelijk regels en zo weinig mogelijk administratieve lasten. De overheid stelt doelvoorschriften vast. Dit is het niveau van bescherming dat werkgevers moeten bieden aan hun werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken.
 
Het private domein
In het private domein maak je met je werknemers samen afspraken over de wijze waarop jullie binnen je onderneming of branche invulling wilt geven aan de doelvoorschriften van de overheid. Deze afspraken kun je vastleggen in een arbocatalogus.
 
De arbocatalogus
In een arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Zodra zij een arbocatalogus hebben opgesteld die marginaal is getoetst door de overheid, zijn de Arbobeleidsregels voor die branche niet meer van toepassing. In 2010 zijn alle overgebleven Arbobeleidsregels ingetrokken.

Dossiers

Mag ik een zieke medewerker ontslaan?

Ontslag bij ziekte: wat moet je weten?
Een ziek personeelslid mag je niet ontslaan in de eerste twee jaar van zijn ziekte. Is je medewerker daarna nóg niet beter, dan is ontslag wel een...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten