Dit is het minimumloon horeca in 2023

Iemands ervaring, functie en leeftijd bepalen het loon in de horeca

Restaurant - tafel - glazen - terras

Wat is het minimumloon in de horeca? Is dit loon hoger dan het wettelijk minimumloon? Ben je verplicht cao-lonen aan te houden? En hoe bepaal je het juiste loon? Een overzicht van de antwoorden.

Minimumloon horeca

Het wettelijk minimumloon voor de horeca is niet anders dan het minimumloon in andere branches, maar je zult voor de horeca rekening moeten houden met aanvullende regels in de horeca-cao, bijvoorbeeld over iemands opleiding of ervaring. Straks meer daarover.

Meer over het minimumloon 2023

Minimumloon horeca 2023

Dit is in 2023 het minimumloon van een medewerker in de horeca: € 1.995,00 maand

Of je iemand dit loon mag geven, is afhankelijk van de functie, ervaring en leeftijd.

Minimumloon horeca per uur

In de horeca geldt een werkweek van 38 uur. Dat betekent dat het uurloon van een horecamedewerker van 21 jaar of ouder minstens € 12,12 is. Maar let op: vanaf 1 januari 2024 is het uurloon niet meer afhankelijk van het aantal uren dat iemand werkt in de week. Vanaf dat moment wordt er een minimumuurloon vastgesteld.

Meer over het minimumuurloon en het minimumloon 2024

Loontabel horeca per 1 juli 2023

Hieronder staat een loontabel minimumloon horeca 2023. De functiegroepen bepalen in welke loonschaal een medewerker verloond wordt, waarvan de basisfunctiegroep het wettelijk minimumloon is. Vervolgens zie je in deze tabel ook de hogere functiegroepen en de bijpassende lonen. Elk jaar op 1 januari en 1 juli worden de lonen weer aangepast.

Basislonen vakkracht%I=WMLII=WMLIII=WMLIV=WMLVVIVIIVIIIIXXXI
21 jaar of ouder100€ 1995,00€ 1995,00€ 1995,00€ 1995,00€ 2052,36€ 2287,70€ 2530,44€ 2770,72€ 3020,62€ 3292,44€ 3588,79
20 jaar90€ 1795,50€ 1795,50€ 1795,50€ 1795,50€ 1847,12€ 2058,93€ 2277,40€ 2493,65€ 2718,56€ 2963,20€ 3229,91
19 jaar80€ 1595,00€ 1595,00€ 1595,00€ 1595,00€ 1641,89€ 1830,16€ 2024,35€ 2216,58€ 2416,50€ 2633,95€ 2871,03
18 jaar70€ 1396,50€ 1396,50€ 1396,50€ 1396,50€ 1436,65€ 1601,39€ 1771,31€ 1939,50€ 2114,43€ 2304,71€ 2512,15
17 jaar60 € 1197,00
16 jaar50€ 997,50
15 jaar40€ 798,00

Bron khn.nl

Voor de hogere functiegroepen gelden ook zogenaamde periodieken: periodieke verhogingen binnen de loonschalen. Check hier alle loontabellen (Koninklijke Horeca Nederland).

Minimumloon horeca 20 tot 18 jaar

Net als bij het wettelijk minimumloon is leeftijd een bepalende factor in de horeca-cao. Bij medewerkers onder de 21 hanteer je een vastgesteld percentage van het loon van een 21-jarige. De percentages zijn:

LeeftijdPercentageMaandloonUurloon
2090%€ 1.795,50€ 10,90
1980%€ 1.596,00€ 9,69
1870% € 1.396,50€ 8,48

In de leeftijd 18 tot 20 kan het zijn dat iemand op basis van iemands functie hoger ingeschaald wordt dan het minimumloon.

