Voordeel voor werkgevers met jongeren in dienst

Belastingvoordeel en subsidies voor banen en stageplekken voor jongeren

Het aannemen van een jonge werknemer of stagiaire kan een gok zijn voor je bedrijf. Om het toch aantrekkelijk te maken om jongeren aan te nemen, zijn er belastingvoordelen en subsidies in het leven geroepen.

Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is een korting op de af te dragen loonheffing. Je kunt gebruik maken van deze regeling als je een jongere in dienst neemt die een van de volgende onderwijsvormen volgt:

  • Het MBO-BBL- traject > De leerling volgt op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een BBL-opleiding is een opleiding waarbij de scholier al werkend zijn of haar diploma zal krijgen. De scholier volgt 1 dag per week onderwijs en werkt verder vier dagen bij het zogenoemde leerbedrijf.

  • Startkwalificatieniveau > De werkloze jongere volgt scholing gericht op het behalen van een startkwalificatie. De werkgever moet een verklaring hebben van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) dat de jongere voor indiensttreding werkloos was.

Bovendien gaat het Ministerie van Financiën deze fiscale tegemoetkoming hoogstwaarschijnlijk verhogen. In de nieuwe voorstellen bedraagt de afdrachtvermindering tweeduizendvijfhonderd euro per werknemer voor een BBL'er en drieduizend euro voor iemand met een startkwalificatie.

Loonkostensubsidie

Er zijn in Nederland veel projecten om een jongere werkervaring op te laten doen of in dienst te nemen. Neem je via zo'n project (bijvoorbeeld Work First) een jongere in dienst, dan kom je in aanmerking voor de loonkostensubsidie. De hoogte en duur daarvan is afhankelijk van het soort werk en de voorwaarden die worden gesteld.

Het aanvragen van subsidies

Subsidies maken het makkelijker mensen in dienst te nemen. Dat is voor jou als werkgever een voordeel: je krijgt een nieuwe werknemer maar loopt door de regelingen minder risico. Bovendien is het een voordeel voor de maatschappij: de jeugdwerkloosheid loopt zo terug. Subsidie verkrijgen kan echter voor wat extra werk zorgen. Maar een subsidiegever wil graag dat deze projecten een succes worden en daarom krijg je altijd voldoende medewerking van organisaties zoals het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De volgende subsidieregelingen zijn op jonge werknemers van toepassing:

  • Melding proefplaatsing voor werkloze jongeren

  • Stimuleringssubsidie doorstroom zorg

  • Subsidie innovatie Wajong-projecten

  • Tijdelijke bijdrageregeling innovatie openbaar bestuur InAxis

  • Subsidie  bevordering activering en uitstroom

  • Subsidieregeling financiele ondersteuning arbeidsmiddelen

  • Innovatieprogramma Werk en Bijstand

  • Provinciale subsidies

Voor meer informatie over hoe je leren en werken voor je werknemers kunt combineren, ga naar de website van opleiding en beroep van verschillende organisaties die veel kennis hebben over onderwerpen op dit gebied.

Let op!

Sinds 1 januari 2011 is de afdrachtvermindering onderwijs voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer vervallen. 

Wat vind je van dit artikel?