Arbeidsovereenkomst: wat voor soorten zijn er?

Bepaalde of onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd zijn, en kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Wat moet je nog meer weten over deze verschillende soorten arbeidsovereenkomsten?

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als er niet wordt afgesproken voor welke periode de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wil niet zeggen dat het niet te beëindigen valt. Wel gelden hiervoor enkele regels, zoals het in acht nemen van een opzegtermijn en, voor de werkgever, het aanvragen van een ontslagvergunning. De opzegtermijn is vaak in het contract zelf al geregeld.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de einddatum vast. Een andere optie is dat een contract wordt getekend voor bijvoorbeeld de duur van een bepaald project. De overeenkomst eindigt dan automatisch als het project beëindigd is. Werkgever en medewerker hoeven geen opzegtermijn in acht te nemen. Tussentijds opzeggen mag alleen als dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen. Dan geldt er wel een opzegtermijn.  Let op: In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.

Verplichte arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het is mogelijk om tijdelijke contracten te verlengen, zonder dat meteen ontslagbescherming ontstaat. Dit kan uiteraard niet onbeperkt. Wanneer gaat een tijdelijk contract over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

  • Als de werkgever en medewerker meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar sluiten, of met onderbrekingen van drie maanden of korter. De vierde overeenkomst is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  • Als de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar is. Zodra de periode van drie jaar wordt overschreden gaat de voortgezette overeenkomst automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onderbrekingen van drie maanden of korter tussen de overeenkomsten tellen mee in de berekening van de periode van drie jaar. Alleen als de onderbreking langer dan drie maanden is, wordt de keten verbroken en begint de telling van de contracten en de periode van drie jaar gewoon opnieuw.

Deze regels gelden ook voor elkaar opvolgende overeenkomsten tussen dezelfde medewerker en verschillende werkgevers die 'ten aanzien van de verrichte arbeid' redelijkerwijs als elkaars opvolger te beschouwen zijn. Dit is het geval als bij een (nieuwe) arbeidsovereenkomst de aard van de werkzaamheden en de werkplek hetzelfde blijven, maar alleen de (formele) werkgever verandert. Bijvoorbeeld de medewerker die eerst in dienst van een uitzendbureau was en vervolgens hetzelfde werk in dienst van de (voormalige) inlener gaat doen. De feitelijke werksituatie van de medewerker blijft dan hetzelfde.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan drie jaar

De duur van één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet aan een maximum gebonden en mag dus langer duren dan drie jaar. Heeft een contract drie jaar of langer geduurd dan mag dit contract nog één keer aansluitend voor maximaal drie maanden worden verlengd. Pas als de verlenging langer duurt of als er vaker wordt verlengd, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze eenmalige verlenging kan van pas komen als de arbeidsovereenkomst is afgelopen, maar het werk nog net niet af is. Alleen dezelfde medewerker en dezelfde werkgever hebben deze eenmalige verlengingsmogelijkheid.

Heeft een medewerker eerst een contract voor drie jaar gehad bij een werkgever en gaat hij vervolgens nog twee maanden hetzelfde werk doen als uitzendkracht, dan komt hij dus voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau.

Wat vind je van dit artikel?