Hoe ga je om met persoonsgegevens van overleden klanten?

Column Simone Dirven | Kessels Advocaten

08 januari 2016

Iedere ondernemer krijgt te maken met klanten en wellicht ook werknemers die overlijden. En dan is het niet alleen voor nabestaanden prettig als ze niet met (fysieke) reclame geconfronteerd worden. Ook voor jou is het van belang dat je gegevens kloppen. Vroeg of laat krijg je als ondernemer te maken met nabestaanden die vragen of je een klantaccount wilt sluiten.

Customer Relationship Management

Condoleance

Mijn klant vroeg of ze na het overlijden van een belangrijke klant een online condoleance op hun website konden opnemen. Dat lijkt op het eerste gezicht gewoon een mooi initiatief, maar welke gegevens mag je wel en welke niet opnemen? Privacy van overledenen raakt je bedrijf dus op verschillende manieren.

Privacyregels

De meeste privacyregels vinden we in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is niet van toepassing op persoonsgegevens van overledenen. Van klanten mag je alleen gegevens verwerken als je bijvoorbeeld toestemming hebt, omdat je een contract moet nakomen, een gerechtvaardigd belang hebt of een publieke taak moet uitvoeren. De Wbp belemmert het plaatsen van foto’s en informatie van overledenen dus niet. Dat betekent dat je dus op grond van de Wbp geen toestemming hoeft te hebben, en geen belangenafweging hoeft te maken. Daarbij geldt dat niet alle contracten automatisch eindigen als een klant overlijdt. Dat zal dan afhangen van wat je in je contract of algemene voorwaarden geregeld hebt. Het is dus belangrijk om hier vooraf goede afspraken over te maken, zodat je weet waar je aan toe bent als je een overlijdensbericht ontvangt.

In het verleden werden al eens kamervragen gesteld over deze kwestie. De minister van justitie benadrukte dat het in sommige gevallen nodig is om vooraf toestemming te hebben van nabestaanden bij het online plaatsen van informatie van een overledene. Volgens de minister volgt deze verplichting uit hoe zorgvuldig we met elkaar om moeten gaan. Als je je hier niet aan houdt, handel je onrechtmatig en kunnen nabestaanden een verbod vragen aan de rechter. Bovendien kun je dan veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Portretrecht

Een vreemde eend in de bijt is wat dit betreft nog het portretrecht. Dat geldt tot tien jaar na overlijden. Als het portretrecht geschonden is, bijvoorbeeld doordat je een foto van een overledene zonder toestemming van de nabestaanden plaatst, kunnen de nabestaanden dus alsnog aankloppen. Online mag je dus niet zomaar foto’s online plaatsen van overledenen. Voor andere informatie zul je in veel gevallen eerst toestemming nodig hebben van nabestaanden. En dan is het niet alleen in bepaalde gevallen noodzakelijk, maar ook fatsoenlijk om vooraf toestemming te vragen van nabestaanden.

Auteur

Simone Dirven