HER+ subsidie: voor minder CO2 en minder kosten

Subsidie voor innovatieve projecten die leiden tot minder CO2 en minder kosten. Win-win!

wind turbines windmolen zee duurzame energie

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen en een groene economie te realiseren is CO2-reductie hard nodig. Met de subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+) stimuleert de overheid bedrijven om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

HER+ in het kort

Een paar praktische dingen over de HER+:

Budget. Het budget is € 30 miljoen. Voor de verdeling geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Loket geopend. Het loket is geopend sinds 5 oktober 2022, 09.00 uur en sluit op 31 maart 2023, 17.00 uur.  Of eerder als de € 30 miljoen aan subsidie vergeven is. Het kan dus dat het loket eerder sluit dan 31 maart 2023. 

Aanvragen. Je kunt HER+ subsidie aanvragen zolang het loket open. Aanvragen doe je met eHerkenning niveau 3.

Wat is HER+?

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is een subsidieregeling voor bedrijven die zich inzetten voor innovatieve projecten met de focus op CO2-vermindering. Een project dat in aanmerking komt voor deze subsidie moet uiterlijk in 2030 leiden tot CO2-vermindering, want 2030 is het jaar waarin de eerste CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord gerealiseerd moeten zijn.

De HER+ is een subsidie voor energie-innovatie van de Topsector Energie en is tot stand gekomen in opdracht van de ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Waar kun je HER+-subsidie voor aanvragen?

Je kunt de subsidie aanvragen als je een innovatieproject wilt doen rondom hernieuwbare duurzame energiebronnen uit deze lijst:

 • Energie uit water (waterkracht, aquathermie, osmose)

 • Zonne-energie

 • Windenergie, geothermisch (bodem)

 • Verbranding en vergassing van biomassa

 • Vergisting van biomassa

Ook met innovatieprojecten die de kostenverlaging van CO2-vermindering stimuleren kun je een aanvraag doen, bijvoorbeeld voor:

 • CO2-afvang en -opslag (CCS)

 • bepaalde vormen van waterstofproductie

 • de benutting van restwarmte 

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidie Hernieuwbare Energietransitie?

De innovatie van je project moet uiterlijk in 2030 leiden tot CO2-vermindering en zo helpen de klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast moet de innovatie die je voor ogen hebt ook helpen besparen op toekomstige uitgaven van subsidies. Deze toekomstige besparing moet groter zijn dan de subsidie die je voor je project wilt aanvragen. Dat besparen op toekomstige subsidies hoeft niet als je project zich richt op windenergie op zee. 

Voorwaarden Hernieuwbare Energie Subsidie

Naast de hierboven gestelde eisen aan je projecten, zijn er meer voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling, zoals: 

 • Het gaat om een industrieel onderzoek (IO), experimenteel onderzoek (EO), demonstratieproject (Demo) of een combinatie hiervan.

 • Het project past binnen de beschrijving zoals die staat in de programmalijnen van de HER+ regeling.

 • Het is een samenwerkingsverband waarbij de deelnemers op eigen risico (en voor eigen rekening) aan het project meedoen. Er is op zijn minst 1 ondernemer bij betrokken.

 • Je moet een goed onderbouwd projectplan hebben waarin onder andere duidelijk naar voren komt dat het project haalbaar en rendabel is.

 • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar en mogen nog niet begonnen zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Uiterlijk 6 maanden na de subsidietoewijzing moet het project van start gaan.

Lees alle voorwaarden in de Handleiding HER+ 2022

Projectidee laten toetsen

Er worden best wel wat voorwaarden gesteld aan een HER+ project. En zo’n aanvraag doe je niet elke dag. Daarom kun je jouw projectidee laten testen. Je moet dan een formulier invullen waarin je kort uitlegt waar het project over gaat. Een van de RVO-adviseurs neemt contact met op en bespreekt of en hoe je kans maakt op een subsidie. Het kan ook zijn dat je voor een andere subsidie duurzame energie in aanmerking komt. Sommige ondernemers vinden het fijn om zich bij de aanvraag te laten adviseren door een adviesbureau.

