Liquiditeitsbegroting maken, hoe doe je dat?

Je inkomsten en uitgaven op een rij

ondernemer-man-lach-laptop-kantoor-baard
businessman-are-analyzing-graph-data-and-use-lapto-PJ7KJ7J

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Een liquiditeitsbegroting is een schematische weergave van alle geldstromen in je bedrijf. Het geeft je inzicht in je toekomstige financiële situatie. Hoe maak je die begroting? Volg deze stappen en bekijk een voorbeeld liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsbegroting maken, waarom?

Soms vraagt een andere partij om een liquiditeitsbegroting van je bedrijf. Bijvoorbeeld de bank als je een lening wilt. Maar deze begroting is vooral nuttig voor je eigen inzicht. Hiermee kun je zien of je bedrijf genoeg geld heeft om in de toekomst rond te komen. Ook als er onverwachte uitgaven zijn. 

Het is dus belangrijk dat je vooruit kijkt en zorgt dat je bedrijf altijd over voldoende ‘liquide middelen’ beschikt die direct beschikbaar zijn. Wat zijn liquide middelen? 

Liquide middelen

Denk aan het saldo op je zakelijke bankrekening, contant geld of bezittingen die makkelijk en snel om te zetten zijn in geld, zoals aandelen. Alleen als je voldoende liquide middelen hebt, kun je rekeningen op tijd betalen en je bedrijf draaiende houden. Partners en leveranciers houden er namelijk niet van om lang op hun geld te moeten wachten. Stel daarom een liquiditeitsbegroting op. Aan de hand van deze begroting kun je zien of je maatregelen moet treffen die je liquiditeit vergroten.

Periode liquiditeitsbegroting bepalen

In de liquiditeitsbegroting kijk je vooruit. Bepaal zelf voor welke periode je een begroting nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld een begroting maken voor de komende maand, een kwartaal of een jaar. Bepaal dus voor het opstellen van de begroting welke periode voor jou van belang is. Hoe meer kleine (deel)begrotingen je maakt, hoe beter je beeld is van de financiële situatie van je bedrijf.

Liquiditeitsbegroting maken

Als je een liquiditeitsbegroting of liquiditeitsplan gaat maken, moet je een aantal dingen weten. Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen kosten en uitgaven. Daarna kun je alle geldstromen in je bedrijf op een rij gaan zetten. Volg de stappen hieronder.

Kosten en opbrengsten vs. uitgaven en inkomsten

De eerste stap naar de liquiditeitsbegroting is het begrijpen van een belangrijk verschil. Kosten zijn, in accountantstermen, niet hetzelfde als uitgaven. En opbrengsten niet hetzelfde als inkomsten. Wat is het verschil?

 • Kosten en opbrengsten zijn simpel gezegd de geldbedragen die in de winst- en verliesrekening worden gebruikt om het bedrijfsresultaat te berekenen. Dit is inclusief afschrijvingen die over meerdere jaren worden verspreid.

 • Uitgaven en inkomsten zijn de geldstromen die een bedrijf werkelijk in- en uitgaan. 

Kosten en uitgaven hoeven dus niet gelijk aan elkaar te zijn. De liquiditeitsbegroting wordt opgesteld met uitgaven en inkomsten, de daadwerkelijke geldstromen dus. Een voorbeeld is een computer van € 1.000 die 5 jaar meegaat. In de liquiditeitsbegroting is de uitgave € 1.000, maar in de winst-en verliesrekening wordt deze aankoop verspreid en zijn de kosten 5 jaar lang € 200. Dit heet afschrijven

Whitepaper: Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

GRATIS

Drie geldstromen in kaart brengen

Er zijn meerdere manieren om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Vaak wordt er gekeken naar drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven. Zo worden de geldstromen (cash) uit normale bedrijfsactiviteiten, cash uit investeringen en cash uit financiering van elkaar onderscheiden.

 1. Bedrijfsactiviteiten: deze geldstroom gaat over dagelijkse bedrijfsactiviteiten zoals inkopen en ontvangen omzet uit verkoop.

 2. Investeringen: alle investeringen die je bedrijf heeft gedaan. Denk aan bedrijfshuisvesting en apparatuur. De verkoop hiervan kan bijvoorbeeld ook geld opbrengen.

 3. Financiering: Dit zijn o.a. de geldstromen van en naar schuldeisers (denk aan leningen) en het aandelenkapitaal van je bedrijf. 

