Financiële ratio’s berekenen, zo doe je dat

Bereken rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit

Wat zijn financiële ratio's

Financiële ratio’s berekenen doe je om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je onderneming. Belangrijk voor jezelf, maar ook voor een potentiële kredietverstrekker. Wat zijn financiële ratio’s precies, welke zijn van belang en hoe bereken je ze?

Wat zijn financiële ratio's?

Financiële ratio’s zijn verhoudingsgetallen of kengetallen die wat vertellen over de financiële situatie en ontwikkeling van je bedrijf. Gezonde ratio’s zijn belangrijk, want een kredietverstrekker zal verder kijken dan alleen naar je balans en winst- en verliesrekening.

Een kredietverstrekker kijkt ook naar de onderlinge verbanden in die overzichten, over een langere tijd. Ratio’s berekenen is een manier om deze informatie boven tafel te krijgen.

De onderlinge verbanden worden uitgedrukt in ratio’s of kengetallen. Je kunt aan deze getallen zien of een onderneming financieel in een stijgende of dalende lijn zit. Dat maakt het voor kredietverstrekkers makkelijker in te schatten of een bedrijf aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Ook investeerders gebruiken ratio’s en kengetallen, maar dan om de groeipotentie te bepalen. Investeerders zijn namelijk vooral geïnteresseerd in het rendement van geïnvesteerd vermogen.

Welke ratio’s berekenen we en wat kan ik ermee?

De meest gebruikte en belangrijkste financiële ratio's zijn de liquiditeitsratio, de solvabiliteitsratio en de rentabiliteitsratio. Je kunt ze berekenen op basis van gegevens uit de balans en de winst- en verliesrekening. Een korte toelichting op deze meest gebruikte ratio’s.

Liquiditeit

De liquiditeit van je onderneming laat zien in hoeverre je onderneming in staat is om aan de direct (op korte termijn) opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Anders gezegd: het geeft een indicatie of je kortlopende schulden kunt betalen zonder daarvoor een lening of andere nieuwe financiële bron te hoeven gebruiken. Drie kengetallen voor de liquiditeit van je bedrijf:

1. Current ratio’s berekenen. Dit is de bekendste liquiditeitsratio. Met deze ratio krijg je inzichtelijk of een bedrijf (kortlopende) schulden kan betalen uit de vlottende activa. Je berekent deze ratio als volgt:

Current ratio = Vlottende activa / Kort vreemd vermogen

2. Quick ratio’s berekenen. Ook de quick ratio geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is (kortlopende) schulden te betalen uit de vlottende activa. Alleen in het geval van de quick ratio tellen de voorraden hierbij niet mee, omdat je die niet meteen (geheel) in geld kunt omzetten. De quick ratio bereken je als volgt:

Quick ratio = (Vlottende activa - voorraad) / Kort vreemd vermogen

3. Netto werkkapitaal. Het netto werkkapitaal is het kapitaal waarmee je dagelijks mee werkt en bestaat uit meer dan alleen de cashflow. Vandaar de naam werkkapitaal. Hiermee zul je onder andere de rekeningen betalen. Het is niets anders dan het verschil tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen op de balans van een onderneming. De berekening gaat dan ook op deze manier:

Netto werkkapitaal = Vlottende activa - kort vreemd vermogen

Meer weten? Lees ons uitgebreide artikel over liquiditeit berekenen

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de mate waarin je onderneming aan haar betaalverplichtingen op lange(re) termijn kan voldoen. Deze ratio laat ook zien in hoeverre je afhankelijk bent van schuldeisers. 

Solvabiliteit is de verhouding tussen je eigen vermogen en het vermogen dat je nodig hebt. De solvabiliteitsratio wordt bijvoorbeeld door de bank gebruikt als je een kredietaanvraag doet. Ook de solvabiliteitsratio kun je berekenen met gegevens uit de balans:

Solvabiliteit = (Eigen vermogen / Totaal vermogen) x 100% 

Meer weten? Lees ons uitgebreide artikel over solvabiliteit berekenen

Whitepaper: Hoe regel je bedrijfsfinanciering?

GRATIS

Rentabiliteit

De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat (winst) van je onderneming en het geïnvesteerde vermogen. Met rentabiliteit maak je inzichtelijk in hoeverre investeringen winstgevend zijn. Er bestaan 2 soorten rentabiliteit:

1. Rentabiliteit Eigen Vermogen (rev). Hiermee kun je zien of het geïnvesteerde eigen vermogen het ook waard is geweest. Ook deze ratio wordt berekend met cijfers uit de winst- en verliesrekening en de balans. De berekening ziet er als volgt uit:

Rev = (Nettowinst / Eigen vermogen) x 100%

2. Rentabiliteit vreemd vermogen (rvv). Met de rvv reken je uit hoeveel rente je als ondernemer betaalt over investeringen en leningen. Dit laat de bank of andere investeerder zien welk rendement zij behalen. 

Rvv = (te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen) * 100%

3. Rentabiliteit Totaal Vermogen (rtv). Dit is de rentabiliteit van al het vermogen (eigen en vreemd) dat je in je bedrijf hebt geïnvesteerd. De RTV wordt berekend met cijfers uit de winst- en verliesrekening en de balans en ziet er als volgt uit:

Rtv = ((Nettowinst + betaalde rente + belastingen) / Totaal vermogen) x 100%

Meer weten? Lees ons uitgebreide artikel over rentabiliteit berekenen

Kom je er niet uit met ratio’s berekenen?

Relevante financiële ratio’s berekenen blijft lastig, zelfs aan de hand van de beschreven financiële termen en formules. Kom je er zelf niet helemaal uit, heb je een vraag over jouw onderneming of wil je ergens anders meer over weten? Schakel dan een financieel adviseur in.


Meer weten over financiering voor je bedrijf? Bekijk dan de pagina Financiering voor Ondernemers

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.