Energie-Investeringsaftrek (EIA): hoe doe je er je voordeel mee?

Gebruik Energie-Investeringsaftrek om te investeren in duurzame energie

warmtepomp-duurzame-energie-gebouw
MKBSD Zakelijke Zonnepanelen Financieren 1920 x 1280

Hoe financier je je zakelijke zonnepanelen?

Welke subsidies zijn er voor de aanschaf van zonnepanelen

Bereken de oplevering en terugverdientijd van zonnepanelen

De overheid biedt diverse aantrekkelijke aftrekposten voor mkb’ers en zzp’ers die investeren in duurzame energie. De energie-investeringsaftrek (ook EIA-subsidie) is een van de belangrijkste. Hoe doe je je voordeel met deze gunstige fiscale aftrekregeling?

Wat is de EIA-subsidie?

De energie-investeringsaftrek (EIA) is geen subsidie, maar een fiscale aftrekregeling voor ondernemingen die investeren in duurzame energie. Bij een investering in een bedrijfsmiddel dat gebruikmaakt van duurzame energie, CO2-uitstoot vermindert of energiezuinig is, mag je een deel van je investeringskosten aftrekken van je fiscale winst.

EIA-percentage 2024

In 2024 is het percentage vastgesteld op 40% van de aanschafwaarde van een nieuw bedrijfsmiddel met een minimaal investeringsbedrag van € 2.500.

In 2024 zit er € 259 miljoen in de EIA-subsidiepot. De komende jaren zal dit bedrag verder oplopen. Vanwege de enorme belangstelling worden de bedragen de komende jaren flink verhoogd:

 • In 2025 € 441 miljoen

 • In 2026 € 470 miljoen

 • Vanaf 2027 een structurele verhoging van € 53 miljoen per jaar

EIA-regeling voor ondernemers

De EIA-subsidie is bedoeld voor ondernemers die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten betalen. Daarnaast kunnen ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen die vennootschapsbelasting betalen gebruikmaken van EIA-subsidie.

Voordelen EIA-subsidie

Dankzij de EIA is het nog interessanter om te investeren in duurzame energie. Een paar voordelen van deze regeling:

 • Je bent voorbereid op veranderende wetgeving i.v.m. energie en uitstoot

 • Je draagt bij aan een beter milieu

 • Je betaalt minder belasting

 • Je kunt de EIA combineren met een aantal andere aftrekregelingen

 • Je hebt vaak direct een lagere energierekening

Voorwaarden EIA

Wil je de EIA aanvragen? Houd dan rekening met een aantal voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste:

 • Je bent eigenaar van een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland

 • Het duurzame bedrijfsmiddel is opgenomen in de Energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor 2024 kun je de Energielijst 2024 raadplegen

 • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen, komen ook in aanmerking

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per nieuw bedrijfsmiddel

 • Ook de kosten van een energieadvies komen in aanmerking voor de fiscale aftrek

 • Je moet het bedrijfsmiddel op tijd melden: binnen drie maanden nadat je de verplichting bent aangegaan (aangaan investeringsverplichting)

 • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is € 136 miljoen

 • Als vergunningen of certificaten verplicht zijn, moet je die aanleveren als bewijs

Hoe werkt EIA?

Je kunt alleen bepaalde kosten opvoeren voor EIA-subsidie. De belangrijkste zijn:

 • Aanschafkosten

 • Voortbrengingskosten, zoals arbeidskosten en materiaalkosten

 • Aanpassingskosten bestaande bedrijfsmiddelen

Lees meer over aanvullende voorwaarden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Voorbeeldberekening toepassen EIA in 2024

Stel: je bent eigenaar van een bv. Je belastbare winst in 2024 bedraagt € 200.000. De vennootschapsbelasting (vpb) voor 2024 is vastgesteld op 19% t/m € 200.000.

Je moet in dat geval € 38.000 vpb betalen (19% van € 200.000). Nu investeer je in 2024 ook voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie. Je voldoet aan alle voorwaarden en mag de EIA toepassen. De berekening ziet dan er als volgt uit:

 • Investeringskosten: € 50.000.