Door alle verwachte geldstromen bij elkaar op te tellen kun je zien hoe je cashpositie naar verwachting zal veranderen.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Maar hoe ziet zo’n liquiditeitsbegroting eruit? Het is belangrijk om bovenaan je begroting het beginsaldo te vermelden. Dit is vaak het saldo op je zakelijke rekening aan het begin van de periode. Daaronder staan alle inkomsten en uitgaven van je bedrijf. Bijvoorbeeld:

Liquiditeitsbegroting voor een maand

BeginsaldoSaldo bank begin maand€ 55.000
OntvangstenBetalingen van klanten€ 32.000
UitgavenInkoop materiaal€ 7.000
Huur bedrijfsruimte€ 1.000
Energiekosten€ 500
Loonkosten€ 12.000
Aflossing bedrijfslening€ 800
Belastingen€ 4.000
Privé-opnamen€ 2.000
TotaalOntvangsten minus uitgaven€ 4.700
EindsaldoSaldo bank einde maand€ 59.700

Eindsaldo berekenen

Als je het beginsaldo en de inkomsten optelt en vervolgens alle uitgaven daarvan aftrekt kom je tot het eindsaldo. Zo kun je dus zien welk bedrag er naar verwachting op je rekening zal staan aan het einde van de gekozen periode. Dat is handig om te weten.

Liquiditeit verbeteren

Vergelijk na het opstellen van de liquiditeitsbegroting de netto toename in cash met je huidige cashpositie. Zo kun je zien hoe liquide je naar verwachting zal zijn in de toekomst en of het dus verstandig is om nog maatregelen te treffen.

Regelmatig liquiditeitsbegroting maken

Probeer regelmatig een liquiditeitsbegroting op te stellen. Bijvoorbeeld elke maand. Hoe vaker je het doet, des te groter je kennis is over je bedrijf. Daardoor kun je eerder actie ondernemen als de situatie uit de hand lijkt te lopen. 

Vergelijk ook regelmatig de begrote cijfers over een bepaalde periode met de werkelijke netto toename in cash. Als er een verschil is, kun je dat meenemen in een nieuwe liquiditeitsbegroting. Zo krijg je steeds meer inzicht in een realistische toekomst van je bedrijf.

Je kunt ook maatregelen nemen om je liquiditeit te verbeteren. Bijvoorbeeld door te besparen op je inkoopkosten, je prijzen te verhogen of ervoor te zorgen dat klanten sneller betalen. Ook bepaalde vormen van financiering kunnen je liquiditeit verbeteren.

Tips voor je liquiditeitsbegroting

Als je een liquiditeitsbegroting maakt, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

 • Betaaltermijnen van klanten kunnen lang zijn. Ondernemers moeten vaak lang op de betalingen van facturen wachten. Ga er dus niet zomaar vanuit dat het bedrag binnen een maand op je rekening staat.

 • Onthoud dat je geen of minder inkomsten hebt tijdens vakanties, omdat er in deze periode minder werk wordt verzet. Neem dit mee in je begroting.

 • Als ondernemer zit je vast aan periodieke betalingen. Zo moet je belastingen, lonen en huur steeds weer kunnen betalen. Vergeet deze kostenposten niet.

 • Je kunt ook een kostenpost opnemen voor onverwachte kosten. Bijvoorbeeld voor de vervanging van machines of apparatuur. Probeer daar een inschatting van te maken.

 • In de liquiditeitsbegroting vermeld je de bedragen inclusief btw.

Andere begrotingen maken

Naast de liquiditeitsbegroting kan het nuttig zijn om nog een aantal begrotingen te maken, zoals een exploitatiebegroting en een financieringsbegroting. Wat kun je met deze prognoses?

 • Een exploitatiebegroting of resultatenbegroting maakt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken.

 • In een financieringsbegroting laat je zien hoe je alle investeringen van je bedrijf gaat betalen. Bijvoorbeeld met eigen spaargeld of met een lening van de bank.

Samen vormen deze begrotingen je financiële plan. Een dergelijk plan is nuttig voor alle ondernemers die grip willen krijgen op hun financiën. Je hebt dit plan ook nodig als je een lening nodig hebt of een andere vorm van financiering. Een financieel plan is onderdeel van je ondernemingsplan.

Lees meer over het maken van een sterk financieel plan met heldere begrotingen.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.