Klimaatdoelstellingen & regelgeving

Duurzaam ondernemen

CSRD: nieuwe wetgeving die rapporteren op duurzaamheid verplicht maakt

De eisen en de voordelen voor het mkb uitgelegd

De Corporate Sustainability and Responsibility Directive (CSRD) is een richtlijn die bedrijven vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Wat betekent deze nieuwe Europese wetgeving voor het mkb? En hoe kun je hierop voorsorteren? We leggen het je uit!

13 november 2023 4 minuten

Klimaatnota 2023: ‘Nederland op koers voor minstens 55% emissiereductie in 2030’

Klimaatdoelen voor 2030 zijn in zicht

Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland op basis van het huidige beleid de klimaatdoelen voor 2030 gaat halen. De verwachte broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 komt volgens het PBL in 2030 uit op 46-57%. Dat zou een forse verbetering betekenen ten opzichte van 2022: toen was de geschatte reductie nog 41-52%.

30 oktober 2023 1 minuten

Een terugblik op duurzaamheid in 2022

Vijf opvallende gebeurtenissen van ‘t afgelopen jaar

Het jaar zit er alweer bijna op! En dus blikken we graag even met je terug: wat waren de opvallende gebeurtenissen rondom duurzaamheid in 2022? We lichten er vijf uit, variërend van wat er gebeurde op het wereldtoneel tot aan ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfscontext.

23 december 2022 4 minuten

SDG 8: economische groei voor en door iedereen

Concreet aan de slag met één van de Sustainable Development Goals

De kleurrijke Sustainable Development Goals (SDGs) poppen steeds vaker op. Steeds meer bedrijven committeren zich aan een selectie van deze doelen. Eén van de doelen is SDG 8: Waardig werk en economische groei. Wat houdt dit doel precies in en hoe kun je er als bedrijf mee aan de slag?

25 maart 2022 4 minuten

Werk aan een duurzame productieketen met SDG 12

Concreet aan de slag met één van de Sustainable Development Goals

De kleurrijke Sustainable Development Goals (SDG's) poppen steeds vaker op. Steeds meer bedrijven committeren zich aan een selectie van deze doelen. Eén van de doelen is SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Wat houdt dit doel precies in en hoe kan je er als bedrijf mee aan de slag?

18 februari 2022 4 minuten

Sustainable Development Goals: wat kun je als ondernemer nu doen?

Operationaliseer jouw visie op de toekomst

‘Zomaar aan de slag gaan’ is er niet bij. Tijd om de Global Goals (of: Sustainable Development Goals) bewust in je bedrijfsvoering toe te passen. Over twee jaar kom je er echt niet meer mee weg om met je bedrijf geen steentje aan de Global Goals bij te dragen.

21 januari 2022 5 minuten

De European Green Deal

De routekaart naar een groene, moderne en bloeiende Europese economie

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan: Europa veranderen in het eerste continent dat volledig klimaatneutraal is. De European Green Deal is de routekaart naar een klimaatneutrale en bloeiende Europese economie. Wat houdt de Green Deal in? En hoe kun je als ondernemer goed meebewegen met deze groene Deal?

08 oktober 2021 4 minuten

IPCC-rapport 2021

Nog meer redenen om verduurzamen serieus te nemen

Het VN-klimaatpanel IPCC heeft op 9 augustus 2021 een rapport uitgegeven over de huidige stand van zaken met betrekking tot het klimaat. De conclusies van het klimaatrapport? De klimaatverandering is ongekend groot en de mens is daar schuldig aan. Reden te meer om duurzaamheid serieus te nemen.

13 augustus 2021 3 minuten

Wat houdt Opslag Duurzame Energie (ODE) in?

En hoeveel belasting betaal ik daarvoor in 2020?

Sinds 2013 hebben we te maken met de Wet Opslag Duurzame Energie. Ook wel afgekort tot ODE. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een kostenpost voor het stimuleren van het opwekken van duurzame energie. Het gevolg van het invoeren was een verhoogde energierekening. Ook tegenwoordig zit deze kostenopslag nog in de energierekening, maar in 2020 gaat er wel wat veranderen.

27 januari 2020 2 minuten

Wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie

Wat zijn gangbare eisen die de overheid stelt? 

Als ondernemer heb je een zorgplicht om de nadelige gevolgen van je activiteiten voor het milieu te voorkomen of te beperken. Vanuit de Wet Milieubeheer moet je het terugdringen van de milieubelasting in het algemeen meenemen in je bedrijfsvoering.

19 augustus 2019 2 minuten

Wat houden de OESO-richtlijnen in?

Maatschappelijk verantwoord importeren en exporteren

Als je zaken doet in het buitenland dan wil je niet te maken krijgen met slechte arbeidsomstandigheden of milieuverontreiniging. Nationale en internationale overheden hebben richtlijnen opgesteld waaraan jouw bedrijfsactiviteiten zouden moeten voldoen.

10 december 2015 1 minuten