Wat verandert er in 2015 voor je tijdelijke personeel?

Overzicht veranderingen aan tijdelijke contracten
De regels voor tijdelijke contracten zijn in 2015 veranderd. Wat houdt het in voor de contracten van jouw tijdelijke werknemers? De veranderingen in een overzicht.
De gevolgen van de Wwz voor jou als werkgever
Klik hier
Lees je in het whitepaper Wet werk en zekerheid
Naar MijnMKB
Wat zijn de huidige regels voor ontslag?
Klik hier
Download het whitepaper!
Naar MijnMKB
De wet Werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.
 

Veranderingen 1 januari 2015

De versoepeling van het ontslagrecht en de stimulering van WW'ers zal per 1 juli 2015 ingaan. De versterkte rechtspositie van flexwerkers is per 1 januari 2015 op het programma. Wat betekent dat voor jou als werkgever?
  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.
  • Heeft je medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt.
  • Heb je medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal twaalf uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als je je medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.
 

Per 1 juli 2015

  • Je medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Geef je een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee jaar een vast contract. Nu is dat nog een opvolgingsperiode van maximaal drie maanden en een totale periode van drie jaar.

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten