Onboarding

Personeel

De betekenis van onboarding: wat is het en hoe regel je het voor jouw bedrijf?

Over het belang van een goede onboarding

De betekenis van onboarding is voor veel bedrijven nog vaag. Terwijl het een strategisch proces is dat zowel voor medewerkers als voor je bedrijf van waarde kan zijn. Met een goede onboarding voelt 91% van de medewerkers zich vanaf de start betrokken bij de organisatie (Society for Human Resource Management, 2022). Je leest in dit artikel wat onboarding is, welke voordelen het heeft, de vaste onderdelen van een onboardingprogramma en we delen een voorbeeldprogramma.

03 oktober 2023 5 minuten

Wat is de identificatieplicht voor personeel?

Tips rondom identificatie nieuwe werknemers

In Nederland moeten we altijd en overal een geldig identiteitsbewijs op zak hebben. Als werkgever ben je ook wettelijk verplicht de identiteit van je medewerkers te controleren voor ze aan de slag gaan. Wat moet je precies doen?

15 september 2020 3 minuten

Wat moet ik doen bij het aannemen van mijn eerste personeelslid?

Waar je aan moet denken als je personeel in dienst neemt

Je start een nieuw bedrijf of je bedrijf loopt zo goed dat je besluit personeel aan te nemen. Daar komt een hoop regelwerk bij kijken.

14 september 2020 3 minuten

Dit moet je regelen voor een nieuwe werknemer

Checklist medewerker in dienst nemen

Als je een nieuwe medewerker in dienst neemt, is er een hoop te regelen. Wat allemaal? Dat vind je in deze handige checklist.

14 september 2020 6 minuten

Inwerken of onboarding, het verschil

Waarom inwerken nog geen onboarding is

Onboarden, een hippe term voor inwerken? Ja en nee. De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is inwerken niet identiek aan onboarden.

11 augustus 2020 3 minuten

Wanneer vraag je een Verklaring Omtrent het Gedrag aan?

Wat is een VOG precies en hoe kom je er aan?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is soms nodig voor een ondernemer of werknemer. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij er wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, geld, kwetsbare personen, of bij een aanbesteding. Wat is een VOG precies en hoe vraag je hem aan?

16 maart 2020 5 minuten

Controle identiteit bij buitenlands personeel

Identiteitscontrole volgens de Wet op identificatieplicht

Als je buitenlandse medewerkers in dienst neemt, is het belangrijk de identiteit te controleren. Als medewerkers niet over een geldig identiteitsbewijs beschikken, mogen ze niet voor je werken.

25 september 2019 3 minuten

Aannemen van personeel met functiebeperking

Regels en kortingen rondom medewerkers met een ziekte of handicap

Heb je er weleens over gedacht om een medewerker met een ziekte of beperking aan te nemen? Als een nieuwe medewerker een functiebeperking heeft, zijn er interessante loonvoordelen te behalen.

29 maart 2017 4 minuten

Welke werknemers vallen onder de Participatiewet?

‘Werknemers met een arbeidsbeperking’, wie zijn dat?

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tussen nu en 2026 moeten er 100.000 extra banen bijkomen. Om wat voor werknemers gaat het nu precies?

14 augustus 2015 5 minuten

Moet ik een eerstedagsmelding doen?

Hoe meld je nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding aan?

De algemene verplichting om nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden, is in 2009 vervallen. Toch moet je in sommige gevallen nog steeds eerstedagsmelding doen.

06 augustus 2012 2 minuten