CO2-prestatieladder: verbeter je impact op het milieu

Een certificering voor het meten en reduceren van je CO2-uitstoot

uitstoot-co2-fabriek-lucht-milieu-reductie-verminderen

Certificeringen kunnen bijzonder handig zijn voor duurzame ondernemers. De CO2-prestatieladder is daar één van. Wat houdt deze certificering in en wat levert het je op?

Voor het creëren van een duurzame toekomst, is het belangrijk dat bedrijven hun CO2-uitstoot in kaart brengen. Daarmee krijg je inzicht in de milieu-impact van je bedrijfsactiviteiten. Die informatie kun je gebruiken om duurzamere keuzes te maken en maatregelen te implementeren die je CO2-uitstoot naar beneden brengen. Waardoor je negatieve impact op het milieu dus verbetert.

Maar het in kaart brengen van je CO2-uitstoot is een uitdagend proces. Vooral voor product-gedreven bedrijven, die te maken hebben met inkoop van grondstoffen en transport. Er moet een hoop data worden verzameld, die weer moeten worden omgezet naar CO2-uitstoot. Wil je hulp bij het meten en reduceren van je uitstoot? Dan biedt de CO2-prestatieladder een mooie uitkomst. 

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt om grip te krijgen op hun CO2-uitstoot. Het is in 2009 ontwikkeld door ProRail en wordt sinds 2011 beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Begin 2021 telde SKAO bijna 1.200 jaarlijkse certificaathouders en dat aantal neemt nog ieder jaar toe. 

Van je eigen bedrijfsvoering tot de keten: met de CO2-prestatieladder breng je je CO2-uitstoot op verschillende niveaus in kaart. Tot en met niveau 3 van de ‘ladder’ werk je aan de uitstoot van je eigen organisatie. Ook moet je doelen formuleren over de CO2-reductie die je wilt behalen. Vanaf niveau 4 ga je ook aan de slag met de uitstoot binnen je keten en sector. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere partijen aan het verminderen van CO2. Heb je CO2-prestatieladder trede 5 behaald? Dan heb je laten zien dat je de eerder opgestelde reductie-doelen hebt behaald. Bijvoorbeeld door interne processen voorgoed te veranderen of bij te dragen aan initiatieven in de sector.

co2-prestatieladder-niveaus

De niveaus van de CO2-prestatieladder (bron: co2-prestatieladder.nl)

Hoe kan je de CO2-prestatieladder certificering behalen?

Om een plek op de CO2-prestatieladder te behalen, moet je als bedrijf diverse stappen doorlopen en aan verschillende eisen voldoen. Deze gaan over de volgende onderwerpen:

  • Inzicht: Krijg inzicht in de energiestromen binnen je bedrijf en breng je CO2-voetafdruk in kaart.

  • Reductie: Stel doelen om je CO2-uitstoot te verminderen en ontwikkel maatregelen om die doelen te behalen.

  • Transparantie: Communiceer structureel zowel intern als extern over je CO2-plannen en -prestaties.

  • Participatie: Werk samen met andere partijen in de sector aan initiatieven die de CO2-uitstoot verminderen.

Adviesbureau AT Osborne is een tijd geleden al met de CO2-prestatieladder aan de slag gegaan en vertelt hoe het proces er voor hen uit zag.

“Wij zijn gestart met het inzichtelijk maken van onze CO2-uitstoot, door onder andere ons energieverbruik en reisbewegingen in kaart te brengen. Op basis van de CO2-voetafdruk die daaruit volgde, hebben we maatregelen ontwikkeld waarmee we onze uitstoot kunnen verminderen. AT Osborne is eerst op niveau 3 binnen de ladder gecertificeerd, en later op niveau 5. Zo stellen we ieder half jaar opnieuw onze CO2-voetafdruk vast. Hiermee houden we zicht op ons verbruik én onze vooruitgang.”

Of je voldoet aan de standaarden van de CO2-prestatieladder wordt beoordeeld door onafhankelijke organisatie. SKAO noemt dit een Certificerende Instelling (CI) en biedt een overzicht aan op de website. Deze organisaties bepalen dus of je een certificaat krijgt of niet. 

Heb je een certificaat ontvangen? Dan is deze drie jaar geldig. Maar dat betekent niet dat je achterover kan leunen. Van bedrijven die met de CO2-prestatieladder werken, wordt dan ook ieder jaar verbetering verwacht. Zo word je ieder jaar door de CI beoordeeld om te kijken of je nog aan de eisen voldoet. 

Het is dus van belang om zicht te houden op je CO2-uitstoot, maatregelen te implementeren die je doelen behalen én je resultaten met de buitenwereld te delen. Alleen dan kun je over tijd groeien op de ladder.

Wat zijn de voordelen van de CO2-prestatieladder?

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die met de CO2-prestatieladder werken, twee keer zoveel CO2 reduceren als een gemiddeld bedrijf in Nederland, vertelt SKAO op haar website. Zo reduceert een gemiddeld bedrijf 1,6% uitstoot per jaar, waar organisaties gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder gemiddeld 3,2% per jaar reduceren. Deze besparingen zijn natuurlijk niet alleen prettig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. 

Daarnaast kan het werken met de CO2-prestatieladder er ook voor zorgen dat er intern meer bewustwording ontstaat rondom duurzaamheid, legt AT Osborne uit.

“Binnen AT Osborne werd al enige tijd aandacht geschonken aan duurzaamheid, maar sinds we aan de slag gingen met de CO2-prestatieladder, is de aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering sterk vergroot. Zo kunnen onze medewerkers nu alleen nog kiezen voor elektrische auto’s. Voor Scope 1 en Scope 2 zitten we al op een reductie van 40%!”

Lees ook: Hoe breng je je CO2-uitstoot in kaart? 

AT Osborne laat weten dat de CO2-prestatieladder ook voordelig is voor bedrijven die regelmatig meedoen aan aanbestedingen.

“Een belangrijke reden voor ons om met de ladder aan de slag te gaan, was omdat onze opdrachtgevers steeds vaker om het certificaat vroegen”. 

Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de CO2-prestatieladder hebben dan ook een streepje voor in het aanbestedingsproces. Zij krijgen niet alleen een korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen, maar profiteren ook van een gunningsvoordeel. Hoe hoger ze op de ladder staan, hoe groter het voordeel. 

Wil je meer weten over deze certificering of er concreet mee aan de slag? Neem dan een kijkje op https://www.co2-prestatieladder.nl

Wat vind je van dit artikel?

Floor Meeder

Auteur

Floor Meeder

Voor een duurzame toekomst hebben we meer bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Mijn missie? Ondernemers in beweging zetten en hen helpen om op eigen wijze waarde te creëren voor mens en milieu. Dat doe ik door te schrijven, op platformen als deze, en MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.