HER+ aanvragen 2022: loket geopend

Van 5 oktober 2022, 09.00 uur tot en met 31 maart 2023, 17.00 uur kun je een aanvraag indienen voor de subsidie Hernieuwbare Energiestransitie. Voor deze periode is het totaal budget € 30 miljoen. Het is belangrijk dat je zorgt voor een volledige aanvraag, anders wordt die niet behandeld. Volledige projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je kunt tijdens de hele openstelling projectvoorstellen indienen, tot de subsidiepot leeg is. Het kan dus zijn dat dit eerder is dan 31 maart 2023. 

Ben je klaar voor de aanvraag? Dan kun je de HER+ subsidie aanvragen. Als alle informatie ontvangen is, hoor je binnen 8 weken of je aanvraag goedgekeurd is. 

HER+: opvolger HER subsidie

Eerst had de HER geen +. Toen was het de Hernieuwbare Energiesubsidie. In de oude regeling ging het alleen om hernieuwbare energie. Met het oog op de klimaatdoelen voor 2030 en de beoogde CO2-vermindering is de HER uitgebreid en is de focus meer komen te liggen op energietransitie. Vandaar de naam: Hernieuwbare Energietransitie en de extra +. 

Onder de HER+ kunnen projecten in meer categorieën meedoen voor subsidie, zolang de projecten innovatief zijn en de energietransitie (de transitie naar duurzame energie) bevorderen. Onveranderd komen innovatieve projecten voor hernieuwbare energieproductie met technieken als windenergie, zonnestroomtechnologie en hernieuwbaar gas in aanmerking voor subsidie. Maar je kunt met de +-versie nu ook subsidie aanvragen voor voor innovatieve projecten als:

 • Verschillende vormen van waterstofproductie

 • CO2-afvang en -opslag (CSS)

 • Vormen van duurzame warmteproductie

Doel HER+ in Nederland: kostenbesparing

Zoals gezegd moet de HER+ bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 door middel van CO2-reductie. Maar dat is niet het enige doel van deze subsidieregeling. Ze moet er ook voor zorgen dat dit zo kosteneffectief mogelijk gebeurt. Hoe zit dat? De HER+ subsidie moet leiden tot kostenbesparing doordat er minder andere subsidie-uitgaven nodig zijn, zoals via het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Een andere kostenbesparing zit hem in het feit dat de HER+ subsidie per saldo moet leiden tot meer kostenvoordeel dan de feitelijke subsidie die uitgegeven is. Bij de meeste projecten moet je dit van tevoren kunnen aantonen.

SDE++ versus HER+

De HER+ en SDE++ hebben veel met elkaar te maken en lijken ook best op elkaar.  Vandaar dat de categorieën voor HER+ subsidie hetzelfde zijn als bij de SDE++. De hoofdcategorieën zijn:

 • Hernieuwbare elektriciteit

 • Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Hernieuwbaar gas

 • CO2-arme warmte

 • CO2-arme productie

Om wat voor soort projecten gaat het dan? Bijvoorbeeld projecten die…

 • Windenergieproductie op zee en de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken

 • Het opwekken en opslaan van duurzame energie combineren

 • Opties voor hernieuwbare energie toepassen die niet in de SDE++ zitten én waarop dankzij innovatie meer productie haalbaar is (voorbeelden: zonnewarmte, zon PV-systemen die los staan van het net, buitenluchtwarmte, ondiepe bodemenergie)

Energietransitie: waarom Hernieuwbare Energie Nederland?

De overheid stimuleert bedrijven om over te stappen op duurzaam ondernemen, omdat een groene economie het nieuwe normaal moet gaan worden. De HER+ is een van de subsidieregelingen die bedrijven helpen bij de energietransitie. Maar er zijn nog veel meer regelingen die jou als bedrijf kunnen helpen om de overstap makkelijker én aantrekkelijker te maken. 

Lees hier meer over in het artikel: subsidies voor duurzaam ondernemen. Wil je meer inspiratie opdoen over duurzaamheid en jouw onderneming? Check dan onze duurzaam ondernemen pagina.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.