Subsidies duurzame energie voor ondernemers

Overzicht van de belangrijkste energiesubsidies en fiscale aftrekposten in 2024

energiesubsidies voor ondernemers

Bereken de oplevering en terugverdientijd van zonnepanelen

Om energiezuinig ondernemen te stimuleren biedt onze overheid aantrekkelijke energiesubsidies en fiscale regelingen. Hier lees je de belangrijkste.

Duurzame energie voor mkb: zo bespaar je in 2024 op je investering

De transitie naar duurzame energie is met het oog op de toekomst een mooie en noodzakelijke ontwikkeling. Maar investeren kost nu eenmaal geld. Om de overgang te stimuleren kun je gebruikmaken van diverse energiesubsidies en (fiscale) regelingen. Ontdek waarvoor jouw bedrijf in aanmerking komt en pak dat financiële voordeel.

De overheid stimuleert overstappen naar duurzame energie op verschillende manieren:

  • salderingsregeling

  • subsidies

  • fiscale aftrekregelingen

De salderingsregeling voor zonnepanelen

Met de salderingsregeling mag je zelf opgewekte energie salderen (terugleveren) aan het stroomnet. Dit is een voordelige regeling voor ondernemers in het mkb en huishoudens waarmee je zelf opgewekte elektriciteit mag wegstrepen tegen je eigen verbruik. Salderen gebeurt belastingvrij op jaarbasis.

Subsidies voor duurzame energie

Je bedrijf verduurzamen is een stap die onze overheid stimuleert met diverse subsidies. Hier volgen de bekendste subsidies en fiscale aftrekregelingen voor overstappen op duurzame energie:

1. ISDE: subsidie voor duurzame energie

Wat is het? Veel mensen kennen deze energiesubsidie voor de particuliere markt, maar je kunt deze subsidie ook zakelijk aanvragen. Het is een energiesubsidie voor ondernemers die willen investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld om een duurzame warmtepomp of -installatie (minimaal energielabel A++ in 2024) aan te schaffen.

Lees meer over de ISDE-subsidie, overige voorwaarden en het aanvragen ervan.

2. SDE++: duurzaamheidssubsidie voor bedrijven die zelf energie opwekken

Wat is het? De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++, voorheen SDE+) is er voor bedrijven die zelf (veel) meer duurzame energie produceren dan ze gebruiken. Met deze subsidie vergoedt de overheid het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt.

SDE++ subsidieaanvraag KiesZon kan kosteloos en vrijblijvend een SDE++ subsidieaanvraag op jouw naam indienen. Dit is inclusief:

  • projectplan

  • legplan

  • haalbaarheidsstudie

Daarmee bespaar je al snel € 1.000.

Let op: Je kunt de SDE++ niet combineren met de Energie-investeringsaftrek. Bekijk dus van tevoren goed welke regeling jou het meeste voordeel oplevert.

3. Subsidie Topsector Energie: energiesubsidie voor zakelijke innovators

Wat is het? Deze subsidie duurzame energie is voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die een innovatieve manier bedenken om duurzame energie op te wekken. Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor 2024. In dit potje zit geld voor projecten op het gebied van bio-energie, kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, energiebesparing in de industrie, gas (LNG en groen gas) en wind op zee en zonne-energie.

Onder de subsidie Topsector Energie vallen onder andere ook de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidies en de Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

4. DEI+: Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

Wat is het? De DEI+ is een subsidieregeling om ondernemers te ondersteunen die willen investeren in innovatieve technieken die bedrijven energiezuiniger maken, zorgen voor minder CO2-uitstoot, duurzame energie opwekken of afval hergebruiken.

Het is een van de energiesubsidies voor bedrijven die durven te innoveren en daar financiële steun voor nodig hebben. De 'algemene en brede’ DEI+ ronde staat open voor aanvragen tot uiterlijk 29 augustus 2024; zolang het budget van 141 miljoen euro reikt.

Lees meer over DEI+ subsidie en hoe je ervoor in aanmerking komt

5. HER+: voor vermindering van CO2-uitstoot

Wat is het? Geen subsidie voor energiebesparing bedrijven, wel geld voor bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen. Deze subsidie is er voor vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030.

Lees meer over de HER+ subsidie en hoe je hiervoor in aanmerking komt.

Fiscale aftrekregelingen voor duurzame energie

Naast de salderingsregeling en subsidies zijn er ook aftrekregelingen voor ondernemers in het leven geroepen om duurzame energie te stimuleren.

1. De Energie-investeringsaftrek (EIA): subsidie voor energiebesparing

Wat is het? Met de EIA (Energie-investeringsaftrek) mag je als ondernemer tot 40% in 2024 aftrekken van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Tip: vanaf 2024 kun je voor de aanschaf van zakelijke zonnepanelen niet langer gebruikmaken van de ISDE-subsidie. Met een kleinverbruikaansluiting kom je misschien wel in aanmerking voor de EIA. In 2024 mag je 40% van je investering in zakelijke zonnepanelen aftrekken van je belastbare winst. Maar het kan ook anders.

Tip: Kom je niet in aanmerking voor de EIA? Milieuvriendelijke investeringen kun je mogelijk wel aftrekken via de Milieu Investerings Aftrek (MIA) in combinatie met willekeurig afschrijven (Vamil).

2. MIA en Vamil: combineren voor meer aftrek van je fiscale winst

Wat is het? De MIA (Milieu-investeringaftrek) en de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zijn regelingen waarmee de overheid ondernemers stimuleert te investeren in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen. Je mag deze twee regelingen, als je voldoet aan de voorwaarden, met elkaar combineren.

Lees meer over de MIA en de Vamil

3. KIA: belastingvoordeel duurzame energie

Wat is het? Met de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) kun je eenmalig een extra bedrag aftrekken van je fiscale winst.

Tip: je mag deze aftrek combineren met de Energie-investeringsaftrek.

Lees meer over de Kleinschaligheidsaftrek

Energietransitie en de nieuwe milieuwet

Steeds meer bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen naar vormen van duurzame energie. Veel bedrijven zijn zelfs verplicht om op deze manier energie te besparen. Zo moet elk kantoorgebouw groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben vanaf 1 januari 2023.

Verplicht of niet, er bestaan dus genoeg subsidies en regelingen die je helpen met een financieel duwtje in de juiste richting.

Overweeg je zonnepanelen voor je bedrijfspand?

Dan wil je vast weten hoeveel je bespaart en wat je terugverdientijd is. Gebruik onderstaande calculator en bereken het direct.


Lees meer over Duurzaam ondernemen met zonne-energie op onze themapagina

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.