Loonheffingskorting

Vragen waarmee je werknemer kan aankomen

prijskaartje

Bij een loonbelastingverklaring moeten medewerkers altijd aanvinken of ze wel of geen loonheffingskorting willen. Als ze niet precies weten wat ze daarmee aan moeten, komen ze bij jou als werkgever aan met vragen.

Wat is loonheffingskorting precies?

De loonheffingskorting is eigenlijk een bundel van zes heffingskortingen. Deze komen allemaal bij de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor. Het is korting waar elke werknemer die in Nederland werkt gebruik van mag maken. Ook voor mensen die niet in Nederland wonen. De korting gaat over het bedrag aan premies dat je inhoudt op het loon. Als de werknemer niet geheel belasting- of premieplichtig is, heeft dat uiteraard ook effect op de korting die je kan krijgen.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting in 2012 is €2033,-. Dit wordt automatisch berekend door jou als werkgever. Voor specifieke informatie hierover kun je terecht bij een belastingconsulent of bij de belastingdienst. Als de partner van je werknemer niet de hele korting gebruikt, dan kan de partner een deel onder voorwaarden zelf krijgen. Ook hier kan de belastingdienst je over informeren.

Twee banen

Als je werknemer twee banen heeft, mag die maar bij één loonheffingskorting aanvragen. Hij of zij mag nooit dubbel loonheffingskorting laten toepassen. Stel bijvoorbeeld dat het gaat om een nieuwe werknemer die al per 20 maart begint. Zijn contract bij zijn vorige werkgever loopt tot 31 maart. Die elf dagen is er dan sprake van een overlap. Dat betekent dat hij eerst geen korting toepast bij jouw bedrijf en op 1 april aangeeft wel die korting te willen toepassen. De korting kan pas op de eerste van de maand worden teruggedraaid dan wel aangevraagd worden.

 Mocht het toch voorkomen dat een werknemer of een stagiair vergeten is om de loonheffingskorting bij één van de werkgevers stop te zetten, is het verplicht om deze teveel gekregen korting terug te betalen. Dat moeten ze individueel regelen bij de belastingdienst. Over het algemeen valt het aan te raden bij de baan waarbij de werknemer/stagiair het meeste betaald krijgt, de loonheffingskorting toe te passen. Op die manier houden ze het meeste geld over.

Wat vind je van dit artikel?