Wat is liquiditeit? Bereken het zelf met deze formules

Uitleg en voorbeelden bij het begrip liquiditeit

Wat is liquiditeit en hoe bereken ik dat
technology t20 P38rwp

Ben jij je financiën te baas?

MKBDS - Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen

Liquiditeit is een belangrijke term en graadmeter binnen je onderneming. Deze financiële ratio geeft aan of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Met onder andere de liquiditeit krijg je inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf. In dit artikel leer je de betekenis van het begrip, delen we een voorbeeldberekening en vind je een handige rekentool.

Liquiditeit: de betekenis

De financiële ratio liquiditeit geeft aan of een bedrijf alle kortlopende schulden (tot maximaal één jaar) kan betalen. Door de liquiditeit te berekenen kun je zien of een bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. 

Doe je dit meerdere jaren achter elkaar, dan zie je hoe een bedrijf zich over langere tijd ontwikkelt. 

Liquiditeit geeft inzicht in je huidige financiële status. Is het slim om nu een grote investering te doen of kom je dan in de problemen met je betalingsverplichtingen? Samen met andere financiële ratio’s als rentabiliteitsratio en solvabiliteitsratio kun je zien hoe je bedrijf zich over een langere tijd ontwikkelt. 

Dynamische liquiditeit

Er zijn twee soorten liquiditeit: dynamische en statische. Met de dynamische liquiditeit bereken je hoe de inkomende geldstroom zich in een bepaalde periode verhoudt tot de uitgaande geldstroom. Meestal doe je dit voor de toekomst. 

Hiervoor maak je eerst een liquiditeitsbegroting op, waar je inschat hoeveel geld er in deze periode (bijvoorbeeld de aankomende maand) binnen zal komen en hoeveel er uit zal gaan. Deze cijfers vergelijk je met elkaar, zodat je kunt zien of je in deze periode aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Lees meer over een gezonde cashflow

Statische liquiditeit

De statische liquiditeit geeft aan of je bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen met behulp van de vlottende activa, oftewel de activa die binnen een jaar te gelde kunnen worden gemaakt. Je vindt de activa aan de linkerkant van de balans. Dat zijn je bezittingen, denk aan geld, goederen of tegoeden. Ook onbetaalde facturen van je debiteuren staan aan deze kant van de balans en horen bij de activa. 

Liquiditeit berekenen

Om de liquiditeit te berekenen heb je gegevens uit je winst- en verliesrekening en je balans nodig. Heb je die op orde? Dan bereken je de liquiditeit heel makkelijk met de rekentool verderop in dit artikel. Maar eerst nog wat over de verschillende formules. Er zijn drie manieren om je statische liquiditeit te berekenen:

Current ratio 

Formule: vlottende activa (voorraden, debiteuren en kasgeld) / door kort vreemd vermogen (crediteuren, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen)

Over het algemeen wordt je bedrijf financieel gezond beschouwd als je current ratio minimaal 1,5 is. Bij een current ratio hoger dan 2 heb je veel liquiditeit, die je wellicht beter in je bedrijf kunt investeren. 

Quick ratio

Formule: vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen ( zonder de voorraden) 

Dus (debiteuren + kasgeld) deel je door kort vreemd vermogen (crediteuren + te betalen belastingen + schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen). 

Is je quick ratio hoger dan 1? Dan wordt dat over het algemeen beschouwd als veilig. Je bent dan voor het betalen van je schulden niet afhankelijk van je voorraden. 

Nettowinstkapitaal

Formule: vlottende activa - kort vreemd vermogen

Hiermee zie je precies hoeveel geld je overhoudt als je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

Quick ratio vs de andere ratio’s

De quick ratio laat zien in hoeverre je op dít moment aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Bij de quick ratio tellen de voorraden niet mee, omdat ze eerst door klanten moeten worden gekocht en betaald. Als je op heel korte termijn aan je betalingsverplichtingen moet voldoen, heb je hier dus niets aan. 

De andere ratio’s zijn er om te laten zien hoe je op langere termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Vlottende activa zijn immers activa die je binnen een jaar te gelde kunt maken. Het kort vreemd vermogen zijn leningen of andere betalingsverplichtingen die je binnen een jaar moet aflossen.

Voorbeeldberekening liquiditeit

Om zelf je liquiditeit te berekenen en een beeld te krijgen bij de verschillende ratio’s hebben we hier een voorbeeldbalans van Sportonderneming Iks BV:

DebetCredit
Bedrijfspand: 200.000Hypotheek: 150.000
Inventaris: 30.000Leverancierskrediet: 20.000
Voorraden: 30.000Eigen vermogen: 97.000
Kas: 5.000Crediteuren: 3.000
Debiteuren: 5.000
TOTAAL: 270.000TOTAAL 270.000

De hypotheek is lang vreemd vermogen, omdat de aflossing daarvan langer duurt dan een jaar. Het leverancierskrediet en de crediteuren vallen onder kort vreemd vermogen, omdat die binnen een jaar betaald moeten worden. 

De current ratio is de vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen. Dus € 40.000 (voorraden 30.000 + debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000 = 40.000) gedeeld door € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000). € 40.000 / € 23.000 = 1,74. Dit getal is hoger dan 1. In de nabije toekomst kun Iks BV aan de betalingsverplichtingen voldoen.

De quick ratio is de vlottende activa gedeeld door het vreemd vermogen, zonder voorraden. Dus € 10.000 (debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000) gedeeld door € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000). € 10.000 / € 23.000 = 0,43. Dit getal is lager dan 1 en zelfs lager dan 0,5. Deze ratio is behoorlijk laag. De kredietwaardigheid is erg afhankelijk van of en hoe snel de voorraden verkocht worden.

Het nettowinstkapitaal is de vlottende activa minus kort vreemd vermogen. Dus € 40.000 (voorraden 30.000 + debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000 = 40.000) minus € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000). € 40.000 - € 23.000 = € 17.000. Dat is een prima uitkomst.

Rekentool liquiditeit

Liquiditeit verbeteren

Heb je te maken met een lage liquiditeit? Dat hoeft niet erg te zijn. Kijk nog eens kritisch naar de analyse. Vergelijk de cijfers bijvoorbeeld met eerdere jaren. Is het een structureel probleem? Of heb je tijdelijk lagere activa doordat je bijvoorbeeld een investering hebt gedaan of rente-inkomsten misloopt door wanbetalende of dubieuze debiteuren? Moet je de kosten naar beneden brengen, werken aan debiteurenbeheer zodat je facturen sneller betaald worden of heb je meer inkomsten nodig? 

Zicht op je cijfers en ratio’s voor een financieel gezond bedrijf

Naast liquiditeit zijn er meer getallen waarmee je kunt bekijken hoe financieel gezond je bedrijf is. Bijvoorbeeld rentabiliteit, solvabiliteit en je werkkapitaal. 

Lees meer: wat zijn financiële ratio’s en welke informatie kun je eruit halen? 

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.