Invoering Europese CSRD heeft nu al gevolgen voor het mkb

Grote bedrijven moeten een uitgebreider duurzaamheidsrapport uitbrengen over de hele keten

CSRD al in 2024 impact op mkb-bedrijven

Grote bedrijven moeten in 2024 uitgebreider rapporteren over duurzaamheid dan ze nu al doen. Dat is het resultaat van de invoering van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze verplichting heeft vanaf 2026 direct gevolgen voor het beursgenoteerde mkb. Maar ook dit jaar zullen veel kleinere bedrijven al impact ervan ondervinden, doordat de grote bedrijven over de hele keten moeten rapporteren.

Jaarlijks een duurzaamheidsverslag uitbrengen

Veel grote bedrijven brengen jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit. Hierin rapporteren ze onder andere over hun duurzaamheidsdoelstellingen, hun impact op het milieu en de progressie die ze op deze onderwerpen hebben geboekt.

Meer eisen aan het duurzaamheidsverslag

In 2024 worden er meer eisen gesteld aan het duurzaamheidsverslag. Grote bedrijven moeten niet alleen rapporteren over hun eigen CO2-uitstoot, maar ook over de uitstoot van de hele keten. Dat betekent dat ze ook moeten rapporteren over de uitstoot van mkb-bedrijven die deel uitmaken van de toeleveringsketen. Ook moeten grote bedrijven aangeven wat het effect is van het bedrijf en de hele keten op de biodiversiteit. Het duurzaamheidsverslag moet goedgekeurd worden door een accountant.

Meer verplichtingen door Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De uitgebreidere verplichtingen zijn het gevolg van de CSRD. Dat is een richtlijn die de Green Deal en het bijbehorende actieplan Financing Sustainable Growth verder uitwerkt. Het langetermijndoel van de Green Deal is onder andere om Europa in 2050 netto uitstootvrij te laten zijn, als eerste grote economie in de wereld.

Lees meer over de CSRD en hoe je daar nu al rekening mee kunt houden

Het mkb moet nu al rekening houden met de CSRD

De nieuwe regels gelden in 2024 alleen voor grote bedrijven, maar hebben nu al veel impact op het mkb dat samenwerkt met grote bedrijven. Zoals gezegd moeten grote bedrijven in kaart brengen wat de CO2-uitstoot is van de hele keten. Ze moeten dus ook informatie hebben over de uitstoot van toeleveringsbedrijven. Volgens een inschatting van ABN Amro komt het erop neer dat van de 103.000 mkb-bedrijven zo’n 3.000 moeten rapporteren over hun invloed op mens en milieu.

Grootste deel mkb-bedrijven onbekend met nieuwe regels

De impact van de CSRD zal dus ook groot zijn voor een aanzienlijk deel van het mkb. Toch blijkt uit een enquête van ABN Amro dat twee derde van de ondernemers nog nooit gehoord heeft van de nieuwe regels. Het grootste deel van de ondernemers is niet op de hoogte van de nieuwe regels. En dat terwijl heel wat ondernemers er dit jaar nog mee te maken krijgen.

Naar verwachting ook strengere regels voor het mkb 

In 2024 beginnen grote bedrijven met rapporteren volgens de CSRD-norm. Vanaf 1 januari 2026 krijgen beursgenoteerde mkb-bedrijven de verplichting uitgebreider te rapporteren over duurzaamheid. En naar verwachting komen er ook strengere regels voor het kleinere mkb.Voor deze groep ondernemers komt er waarschijnlijk een light-versie van het duurzaamheidsverslag.

Van regels naar kansen

Meer regels betekent meer regeldruk, maar betere regels over duurzaamheid bieden ook kansen. In de toekomst krijgen consumenten en klanten meer inzicht in de duurzaamheidsdoelen van bedrijven. En ook in de resultaten. Hierdoor kunnen ze bewuster kiezen voor duurzaamheid. Bedrijven die nu al werk maken van duurzaamheid zullen dan zeker in het voordeel zijn.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.