De financieringsbegroting: dit moet je weten

Wat is een financieringsbegroting en hoe maak je er een?

rekenmachine, potlood

Een financieel plan bestaat uit meerdere begrotingen. Als je een bedrijf start of een bedrijf overneemt, is het handig of zelfs noodzakelijk een financieringsbegroting op te stellen. Wat is een financieringsbegroting en hoe kun je een financieringsbegroting maken?

Wat is een financieringsbegroting?

De financieringsbegroting, ook wel financieringsplan, is de begroting waarin je vastlegt hoe je geplande bedrijfsinvesteringen en -kosten wilt gaan financieren. Deze begroting maakt onderdeel uit van het financieel plan.

Waarom een financieringsbegroting?

Een financieringsbegroting is een belangrijke begroting, want een bank of investeerder wil weten of een eventuele investering in jouw bedrijf veilig is. In principe wil een bank of investeerder je investerings- en financieringsbegroting zien voordat het geld verstrekt wordt (vandaar dat de financieringsbegroting vaak in één adem genoemd wordt met de investeringsbegroting). Deze geldverstrekkers willen zekerheid dat jouw bedrijf hun investering waard is. 

Maar in de eerste plaats wil je natuurlijk zelf zekerheid hebben dat je onderneming financieel gezond is en blijft.

Financieringsbegroting: onderdeel van financieel plan

Bij de start van je bedrijf of als je een bedrijfsovername wilt financieren maak je een plan om alles financieel te kunnen onderbouwen. Je legt eerst vast wat je allemaal nodig hebt voor de start. Dit doe je door middel van een investeringsbegroting. De investeringsbegroting is eigenlijk de linkerzijde (debet) van een balans: je zet hier alle activa die je bedrijf nodig heeft. 

De financieringsbegroting is de andere kant (creditzijde) van de balans. Hierin staat hoe je een toekomstige investering gaat financieren. Daar komen twee soorten vermogen te staan: eigen vermogen en vreemd vermogen. 

Het financieel plan als geheel ziet er als volgt uit:

  1. Investeringsbegroting. Welke apparatuur en middelen heb je nodig om je bedrijf te starten? En wat gaat dat kosten?

  2. Financieringsbegroting. Hoe denk je dit bekostigen? Hoeveel eigen vermogen ga je inleggen en hoeveel heb je nodig van een bank of investeerder?

  3. Exploitatiebegroting. Welke winsten (of verliezen) denk je de eerste jaren te gaan maken? Welke uitgaven verwacht je? En hoe ga je de investeringen terugbetalen?

  4. Liquiditeitsbegroting. Welke geldstromen verwacht je in je bedrijf? Zul je genoeg hebben om de kosten te kunnen betalen?

Lees meer over het financieel plan

Stappenplan financieringsbegroting maken

Met de volgende drie stappen kun je een financieringsbegroting maken:

Stap 1. Bereken het eigen vermogen

Je kunt investeringen financieren met eigen vermogen. Eigen vermogen is je eigen geld (privé of uit je bedrijf) en de bedrijfsmiddelen die je al hebt (bijvoorbeeld apparatuur, computers of een auto). 

Bij een bv is het eigen vermogen de inleg van de aandeelhouders. Voor een vof geldt dat het eigen vermogen de som is van de inbreng van de vennoten. Ook achtergestelde leningen (leningen die bij een faillissement worden achtergesteld, zoals een lening van een familielid) tellen mee als eigen vermogen.

Stap 2. Bereken het vreemd vermogen

Vreemd vermogen is het geld dat je leent van financiers. Hierin heb je onderscheid in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. 

Kort vreemd vermogen moet je binnen een jaar terugbetalen. Denk maar aan rood staan op je bankrekening, een leverancierskrediet of afnemerskrediet, kopen op afbetaling en huurkoop. 

Lang vreemd vermogen is een lening voor langere tijd, zoals een hypotheek, bancair krediet of crowdfunding (waarbij de looptijd dus meer dan een jaar is).

Stap 3. Bereken de solvabiliteit

Nu je het eigen en vreemd vermogen hebt bepaald, kun je de solvabiliteit berekenen. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen dat je nodig hebt voor je onderneming. Je kunt dit als volgt berekenen:

Solvabiliteit = je eigen vermogen / het totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen) x 100%

Hiermee krijg je een indicatie of je bedrijf financiële verplichtingen zal kunnen nakomen. Een financier zal meestal alleen een lening verstrekken als de solvabiliteit voldoende is, minstens 30%. Door ook voor de toekomst alvast je solvabiliteit uit te rekenen, sta je sterker bij de aanvraag van een krediet.

Bij de financiering van zakelijk vastgoed vraagt de financier vaak een eigen inbreng van minstens 20% van het totale bedrag. In sommige sectoren worden nog hogere eisen gesteld, tot wel 50%. Soms is eigen vermogen niet nodig, maar dan zul je een goed doordacht plan moeten hebben.

Financieringsbegroting voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld financieringsbegroting. De bedragen zijn fictief. De financieringsbegroting zet je tegenover de investeringsbegroting.

Eigen vermogen
Spaargeld€25.000,-
Auto€ 12.500,-
Computers€ 5.000,-
Bedrijfsinventaris€ 4.500,-
Totaal€ 47.000,-
Vreemd vermogen
Lening van de bank€ 120.000,-
Totale vermogen€ 167.000,-

Op basis van deze financieringsbegroting is de solvabiliteit 39,2% van het totale vermogen.

Financiële begroting belangrijk onderdeel

Zoals gezegd maakt de financieringsbegroting onderdeel uit van een financieel plan, de financiële ondersteuning van je ondernemingsplan. En het is een cruciaal onderdeel, want daarmee kun je voor jezelf en voor eventuele investeerders inzichtelijk maken of je idee voor een onderneming financieel haalbaar is. 

Besteed dus voldoende tijd aan deze begroting. Ondernemen is risico’s nemen, maar je wilt geen onverantwoorde risico’s nemen. Met een degelijke, goed onderbouwde financieringsbegroting geef je jezelf meer zekerheid. Als je ook in het slechtste scenario aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, kun je met meer vertrouwen krediet aanvragen voor je onderneming.

Veelgestelde vragen

Wat is een financieringsbegroting?

De financieringsbegroting is de begroting waarin je vastlegt hoe je geplande bedrijfsinvesteringen en -kosten wilt bekostigen. Deze begroting maakt onderdeel uit van het financieel plan.

Waarom heb ik een financieringsbegroting nodig?

Dankzij de financieringsbegroting weet je beter of je bedrijfsplannen financieel haalbaar zijn. Banken en andere investeerders hebben een goed onderbouwde financieringsbegroting nodig om geld uit te kunnen lenen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.