 • Van deze kosten mag je 40% (= € 20.000 ) aftrekken van de winst: € 200.000 - € 20.000.

 • Het bedrag waarover je uiteindelijk vpb betaalt, valt daarmee lager uit: € 200.000 - € 20.000 = € 180.000.

 • Over dit bedrag betaal je uiteindelijk 19% vpb, oftewel € 34.200.

 • Je fiscale voordeel dankzij de EIA-regeling: € 38.000 - € 34.200 = € 3.800.

 • Je netto EIA-voordeel is 7,6% van de investeringskosten (3.800 / 50.000)

EIA aanvragen

Je kunt digitaal de EIA-subsidie aanvragen via de website van de RVO. Je logt in met eHerkenning (minimaal niveau 2 met machtiging RVO-diensten). Na het inloggen kies je het EIA-formulier van het jaar waarvoor je een EIA-aanvraag wilt doen.

Na de aanvraag krijg je na enkele uren via de e-mail een bevestiging met een referentienummer. Normaal gesproken hoor je binnen acht weken na de aanvraag of je verzoek is goedgekeurd.

Zonnepanelen met Energie-investeringsaftrek

Veel ondernemers vragen EIA-subsidie aan om in zonnepanelen te investeren. Energie van zonnepanelen is namelijk niet alleen erg duurzaam, maar ook nog eens voordelig. Zeker als je gebruikmaakt van de EIA-regeling. Zonnepanelen staan natuurlijk op de Energielijst en komen dus in aanmerking voor de subsidie. Dit is een goede investering in het milieu én het is goed voor de portemonnee, zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn.

Zakelijk zonnepanelen aanschaffen zonder te investeren

Benieuwd naar zakelijke mogelijkheden op het gebied van zonnepanelen? Bekijk dan eens hoe je duurzaam kunt ondernemen met de zonnepanelen van KiesZon. Zo kun je zakelijk zonnepanelen aanschaffen zonder te investeren. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Wijziging investeringsaftrek voor zonnepanelen in 2024

Vanaf 2024 komen zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking alleen nog in aanmerking voor de EIA als het maximumvermogen niet hoger is dan 55 kW (kleinverbruikaansluiting). Dat betekent dat je met ingang van 2024 alleen een belastingvoordeel geniet voor de aanschaf van kleinere installaties met een hogere terugverdientijd.

Ook belangrijk om rekening mee te houden als zakelijke investeerder: vanaf 2024 komen zonnepanelen (en veel typen warmtepompen) niet langer in aanmerking voor de ISDE-subsidie.

Zakelijke kleinverbruikaansluiting en grootverbruikaansluiting

Als zakelijke kleinverbruiker (max. 3 x 80A x 230V = 55kW vermogen) kun je dus gebruikmaken van de EIA.

Heb je een grootverbruikaansluiting? Check dan of je in aanmerking komt voor de SDE++. Of schakel de hulp in van KiesZon. Deze duurzame projectontwikkelaar verzorgt vrijblijvend en kosteloos het complete ISDE++ aanvraagtraject voor je:

 • projectplan

 • legplan

 • haalbaarheidsstudie

Daarmee bespaar je al snel € 1000.

Kun je EIA combineren met KIA en MIA ?

Voor een duurzame investering mag je zowel de EIA als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen. De EIA combineren met de milieu-investeringsaftrek is niet toegestaan. Je moet een van de twee regelingen kiezen. Het netto-voordeel van de EIA is groter dan het voordeel van de MIA.

Andere subsidies voor duurzaam ondernemen

De overheid stimuleert je om duurzaamheid te integreren in je bedrijfsvoering. Vandaar dat er naast de EIA nog heel wat andere subsidies voor duurzaam ondernemen in het leven zijn geroepen. De belangrijkste subsidies zijn:

Net als de EIA stimuleren deze subsidies zakelijke investeerders om de transitie te maken naar een duurzame onderneming. Benieuwd naar redenen om te starten met duurzaam ondernemen? Kijk op de themapagina ‘Duurzaam ondernemen met zonne-energie’ voor meer inspiratie.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.