De Faillissementswet

Voor ondernemers in financiële moeilijkheden

geld failliet stress pen
Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Het kan gebeuren dat je onderneming in economisch zwaar weer terechtkomt. Bijvoorbeeld omdat je door de coronapandemie gedwongen gesloten moet blijven en dus bijna geen omzet kunt genereren. Of omdat je een andere financiële tegenvaller moet verwerken. Wat als je failliet gaat? Dan krijg je te maken met de Faillissementswet. Wat is dit voor een wet?

De Faillissementswet

De Faillissementswet beschrijft wat er gebeurt op het moment dat een schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen en failliet wordt verklaard. De wet is opgesteld in 1893. In de wettekst van het wetboek staat dat het de wet op het faillissement en de surseance van betaling is. De Faillissementswet valt onder de insolventiewetgeving die in Nederland van kracht is.

In een toelichting bij de Faillissementswet staat dat deze wet het belang van de gezamenlijke schuldeisers op het oog heeft. Daarom wordt bij het faillissement beslag gelegd op het hele vermogen van de schuldenaar (de gefailleerde), zodat de schuldeisers allemaal een evenredig deel van het vermogen kunnen vorderen. Dit wordt ‘gelijkheid van schuldeisers’ genoemd (paritas creditorum). Als slechts een deel van de schuldeisers beslag zou leggen op het vermogen van de schuldenaar, zou er niets overblijven voor de overige schuldeisers.

Voor wie geldt deze wet?

In principe geldt de Faillissementswet voor iedereen die failliet gaat. Je kunt failliet gaan als privépersoon (zoals eenmanszaak, vof of maatschap) of als rechtspersoon (zoals een bv of een nv). In beide gevallen heeft een faillissement veel gevolgen.

Herzieningen Faillissementswet

Natuurlijk zijn over de jaren heen verschillende wijzigingen doorgevoerd in deze wet. Hieronder vind je een greep uit die wijzigingen en toevoegingen:

  • 1925: de mogelijkheid voor surseance (uitstel) van betaling wordt verruimd.

  • 1998: de Faillissementswet krijgt toevoegingen over de schuldsanering van natuurlijke personen.

  • 2002: er komt een vereenvoudigde regeling voor de afwikkeling van faillissement.

  • 2005: de wet wordt gewijzigd in verband met de effectiviteit van insolventieprocedures

  • 2019: de Wet modernisering faillissementsprocedure wordt van kracht. Hierdoor wordt het mogelijk om de faillissementsprocedures te versnellen en transparanter te maken.

  • 1 oktober 2020: er worden enkele wijzigingen doorgevoerd in verband met het beslag- en executierecht. Hiermee werd de beslagvrije voet geïntroduceerd.

  • 1 januari 2021: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord treedt in werking als onderdeel van de Faillisementswet. Hierdoor is het makkelijker een onderhands akkoord te sluiten met een deel van de schuldeisers en zo een faillissement te voorkomen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.