Hoe bereken je belasting over vakantiegeld?

Waarom dit meestal hoger uitvalt dan belasting over het brutosalaris

Belasting over vakantiegeld, deze jonge medewerker gaat op vakantie

Eind mei is het bij de meeste werkgevers tijd om het vakantiegeld uit te keren. Keer jij dit ook eens per jaar uit en wil je weten hoe je de loonheffing berekent over vakantiegeld? Hier lees je precies hoe de belasting over vakantiebijslag werkt, inclusief concreet rekenvoorbeeld.

Hoe hoog is het bruto vakantiegeld?

Het vakantiegeld – of de vakantiebijslag - is in de regel 8% van het brutosalaris van je medewerker. Ook over overuren geldt de vakantietoeslag.

Lees hier meer over hoeveel vakantiegeld bedraagt en wanneer je dit uitkeert.

Kan vakantiegeld belastingvrij worden uitgekeerd?

Over vakantiegeld moet altijd loonheffing worden ingehouden. Dit kan dus niet belastingvrij worden uitgekeerd. Het is namelijk een vorm van inkomen voor je medewerker, dus geldt dat hierover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Hoe bereken je het netto vakantiegeld?

Over inkomen tot € 73.031 geldt het tarief van 36,93%. Over inkomen boven dat bedrag geldt het toptarief van 49,5%. Vakantiegeld is een vorm van inkomen dat bovenop het reguliere salaris wordt uitgekeerd. Hiervoor geldt dus in ieder geval het hoogste belastingtarief dat voor de werknemer geldt. Dus als een werknemer een belastbaar inkomen heeft van € 75.000, dan valt zijn vakantiegeld in het hoge tarief van 49,50%.

Belasting vakantiegeld 2023

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 73.03136,93%
Schijf 2> € 73.03149,50%

Check hier een overzicht van alle belastingschijven.

Voor vakantiegeld geldt het bijzonder tarief

Vakantiegeld is een zogenaamde ‘bijzondere beloning’. Voor de belasting over vakantiegeld geldt daarom - net als voor belasting over bonus - de belastingtabel voor bijzondere beloningen. Dat betekent dat er naast het standaard belastingtarief, ook een verrekeningspercentage geldt. De hoogte van dit verrekeningspercentage is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon van de medewerker. Je telt het op bovenop het hierboven genoemde ‘standaardtarief’.

Tabel voor medewerkers jonger dan de AOW-leeftijd in 2023

JaarinkomenVerrekenings% loonheffingskorting
€ 0* - € 22.6600%
22.661 - € 73.0326,1%
> € 73.032*0%

* Deze medewerkers hebben geen recht op heffingskortingen. Je hoeft voor hen dus ook niets te verrekenen in de loonbelasting.

Bekijk de complete tabel voor bijzondere beloningen via de Belastingdienst

Rekenvoorbeeld belasting over vakantiegeld

Stel, je medewerker Ellen is twee jaar bij je in dienst en heeft een bruto maandsalaris van € 3.500. Haar bruto vakantiegeld bedraagt € 3.360. In 2023 betaalt Ellen hier 36,93% belasting over. Dat houd je dus ook in als loonheffing. Daarnaast moet ook het verrekeningspercentage van 6,1% worden ingehouden over het vakantiegeld van Ellen. In totaal houd je dus 36,93% + 6,1% = 43,03% van het vakantiegeld in. Daarmee blijft er netto € 1.914.19 over van het vakantiegeld.

Ter illustratie: als het verrekeningspercentage niet zou gelden, zou het vakantiegeld netto € 2.119,15 bedragen.

Waarom geldt een verrekeningspercentage bij bijzondere beloningen?

Het salaris van je medewerker wordt maandelijks belast zonder rekening te houden met bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld of een bonus. Dit kan ervoor zorgen dat de loonheffingskorting anders uitvalt dan oorspronkelijk is toegepast. Om dit te corrigeren wordt de belasting op het vakantiegeld al aangepast, waardoor de medewerker tijdens de aangifte Inkomstenbelasting waarschijnlijk niet hoeft bij te betalen.

Aangifte Inkomstenbelasting is leidend

Je houdt dus vaak meer loonheffing in over het vakantiegeld van je medewerker dan over het reguliere salaris. Maar dit bedrag kan meer of minder zijn dan nodig is, afhankelijk van het jaarinkomen van de medewerker. De Belastingdienst berekent hoeveel er daadwerkelijk ingehouden moet worden bij de aangifte Inkomstenbelasting. Eventuele over- of onderbetalingen worden dan gecorrigeerd.

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.