Fiscale reserves

Belastingen

Oudedagsreserve stopt: dit kun je doen

FOR verdwijnt per 2023 maar opgebouwde reserves blijven staan

De inkomstenbelasting kende een regeling waarmee je jaarlijks een deel van de winst kon reserveren voor je pensioen: de oudedagsreserve (tot en met 2022). Hoe werkt deze fiscale regeling? En wat kun je doen nu deze regeling anno 2023 is afgeschaft?

06 januari 2023 4 minuten

Herinvesteringsreserve: belasting over boekwinst uitstellen

Liquiditeitsvoordeel bij verkoop bedrijfsmiddelen

De herinvesteringsreserve treedt in werking bij verkoop van bedrijfsmiddelen, mits het voornemen bestaat de boekwinst te herinvesteren. Hoe werkt de HIR en waar moet je rekening mee houden?

08 juli 2022 3 minuten

Egalisatiereserve: fiscaal aantrekkelijke spaarpot

Verdeel toekomstige kosten over meerdere boekjaren

De egalisatiereserve is zowel een spaarpot als een aftrekpost. Wanneer zet je deze reserve in en waar moet die aan voldoen? Welk bedrag moet als reservering in de boekhouding? Dit is wat moet je weten over de egalisatiereserve.

08 juli 2022 3 minuten