Minimumloon horeca 17 jaar en jonger

Voor jongeren van 17 en jaar en jonger geldt het volgende minimumloon horeca:

LeeftijdPercentageMaandloonUurloon
1760%€ 1.197,00€ 7,27
1650%€ 997,50€ 6,06
1540%€ 798,00€ 4,85

Horeca cao-lonen: vakkracht en niet-vakkracht

In de horeca moet je dus goed letten op de cao, die zijn namelijk leidend. De horeca-cao maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen vakkrachten en niet-vakkrachten. Dit onderscheid is bepalend voor het loon dat iemand krijgt. Daarnaast moet je rekening houden met iemands functie.

Vakkracht

De hogere lonen in de horeca-cao zijn van toepassing als iemand vakkracht is. Een vakkracht is een vakbekwaam persoon, wat betekent dat hij of zij voldoende ervaring heeft opgebouwd in de horeca. Er is sprake van voldoende ervaring als de medewerker 1.976 uur in een bepaalde functie in de horeca heeft gewerkt of in het bezit is van een vakdiploma. 

Ervaringsuren kunnen opgebouwd worden vanaf 18 jaar en moeten worden bijgehouden. Ervaring kan bij meerdere werkgevers worden opgebouwd. 

Niet-vakkracht

Elke medewerker die geen vakkracht is, ontvangt het wettelijk minimumloon. Ook BBL-leerlingen zijn niet-vakkrachten. Zij hadden in eerdere cao's afwijkende lonen, maar dit is niet langer het geval. Leerlingen worden nu aangemerkt als niet-vakkracht en verdienen dus ook het wettelijk minimumloon.

Lonen niet-vakkracht en leerlingen BBL vanaf 1 juli 2023

Leeftijd%MaandWeekMaandWeekArbeidsuur
38-urige werkweek32 uur en 6 uur school
21 jaar100€ 1995,00€ 460,40€ 1680,00€ 387,69€ 12,12
20 jaar90€ 1795,50€ 414,37€ 1512,00€ 348,92€ 10,90
19 jaar80€ 1596,00€ 368,32€ 1344,00€ 310,15€ 9,69
18 jaar70€ 1396,50€ 322,28€ 1176,00€ 271,38€ 8,48
17 jaar60€ 1197,00€ 276,24€ 1008,00€ 232,62€ 7,27
16 jaar50€ 997,50€ 230,20€ 840,00€ 193,85€ 6,06
15 jaar40€ 798,00€ 184,16€ 672,00€ 155,08€ 4,85

Functie

Lonen in de horeca verschillen naarmate het takenpakket meer verantwoordelijkheid bevat. Bij het bepalen van loon is het dus belangrijk goed op papier te zetten onder welke referentiefunctie de werknemer valt in de horeca-cao. De lonen die bij deze schalen horen zijn alleen van toepassing voor vakkrachten.

Hoe bepaal je het minimumloon horeca?

Om te bepalen wat je een horecamedewerker minimaal moet betalen, kun je het volgende stappenplan volgen:

  • Is iemand vakkracht of niet?

  • Wat is de functie en wat is de waardering van deze functie volgens de cao?

  • Wat is iemands leeftijd?

Op basis van deze stappen kun je, in combinatie met de cao, het loon van je werknemer bepalen. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers de cao niet goed kennen, waardoor iemand verkeerd ingeschaald wordt.

Minimumloon horeca & nulurencontract

In de horeca is het nulurencontract erg populair omdat deze branche vaak te maken heeft met pieken in de werkdruk. Handig om dan een paar extra werknemers te kunnen oproepen. Je kunt overigens ook kiezen voor het oproepcontract met voorovereenkomst en het min-maxcontract. Welk contract je ook kiest, je moet ook hier rekening houden met het minimumloon voor de horeca.

Veelgestelde vragen

Werkt de horeca met een minimumloon?

Ja, maar je zult ook moeten rekening houden met iemands ervaring, functie en leeftijd.

Wat is het minimumloon horeca?

Het minimumloon horeca is gelijk aan het geldende minimumloon. In 2023 is dat € 1.995 per maand. Je moet daarnaast wel rekening houden met de regels in de cao.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.