Belastingschijven 2023 & 2024

Een uitleg van de schijven en de tarieven

ondernemer-zzp-vrouw-kantoor-oranje-belasting

Sinds 2020 is de heffing over het inkomen in box 1 vereenvoudigd en werken we in Nederland met een tweeschijvenstelsel. Wat moet je weten over belastingschijven in 2023 & 2024? We leggen je uit hoe het zit en welke tarieven van toepassing zijn.

Inkomstenbelasting verdeeld over 3 boxen

Eerst iets over belastingen in het algemeen. De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomen voor de inkomstenbelasting. Deze soorten inkomen zijn die verdeeld over 3 boxen:

Je betaalt belasting over je inkomen door te kijken in welke box het inkomen valt en wat het tarief is van die box. De belastingschijven waar we het in dit artikel over gaan hebben, bevinden zich in box 1.

Wat zijn belastingschijven box 1?

In Nederland kennen we een progressieve inkomstenbelasting, verdeeld over twee schijven in box 1. Dat houdt in dat de heffing over het inkomen in box 1 hoger wordt naarmate het inkomen stijgt. Met een hoog inkomen betaal je over de top van het inkomen meer belasting.

Box 1: twee schijven

In box 1 zijn er twee belastingschijven. Anders gezegd, in box 1 zijn er twee belastingtarieven. Voordat dit tweeschijvenstelsel werd ingevoerd, kenden we in Nederland vier belastingschijven in box 1. De invoering van het tweeschijvenstelsel is dus een vereenvoudiging ten opzichte van hoe het daarvoor was. Bekijk hieronder de tarieven.

Box 1 staat dus voor inkomen uit werk en woning. Deze categorie omvat dingen als winst uit onderneming, inkomsten als zzp’er, pensioen, uitkering, lijfrente, alimentatie en buitenlandse inkomsten.

Belastingschijven AOW

Er zijn in principe twee belastingschijven in box 1, met als uitzondering belastingbetalers die de AOW-leeftijd bereiken. Voor deze categorie zijn er drie belastingschijven in box 1. Je betaalt minder belasting over de eerste schijf omdat je dan geen AOW-premie meer betaalt.

Veranderingen inkomstenbelasting 2024

In 2024 worden er enkele veranderingen doorgevoerd in box 1: het tarief en het drempelbedrag voor de tweede schijf veranderen. Het kabinet heeft aangekondigd dat het belastingtarief in schijf 1 in 2024 iets verhoogd wordt: van 36,93% naar 36,97%.

Het drempelbedrag voor de tweede schijf gaat iets omhoog: van € 73.071 in 2023 naar € 75.624 in 2024.

Lees ook: Inkomstenbelasting 2024: grens tweede schijf box 1 aangepast

Tarieven belastingschijven

Tijd om de tarieven belastingschijven in box 1 op een rij te zetten. Voor het gemak geven we een overzicht van de tarieven en schijven van 2024, 2023 en 2022.

Hieronder de belastingschijven 2024:

BOX 1 2024BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 75.62436,97%
Schijf 2> € 75.62449,50%

Hieronder de belastingschijven 2023:

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 73.03136,93%
Schijf 2> € 73.03149,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022:

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 69.39937,07%
Schijf 2> € 69.39949,50%

Zoals gezegd, als je de AOW-leeftijd bereikt, gelden er andere regels. Hieronder de tarieven belastingschijven 2023 AOW:

2023BELASTBAAR INKOMEN TARIEF
Schijf 1< € 38.70319,03%
Schijf 2€ 38.703 tot € 73.03136,93%
Schijf 3> € 73.03149,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2023 AOW:

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 37.14919,03%
Schijf 237.149 tot € 73.03136,93%
Schijf 3> € 73.03149,50%

Als je in 2023 de AOW-leeftijd bereikt, betaal je ook het aangepaste tarief, afhankelijk van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW:

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 36.41019,17%
Schijf 2€ 36.410 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW:

2022Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1< € 35.47319,17%
Schijf 2€ 35.473 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Lagere belastingschijf door aftrekposten

Whitepaper: Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

GRATIS

Je kunt je belastbare winst drukken door gebruik te maken van aftrekposten. Hierdoor door betaal je sowieso minder belasting, en het kan zijn dat je daardoor niet in schijf 2, maar in schijf 1 terechtkomt. Dat kan je een groot belastingvoordeel opleveren.

Een aantal belangrijke aftrekposten voor ondernemers zijn:

  • Zelfstandigenaftrek

  • Startersaftrek

  • Meewerkaftrek

  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  • Stakingsaftrek

  • Investeringsaftrek zoals de KIA, MIA, VAMIL of EIA

Lees meer over de aangifte inkomstenbelasting en over aftrekposten zzp.

Voorbeeldberekeningen belastingschijven

Voorbeeld 1: 

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een ondernemer in 2023 een belastbaar inkomen van € 55.000. Hij valt daarmee in schijf 1 met een belastingtarief van 36,93%. Te betalen belastingen:

Belastbare winst (€ 55.000)Te betalen belasting
36,93% over € 55.000€ 20.311,50
Totaal€ 20.311,50

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast, zoals arbeidskorting.

Voorbeeld 2:

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een ondernemer in 2023 een belastbaar inkomen van € 80.000. Een deel van zijn loon valt daarmee in schijf 1 (€ 73.031) met een tarief van 36,93% en de rest (80.000 - 73.031 = € 6.969) in schijf 2 met een belastingtarief van 49,50%. Te betalen belastingen:

Belastbare winst (€ 80.000)Te betalen belasting
36,93% over € 73.031€ 26.970,35
49,50% over € 6.969€ 3.449,66
Totaal€ 30.420,01

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast.

Meer belastingschijven op komst

In de voorjaarsnota zijn een aantal belastingmaatregelen aangekondigd die de staatskas meer geld moeten opleveren. Een van die maatregelen is dat vanaf 2024 er ook twee belastingschijven zijn in box 2. Dit komt neer op een tarief van 26% voor het inkomen tot € 67.000 (per belastingplichtige) en 29,5% over het inkomen boven de € 67.000.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.