Hoe word ik een (mbo) leerbedrijf?

Aan welke criteria moet ik voldoen?

hoe word ik een leerbedrijf

Om een erkend leerbedrijf te worden, moet je aan een aantal criteria voldoen. Pas dan mag je leerlingen opleiden. Wat zijn de basisvoorwaarden?

Het leerbedrijf mag de beroepspraktijkvorming uitvoeren, als het voldoet aan bepaalde criteria. De kwaliteit van leerbedrijven krijgt vorm via twee basisvoorwaarden die gelden voor alle leerbedrijven in alle bedrijfstakken. Het ministerie van OCW heeft deze criteria goedgekeurd. Het kenniscentrum kan aanvullende criteria, meestal branche-gerelateerd, opstellen.

Basisvoorwaarde 1:

Een leerbedrijf moet de deelnemer een werkplek bieden die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De leerling moet het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Het leerbedrijf moet in staat zijn om de student opdrachten te laten vervullen die hij of zij nodig heeft om aan de eindtermen (via tussentijdse toetsen) te kunnen voldoen.

Basisvoorwaarde 2:

Het leerbedrijf moet leerlingen de benodigde faciliteiten bieden voor een goede praktijkopleiding. Hiervoor zijn vijf kwalitatieve afspraken gemaakt:

  1. Een leerbedrijf wijst een praktijkopleider aan. Een praktijkopleider of praktijkdocent is iemand die vakinhoudelijke kennis heeft, maar ook in staat is om deze kennis op een goede manier over te dragen op de leerling. Deze onderwijsvaardigheid moet de praktijkopleider kunnen aantonen met diploma's, certificaten of ervaring.

  2. Het leerbedrijf houdt contact met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding.

  3. Het leerbedrijf moet gebruik maken van een praktijkleerplan waarmee de leerling op een gestructureerde manier wordt opgeleid.

  4. Het leerbedrijf moet bereid zijn om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding.

  5. Het leerbedrijf moet samenwerken met een consulent van het kenniscentrum.

Van wie ontvang je de officiele erkenning?

De erkenning van leerbedrijven gebeurt door kenniscentra van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Er zijn 17 kenniscentra die elk bedrijfstakgewijs georganiseerd zijn. Wil je graag leerbedrijf worden, dan kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met het kenniscentrum behorend bij de bedrijfstak waarvoor je leerlingen wilt opleiden. Dat kan via de centrale organisatie Colo, of rechtstreeks bij het kenniscentrum.

Hoe ziet het contract er uit? 

Het leren in de praktijk wordt voor leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) geregeld via een praktijkovereenkomst, die gesloten wordt tussen de school, de leerling, het leerbedrijf en het kenniscentrum. 

Wat als het niet goed loopt? 

Als het tussen een leerling en een leerbedrijf niet goed loopt, kan er extra begeleiding vanuit school en/of van een adviseur van het kenniscentrum komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkhouding van de leerling te wensen over laat. Hier wordt dan een gesprek over gevoerd. Als niets helpt, wordt het leer-werktraject bij het leerbedrijf afgebroken. In de praktijk blijkt dit weinig voor te komen. Wat meer voorkomt is dat een leerling bij nader inzien toch kiest voor een andere opleiding of een andere branche.

Wil je erkend leerbedrijf worden of je gegevens wijzigen. Klik hier voor het overzicht van de verschillende kenniscentra.

Wat vind je van dit artikel?