Faillissement

Bedrijf stoppen of verkopen

WHOA: faillissement vermijden door verbeterde schuldsanering

Praktische hulp voor ondernemingen in financiële moeilijkheden

Het is sinds 2021 makkelijker geworden schulden te reorganiseren. De WHOA kan in crisistijd een welkom middel zijn om de nodige lucht te creëren voor je onderneming. Deze procedure helpt je een akkoord te bereiken voor schuldsanering, zonder dat daarvoor toestemming van alle schuldeisers is benodigd.

08 november 2021 2 minuten

Surseance van betaling

Voorkom een faillissement als je tijdelijk in financiële problemen zit

Soms zit het financieel tegen en raakt je onderneming verzeild in zwaar weer. Dan kun je plotseling afstevenen op een faillissement. Maar gelukkig kun je wat doen om je organisatie te redden: bijvoorbeeld surseance van betaling. Daarmee voorkom je dat tijdelijke schulden je financieel de das omdoen. Wat is surseance van betaling en hoe vraag je het aan?

26 maart 2021 2 minuten

Het faillissementsregister

Beperk kredietrisico’s dankzij het Centraal Insolventieregister

Ondernemen is iets moois, maar er kleven altijd risico’s aan. Bijvoorbeeld het risico dat een klant niet betaalt. Natuurlijk kun je dat risico nooit helemaal goed inschatten, maar je wil de kredietrisico’s zo laag mogelijk houden. Iets wat jou als ondernemer kan helpen is het faillissementsregister. Wat is dat en hoe kun je het gebruiken?

19 maart 2021 2 minuten

Wat doet een curator?

Wat kan een ondernemer verwachten als de curator het beheer overneemt?

Wanneer je als natuurlijk persoon of een rechtspersoon failliet gaat, krijgt je een curator toegewezen. Hij zal een flink aantal verantwoordelijkheden overnemen van jou als gefailleerde. Wat is een curator en wat doet hij? Lees hier meer over zijn rol.

19 maart 2021 2 minuten

De Faillissementswet

Voor ondernemers in financiële moeilijkheden

Het kan gebeuren dat je onderneming in economisch zwaar weer terechtkomt. Bijvoorbeeld omdat je door de coronapandemie gedwongen gesloten moet blijven en dus bijna geen omzet kunt genereren. Of omdat je een andere financiële tegenvaller moet verwerken. Wat als je failliet gaat? Dan krijg je te maken met de Faillissementswet. Wat is dit voor een wet?

25 februari 2021 2 minuten

Wat gebeurt er als mijn leverancier failliet gaat?

Waar kan ik terecht met mijn schuldeis?

Wanneer een onderneming failliet gaat is dat altijd vervelend. Nog vervelender is het als die onderneming één van jouw leveranciers is. Zaken waar je op moet letten als je leverancier kopje onder gaat.

18 september 2020 4 minuten

Wanneer is een bedrijf failliet?

Wanneer wordt een bedrijf failliet verklaard?

Kort gezegd wordt je bedrijf door de rechtbank failliet verklaard als je jou schulden niet meer kunt betalen. Vaak wordt het failliet verklaren aangevraagd door een van de schuldeisers. Het kan ook zo zijn dat het Openbaar Ministerie dit aanvraagt.

25 maart 2020 2 minuten

Wat als mijn klant of leverancier failliet gaat?

Wees je bewust van de risico’s

Als ondernemer weet je wat je kunt doen om te voorkomen dat jouw bedrijf failliet gaat. De risico’s die je op dat vlak loopt, heb je doorgaans zo goed mogelijk afgedekt. Maar wat gebeurt er met het bedrijf als een van je klanten of leveranciers failliet gaat? Daar staan veel ondernemers niet bij stil, terwijl het voor de onderneming verstrekkende, soms zelfs rampzalige gevolgen kan hebben.

04 februari 2020 3 minuten

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van een faillissement?

Een faillissement roept veel vragen op. Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat? Ben je dan alleen zakelijk of ook privé failliet? Welke rechten en plichten heb je?

04 februari 2020 3 minuten

Wat is een faillissement?

Hoe gaat een faillissement in z'n werk?

Veel ondernemers hebben wel eens te maken met te lang uitstaande rekeningen. Dat kan zijn omdat de debiteur tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar ook omdat een bedrijf failliet is. Vanaf wanneer is er sprake van faillissement?

09 oktober 2019 3 minuten

Wat is een doorstart?

Zo begin je na een faillissement opnieuw

Soms is een faillissement onvermijdbaar. Toch betekent dit niet persé het einde van je bedrijf. Je kunt namelijk met de gezonde onderdelen van je bedrijf doorgaan en een nieuw bedrijf oprichten: een doorstart maken.

07 februari 2017 2 minuten

Wat kan ik doen tegen een uitgesproken faillissement?

VRAAG VAN DE WEEK

Stel dat er faillissement wordt uitgesproken met jouw bedrijf als lijdend voorwerp, zonder dat daar financieel gezien aanleiding voor is. Misschien is er sprake geweest van een laksheid vanuit je schuldeiser, of mischien wel van jouw kant. Of er is sprake van oneigenlijke drukuitoefening, of miscommunicatie. Wat doe je als dit jou overkomt?

06 februari 2014 3 minuten

Hoe zeg ik mijn huurcontract op bij faillissement?

Wat gebeurt er met een bedrijfspand bij faillissement?

Je gaat failliet. Hoe zit het dan met het huurcontract van je bedrijfsruimte? Kun je daar dan onderuit komen?

25 januari 2013 2 minuten