Wat zijn crediteuren?

Het verschil tussen crediteuren en debiteuren

vrouw-administratie-boekhouding-crediteuren-factuur-facturen

Crediteuren. Wat betekent die term ook alweer? Dat hebben veel ondernemers bij het woord crediteuren. Daarom in dit artikel wat uitleg over deze term. Wat moet je weten over crediteuren?

Crediteuren betekenis

Een crediteur is een schuldeiser, de persoon aan wie jij een factuur moet betalen. Dus stel dat iemand jou een dienst levert, dan moet jij voor die dienst betalen. De leverancier van de dienst is dus de crediteur totdat jij betaald hebt. Maar de bank waarvan jij een bedrijfslening krijgt, is ook een crediteur. De meeste bedrijven hebben dus meerdere crediteuren. 

Crediteuren op de balans

Je komt de term crediteuren ook tegen op de balans van je bedrijf. Je ziet altijd twee kanten op de balans: de activa- en passivazijde. Aan de passiva- of creditzijde staan onder andere je schulden en je geleende vermogen. Aan die kant van de balans staan als het ware jouw schuldeisers die je nog moet betalen. Tegenover de creditzijde staat de debetzijde, met onder andere alle debiteuren, die jou nog geld verschuldigd zijn.

Crediteuren en debiteuren

Crediteuren worden vaak genoemd in combinatie met debiteuren. Dat is niet omdat ze hetzelfde zijn, maar omdat ze juist tegenover elkaar staan. Er is dus een duidelijk verschil. Zoals gezegd: crediteuren zijn de schuldeisers (dus bijvoorbeeld een bank die jou geld geleend heeft en leveranciers die je nog niet betaald hebt), terwijl je debiteuren jou nog geld moeten betalen. 

Crediteurenadministratie en -beheer

Inkomsten zijn belangrijk. Vandaar dat er veel nadruk ligt op goed debiteurenbeheer. Maar natuurlijk wil je ook voorkomen dat je bedrijf in financiële problemen komt doordat de schulden te hoog opstapelen. Daarom is een goede crediteurenadministratie essentieel. Wat moet je doen daarbij doen? Een paar dingen om aan te denken voor een succesvolle crediteurenadministratie:

Afspraken maken met crediteuren

Zorg dat je vastlegt welke afspraken je maakt met crediteuren, bijvoorbeeld over prijzen, kwaliteit en betalingstermijnen. Zo weet iedereen wat hij kan verwachten.

Facturen checken en inboeken

De facturen die je ontvangt, kun je alleen betalen als ze aan de wettelijke factuureisen voldoen. Daarnaast is het goed om de factuur te controleren: kloppen de omschrijvingen en het totaalbedrag? Vervolgens kun je de factuur van de crediteur inboeken zodat je hem niet vergeet.

Crediteuren betalen

Een goedgekeurde factuur moet binnen de betaaltermijn betaald worden. Zorg voor een systeem waarmee je zeker weet dat een goedgekeurde factuur voldaan wordt. Dat voorkomt ontevreden leveranciers, aanmaningen en eventuele incassokosten.

Betalingsregeling met crediteuren

Soms zit je als bedrijf krap bij kas. Bijvoorbeeld omdat je klanten hun facturen niet (kunnen) betalen. Mocht je daardoor je crediteuren niet kunnen betalen, dan is het handig om direct aan de bel te trekken. Als je bekendstaat als een trouwe betaler, is de kans groot dat je makkelijk uitstel kunt aanvragen of een betalingsregeling kunt treffen.

Facturen verrekenen met crediteur

Soms ben je crediteur én debiteur van een klant: hij is jouw klant en jij bent zijn klant. Jullie sturen elkaar dus facturen. In sommige gevallen kun je dan openstaande facturen verrekenen: als de betalingstermijn verstreken is. Dat scheelt aanmaningen sturen en uiteindelijk incassokosten in rekening brengen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.