Belastingschijven 2023 & 2024

Een uitleg van de schijven en de tarieven

ondernemer-zzp-vrouw-kantoor-oranje-belasting
Eerste hulp bij belasting zaken voor starters  - MKB Servicedesk

Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

Bij de inkomstenbelasting krijg je te maken met boxen en belastingschijven. Voor de inkomstenbelasting die je in 2024 moet doen, heb je de belastingschijven van 2023 nodig. Die vind je in dit artikel. En om alvast vooruit te kijken naar volgend jaar, vind je ook de belastingschijven van 2024. In dit artikel lees je hoe het zit met de verschillende belastingschijven en welke tarieven van toepassing zijn.

Inkomstenbelasting verdeeld over 3 boxen

De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomsten voor de inkomstenbelasting. Deze vormen van inkomen zijn verdeeld over 3 boxen:

Je betaalt belasting over je inkomen. Hoeveel belasting je moet betalen, kun je zien door te kijken in welke box het inkomen valt en wat het tarief is van die box. In dit artikel hebben we het over de belastingschijven van box 1. 

Wat zijn belastingschijven box 1 in 2024?

In Nederland kennen we een progressieve inkomstenbelasting, verdeeld over twee schijven in box 1. Je gaat in verhouding meer belasting betalen als je inkomen hoger wordt. Het inkomen dat je uit werk en woning haalt, valt in box 1 van de inkomstenbelasting. In 2023 en 2024 zijn er twee schijven in box 1.

Box 1: twee schijven = twee belastingtarieve

In box 1 valt dus het inkomen uit werk en woning. Hierbij moet je denken aan winst uit je onderneming, inkomsten als zzp’er, pensioen, uitkering, lijfrente, alimentatie en buitenlandse inkomsten. In deze box zijn er twee belastingschijven. Dit betekent dat er in box 1 twee belastingtarieven zijn. Voor 2020 waren dit 4 tarieven. Leuker kunnen ze het niet maken, wel iets makkelijker.

Belastingschijven AOW

Er zijn in principe twee belastingschijven in box 1, met als uitzondering belastingbetalers die de AOW-leeftijd bereiken. Voor deze categorie zijn er drie belastingschijven in box 1. Je betaalt minder belasting over de eerste schijf omdat je dan geen AOW-premie meer betaalt.

Veranderingen inkomstenbelasting 2024

In 2024 zijn enkele veranderingen doorgevoerd in box 1: het tarief en het drempelbedrag voor de tweede schijf veranderen. 

  • Het belastingtarief in schijf 1 is 36,97%, dit was 36,93% in 2023

  • Het drempelbedrag voor de tweede schijf is € 75.624, dit was € 73.071 in 2023

Lees ook: Inkomstenbelasting 2024: grens tweede schijf box 1 aangepast

Tarieven belastingschijven 2023 en 2024

In 2024 doe je inkomstenbelasting over 2023. In die inkomstenbelasting heb je nog te maken met de tarieven uit 2023. Daarom vind je die hier ook terug. De tarieven van de belastingschijven voor 2024 helpen je bij het opstellen van je winstprognose en het plannen van budgetten. 

Belastingschijven 2024 voor box 1: inkomen uit werk en woning

BOX 1 2024BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 75.62436,97%
Schijf 2> € 75.62449,50%

Belastingschijven 2023 voor box 1: inkomen uit werk en woning

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 73.03136,93%
Schijf 2> € 73.03149,50%

Tarieven 2023 & 2024 voor ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt 

Als je de AOW-leeftijd bereikt, gelden andere tarieven. Je betaalt dan geen AOW-premie meer. Hierin maakt de Belastingdienst ook nog onderscheid tussen geboren voor 1 januari 1946 en geboren na 1 januari 1946. Hieronder de tarieven van belastingschijven AOW voor 2023 en 2024. 

2023BELASTBAAR INKOMEN TARIEF
Schijf 1< € 38.70319,03%
Schijf 2€ 38.703 tot € 73.03136,93%
Schijf 3> € 73.03149,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2023 AOW:

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 37.14919,03%
Schijf 237.149 tot € 73.03136,93%
Schijf 3> € 73.03149,50%

Als je in 2023 de AOW-leeftijd bereikt, betaal je ook het aangepaste tarief, afhankelijk van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW:

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 36.41019,17%
Schijf 2€ 36.410 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW:

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 35.47319,17%
Schijf 2€ 35.473 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Lagere belastingschijf door aftrekposten

Whitepaper: Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

GRATIS

Je kunt je belastbare winst drukken door gebruik te maken van aftrekposten. Hierdoor door betaal je sowieso minder belasting, en het kan zijn dat je daardoor niet in schijf 2, maar in schijf 1 terechtkomt. Dat kan je een groot belastingvoordeel opleveren.

Een aantal belangrijke aftrekposten voor ondernemers zijn:

Investeringsaftrek zoals de KIA, MIA\Vamil of EIA

Lees meer over de aangifte inkomstenbelasting en over aftrekposten zzp.

Voorbeeldberekeningen belastingschijven

Voorbeeld 1: ondernemer X met € 55.000 winst in 2023

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een ondernemer in 2023 een belastbaar inkomen van € 55.000. Hij valt daarmee in schijf 1 met een belastingtarief van 36,93%. Te betalen belastingen:

Belastbare winst (€ 55.000)Te betalen belasting 2023
36,93% over € 55.000€ 20.311,50
Totaal€ 20.311,50

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast, zoals arbeidskorting.

Voorbeeld 2: ondernemer Y met € 80.000 winst in 2024

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een ondernemer in 2024 een belastbaar inkomen van € 80.000. Een deel van zijn loon valt daarmee in schijf 1 (€ 75.518 met een tarief van 36,97% en de rest (80.000 - 75.518 = € 4.482) in schijf 2 met een belastingtarief van 49,50%. Te betalen belastingen:

Belastbare winst (€ 80.000)Te betalen belasting 2024
36,93% over € 75.518€ 27.919
49,50% over € 4.482€ 2.218,59
Totaal€ 30.137,59

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast.

Meer belastingschijven in 2024

Vanaf 2024 zijn er ook twee belastingschijven in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang). Dit komt neer op een tarief van 26% voor het inkomen tot € 67.000 (per belastingplichtige) en 29,5% over het inkomen boven de € 67.000.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.