Bedrijfswaarde berekenen met deze 4 methodes

Zo stuur je op de waarde van je bedrijf

taxatie-waardebepaling-overleg-onderhandelen-kantoor

De bedrijfswaarde berekenen is onmisbaar als je je bedrijf te koop zet. Hiervoor bestaan verschillende methodes. Welke dat zijn en hoe je ze toepast, leggen we je uit.

De waarde van je bedrijf bereken je aan de hand van financiële gegevens, maar ook andere factoren spelen een rol. Waarde is namelijk een subjectief begrip en een potentiële koper zal vooral kijken naar verwachtingen op het gebied van toekomstige opbrengsten. 

En, heel belangrijk, je bedrijfswaarde is niet direct de prijs die een koper voor je onderneming betaalt. De uiteindelijke verkoopprijs hangt namelijk ook af van andere factoren, zoals onderhandelen, je financiële positie, concurrentie en aantal geïnteresseerden.

Bedrijfswaarde bepalen: wie gaat het doen?

Je bedrijfswaarde bepalen kun je het beste laten uitvoeren door een erkend specialist. Deze begint met een analyse van je balans en de (winst)ontwikkeling van de voorgaande jaren. Daarna onderzoekt hij de sterke en zwakke punten van je onderneming (SWOT-analyse) en de ontwikkelingen in de branche waarin je actief bent. Ten slotte brengt hij je toekomstige winstmogelijkheden in beeld. Al deze factoren samen bepalen uiteindelijk de waarde van je bedrijf.

In principe kun je natuurlijk zelf met enige financiële kennis je bedrijfswaarde berekenen als je voor een makkelijke methode kiest, zoals multiples of de rentabiliteitsmethode. Vind je toekomstperspectief en verwachte kasstromen belangrijker en pas je liever de DCF-methode toe? Schakel dan een specialist in. Deze methode is een stuk complexer en vereist specialistische kennis.

Voorbereiding op bedrijfswaardebepaling: balans normaliseren

Eerst zal een specialist de balans normaliseren. In principe is dat een verzamelhandeling waarmee je verschillende zaken op je bedrijfsbalans strak trekt. Met normaliseren corrigeer je de kosten en opbrengsten die geen deel uitmaken van de feitelijke bedrijfsvoering. Het doel van deze correcties is helder: hiermee schets je een zo reëel mogelijk beeld van het operationele deel van je onderneming.

Normaliseren van je balans in grote lijnen:

  • Check of er geen zakelijke en privé-uitgaven door elkaar lopen

  • Schrap alle posten die niet bij de bedrijfsvoering horen

  • Schets een reëel beeld van je bedrijfsbalans

Bedrijfswaarde berekenen: 4 veelgebruikte methodes

Je hebt verschillende modellen voor het waarderen van je bedrijf. De manier waarop een waarderingsmodel wordt opgezet is redelijk hetzelfde, alleen worden er andere kengetallen (financiële ratio’s) gebruikt. Specialisten gebruiken meestal één (of een combinatie) van de volgende 4 methoden om de waarde van een onderneming te bepalen.

1. Intrinsieke waarde bedrijf berekenen

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van je onderneming, ofwel het eigen vermogen. Dit is een duidelijke methode, maar wel slechts een momentopname. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstperspectief, winstperspectief en de kunde van het personeel, ofwel allerlei zaken die vallen onder goodwill. Goodwill vertegenwoordigt de toekomstige inkomsten die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel, et cetera.

Formule intrinsieke waarde: actuele waarde alle activa – waarde passiva die niet tot eigen vermogen behoren (verschil tussen waarde bezittingen en schulden)

2. Bedrijfswaarde berekenen met de rentabiliteitsmethode

Met de rentabiliteitsmethode (rentabiliteitswaarde) kijk je al wat meer naar de toekomst. Het is een veelgebruikte methode om de contante waarde van de te verwachte winst te bepalen. Een specialist bepaalt deze waarde contant op basis van een percentage (rendementseis) dat afhankelijk is van je ondernemingsrisico en de stand van de rente op je langlopende leningen. Met deze methode wordt ook gekeken naar het verleden.

Formule rentabiliteitsmethode: normale nettowinst per jaar / rendementseis in procenten

Voorbeeld: de laatste winst (na belastingen) was € 100.000. Bij een rendementseis van 20% is de rentabiliteitswaarde van het bedrijf 100.000 / 20 * 100 = € 500.000.

3. Multiples methode of vuistregels

Met de multiples methode (ook wel comparables, relatieve waardering of markt-gebaseerde waardering genoemd) bepaal je de waarde van je onderneming aan de hand van de prijs die is betaald voor vergelijkbare bedrijven. De waarde wordt vervolgens uitgedrukt in een veelvoud van je huidige winst, omzet of een andere relevante ratio. Multiples is een snelle methode voor waardebepaling die veel wordt toegepast voor mkb-bedrijven.

Voorbeelden multiples methode:

  • 4-6 x de nettowinst

  • 3x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)

  • 4x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Afhankelijk van in welke branche je onderneemt, zal een bepaalde multiples methode meer of minder geschikt zijn.

4. Discounted CashFlow-methode (DCF-methode)

De meest gebruikte manier voor waardebepaling is de Discounted CashFlow-methode; deze is ook het meest toekomstgericht.

Aan de hand van de DCF-methode bepaalt een specialist de waarde van je onderneming door het geld (cashflow) dat je met je onderneming kan verdienen in de toekomst om te zetten in een constante waarde. Kortom, je brengt toekomstige geldstromen in kaart.

Tussen deze methode en de eerder genoemde rentabiliteitsmethode bestaan twee belangrijke verschillen: de DCF-methode gaat niet uit van winsten, maar van cashflows. Er wordt niet gekeken naar een gemiddelde winst, maar naar een meerjarige prognose van het geld dat een koper met je onderneming kan verdienen.

De objectiviteit van deze methode is een voordeel, de blik in de toekomst deels een nadeel: het is gebaseerd op aannames en voorspellingen. Hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe onbetrouwbaarder. Meestal kijk je dus maximaal een jaar of vier vooruit. 

Formule bedrijfswaarde berekenen DCF-methode: (Verwachte kasstromen X aantal jaar) : (WACC)

WACC: (rendement van eigen vermogen x verhouding eigen vermogen) + (rente over vreemd vermogen x verhouding vreemd vermogen x belasting over winst)

Waarom de DCF-methode het meest gebruikt is? Het antwoord is simpel. Deze methode kijkt vooral naar de toekomst en dat is voor een potentiële koper een van de belangrijkste aspecten.

Combineer en neem een fictieve sparringpartner

De besproken methodes zijn afzonderlijk niet compleet. De één kijkt naar het verleden of nu, de ander naar de toekomst. Een combinatie ligt dus voor de hand, maar is in de praktijk alles behalve eenvoudig. Laat je daarom goed informeren en win deskundig advies in.

Neem bijvoorbeeld, als fictieve sparringpartner, een potentiële koper van je bedrijf in gedachten. Hoeveel euro zou hij op dit moment neerleggen om je bedrijf te kopen? En, zodra jij je groei gerealiseerd hebt, hoeveel zou hij dán neerleggen? Jezelf verplaatsen in een eventuele koper, helpt je om te focussen op de waarde van je bedrijf. Wees daarin kritisch, want dat is een koper ook.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.