Mag ik facturen met elkaar verrekenen?

Waar je op moet letten als je facturen tegen elkaar wegstreept

rekenmachine
businessman-are-analyzing-graph-data-and-use-lapto-PJ7KJ7J

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Onder bepaalde voorwaarden mag je facturen met elkaar verrekenen. Het is zelfs een relatief makkelijke manier om een openstaande factuur te innen, dus zonder de hulp van een incassobureau of invorderingsbedrijf. Hoe pak je het aan en wat zijn de vereisten als je een vordering wilt verrekenen met een factuur?

Facturen verrekenen

Doe je zaken met elkaar, dan verstuur je vaak over en weer facturen: jij koopt in bij een leverancier en levert hem een dienst. Beide partijen betalen de facturen die ze ontvangen. Dat is in de meeste gevallen de eenvoudigste optie. Je houdt namelijk overzicht in wat er betaald is voor welke dienst of product. 

Maar soms kies je er misschien liever voor om de factuur van een leverancier te verrekenen met de factuur die jij eerder aan deze klant hebt gestuurd. Anders gezegd: je streept een schuld weg tegen een vordering. Waarom zou je dat willen?

Waarom verrekenen?

Stel: je hebt je klant een factuur gestuurd. De betalingstermijn van deze factuur is verstreken, je hebt de klant meerdere malen een herinnering gegeven en er is nog steeds niet betaald. Normaal gesproken zou je waarschijnlijk een incassobureau inzetten om je onbetaalde factuur te innen. Maar nu krijg je een factuur van deze klant voor diensten die hij aan jouw heeft geleverd. In dit geval kan verrekenen een eenvoudige manier zijn om de onbetaalde factuur te innen: je streept het ene openstaande bedrag weg tegen het andere openstaande bedrag. Een simpele oplossing! Natuurlijk kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden.

Lees ook: Mijn factuur wordt niet betaald, wat nu?

Voorwaarden om te verrekenen

In het algemeen geldt bij verrekenen de vuistregel: verrekenen mag tenzij je anders hebt vastgelegd. Je kunt bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden regels opnemen in verband met verrekenen. Daarnaast gelden onder andere deze vereisten: 

  • Jij en je handelspartner moeten schuldenaar en schuldeiser van elkaar zijn. Anders gezegd: je krijgt nog wat van je handelspartner en jij moet je handelspartner nog wat betalen.

  • Eén van beide partijen moet verklaren dat hij een beroep doet op verrekening. 

  • De wederzijdse prestaties moeten met elkaar overeenkomen. Dus ofwel je verrekent een te ontvangen saldo in geld met een te betalen saldo in geld. Of je verrekent goederen met geld, in welk geval de goederen dezelfde waarde moeten hebben als het te verrekenen bedrag (barteren).

  • De vordering op je handelspartner moet opeisbaar zijn. Dat wil zeggen: 1) De betalingstermijn van de vordering op je handelspartner moet verstreken zijn; 2) je handelspartner beroept zich niet op een opschortingsrecht (een legitieme reden om nog niet te hoeven betalen) en 3) de vordering moet afdwingbaar en geen natuurlijke verbintenis zijn (een vordering die reeds verjaard is, is bijvoorbeeld niet meer afdwingbaar).

Hoe pak je het aan?

Zoals gezegd moet een van de partijen aangeven dat hij een beroep doet op verrekening. Deze verklaring is vormvrij, dat wil zeggen: dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Toch is het meestal verstandig te kiezen voor de methode waar achteraf de minste misverstanden over kunnen zijn: de schriftelijke methode. Vervolgens kun je het bedrag dat nog betaald moet worden, verrekenen met een factuur die je zelf moet betalen aan deze handelspartner. Vergeet vooral niet dat je dit pas kunt doen als de vordering opeisbaar is. De betalingstermijn moet bijvoorbeeld verstreken zijn.

Verrekenen in de praktijk

In de praktijk blijkt dat het recht op verrekening vaak wordt gebruikt in juridische procedures, om maar niet te hoeven betalen. Als een handelspartner ten onrechte een factuur met je wil verrekenen, moet je dat zo snel mogelijk voor de rechter brengen. Andersom geldt ook: als je een factuur wilt vorderen en je handelspartner is het daarmee niet eens, dan moet je kunnen aantonen dat de vordering terecht is. Een rechter stelt in zulke gevallen vast of er verrekend mag worden en zal zich houden aan eerdergenoemde voorwaarden.

Verrekenen bij faillissementen

Hoe zit het met facturen verrekenen in het geval van een faillissement, bijvoorbeeld van een leverancier? Als deze leverancier je nog geld verschuldigd is en jij hem nog een factuur moet betalen, is de kans groot dat verrekenen na het faillissement niet mogelijk is. De curator zet je vordering bij de schuldeisers, maar zal je wel vragen om de openstaande factuur te voldoen. Reken er niet teveel op dat je vordering nog betaald wordt.

Juridisch advies

Verrekenen kan een makkelijke optie zijn. Toch is het verstandig om hulp in te roepen van een juridisch en financieel adviseur. Die kan je op potentiële gevaren wijzen en je adviseren wanneer je wel en niet kunt verrekenen. De praktijk is namelijk weerbarstig en daardoor lopen dingen juridisch vaak anders dan verwacht.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.