Moet ik een eerstedagsmelding doen?

Hoe meld je nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding aan?

nieuwe werknemer, sollicitatie, cv

De algemene verplichting om nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden, is in 2009 vervallen. Toch moet je in sommige gevallen nog steeds eerstedagsmelding doen.

Wat is een eerstedagsmelding?

Een eerstdagsmelding is het aanmelden van nieuw personeel dat bij je komt werken in een echt dienstverband of een fictief dienstverband (bijvoorbeeld een stagiaire of thuiswerker). Dit doe je bij de Belastingdienst. 

Voor wie is het verplicht?

Voorheen moesten alle werkgevers deze melding doen bij het in dienst nemen van nieuw personeel. Echter, deze algemene verplichting geldt sinds 1 januari 2009 niet meer. Toch zijn er uitzonderingen. Als de Belastingdienst je via een beschikking heeft verplicht om eerstdagsmelding te doen, moet je iedere nieuwe werknemer aanmelden bij de Belastingdienst.

Wanneer moet je wél eerstedagsmelding doen?

De Belastingdienst kan je verplichten om toch drie jaar lang eerstedagsmelding te moeten doen, om een van de volgende redenen:

  • Als je een naheffingsaanslag hebt gekregen omdat je (sommige) werknemers niet in je loonadministratie hebt opgenomen

  • Als je een vergrijpboete van de Belastingdienst hebt gekregen voor het niet of te laat betalen van loonheffingen

  • Als je strafrechtelijk wordt vervolgd omdat je (een of meer van onderstaande mogelijkheden):

  1. illegale werknemers in dienst hebt

  2. je bedrijf niet bij het handelsregister hebt ingeschreven

  3. je verplichtingen voor de loonheffingen niet bent nagekomen

  • Als je een boete hebt gekregen voor het in dienst hebben van illegale werknemers

Binnen zes maanden nadat je een beschikking (naar aanleiding van een van bovenstaande situaties) hebt gekregen van de Belastingdienst, moet je eerstedagsmelding doen. Kom je deze verplichting niet na of doet zich opnieuw een van de bovengenoemde situaties voor, dan kun je een boete krijgen en/of kan de verplichting verlengd worden met een periode van telkens vijf jaar. 

Hoe kun je een eerstdeagsmelding doen?

Je kunt de eerstedagsmelding op drie verschillende manieren doen:

  • via de website van de Belastingdienst

  • via aangifte- of administratiesoftware

  • via een belastingconsulent of administratiekantoor

Voor welke manier je ook kiest, je bent verplicht de melding digitaal te doen.

Bron: De Belastingdienst

Wat vind je van dit artikel?