Subsidies duurzame energie voor ondernemers

Op welke regelingen en subsidies kun je aanspraak maken?

energiesubsidies voor ondernemers

Om energiezuinig ondernemen te stimuleren zijn er verschillende subsidies voor duurzame energie. Naast subsidies en fiscale regelingen stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie door mkb-ondernemers met verschillende overheidsregelingen. Maar dan moet je wel weten waar je aanspraak op kunt maken. Daarom hebben we de verschillende regelingen en subsidies voor je verzameld.

ISDE: subsidie voor duurzame energie

Wat is het? Veel mensen kennen deze subsidie voor particulieren, maar je kunt deze subsidie ook zakelijk gebruiken. Het is een subsidie voor ondernemers die willen investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld om een duurzame warmtepomp of -installatie aan te schaffen. 

Lees meer over de ISDE-subsdie, de voorwaarden en het aanvragen ervan 

De Energie Investerings Aftrek (EIA): subsidie voor energiebesparing

Wat is het? Met de EIA (Energie Investerings Aftrek) mag je als ondernemer tot 45,5% (2022) aftrekken van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Lees meer over de EIA en hoe je ervoor in aanmerking komt

Tip: Kom je niet in aanmerking voor de EIA? Milieuvriendelijke investeringen kun je mogelijk aftrekken via de Milieu Investerings Aftrek (MIA) of willekeurige afschrijving (Vamil) (zie verderop). 

KIA: belastingvoordeel duurzame energie

Wat is het? Met de Kleinschaligheids Investering Aftrek (KIA) kun je eenmalig een extra bedrag aftrekken van je fiscale winst.  

Tip:  je mag deze aftrek naast de Energie Investerings Aftrek gebruiken. 

Lees meer over de Kleinschaligheidsaftrek

Tarieven KIA 2022

InvesteringsbedragAftrek
< € 24000 %
€ 2.401 t/m € 59.93928 % van het investeringsbedrag
€ 59.940 t/m € 110.998€ 16.784
€ 110.999 t/m € 332.994€ 16.784 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat boven € 110.999 uitkomt
> € 332.9940 %

MIA en Vamil: combineren voor meer aftrek van je fiscale winst

Wat is het? De MIA (Milieu Investering Aftrek) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zijn regelingen waarmee de overheid ondernemers stimuleert te investeren in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen. Je kunt deze twee regelingen, als je voldoet aan de voorwaarden, met elkaar combineren.

Lees meer over de MIA en de Vamil 

SVM: subsidie duurzaam ondernemen in het MKB

Wat is het? Met de Subsidie Verduurzaming Mkb (SVM) kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies dat bij jouw bedrijf past. De subsidie is ook in te zetten voor ondersteuning bij het doorvoeren van een of meerdere punten uit het adviesrapport dat je van die adviseur krijgt. Lees meer over de Subsidie Verduurzaming Mkb (SVM)

SDE++: duurzaamheidssubsidie voor bedrijven die zelf energie opwekken

Wat is het? De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++, voorheen SDE+)  is er voor bedrijven die zelf (veel) meer duurzame energie produceren dan ze gebruiken. Met deze subsidie vergoedt de overheid het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt. 

Lees meer over de SDE++ en hoe je ervoor in aanmerking komt

Let op! Je kunt de SDE++ niet combineren met de Energie Investerings Aftrek en/of de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Bekijk dus van tevoren goed welke regeling jou het meeste voordeel oplevert.

Subsidie Topsector Energie:  energiesubsidie voor zakelijke innovators

Wat is het? Deze subsidie duurzame energie is voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die een innovatie manier bedenken om duurzame energie op te wekken. Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor 2022. Er is geld voor projecten op het gebied van bio-energie, kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, energiebesparing in de industrie, gas (LNG en groen gas), wind op zee en zonne-energie. 

Onder de subsidie Topsector Energie vallen onder andere ook de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidies en de Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

DEI+: Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

Wat is het? De DEI+ is een subsidieregeling om ondernemers te ondersteunen die willen investeren in innovatieve technieken die bedrijven energiezuiniger maken, zorgen voor minder CO2-uitstoot, duurzame energie opwekken of het hergebruiken van afval. Het is een van de energiesubsidies voor bedrijven die durven te innoveren en daar financiële steun voor nodig hebben. 

Lees meer over DEI+ subsidie en hoe je ervoor in aanmerking komt 

HER+: voor vermindering van CO2-uitstoot

Wat is het? Geen subsidie voor energiebesparing bedrijven, wel geld voor bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen. Deze subsidie is er voor vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030. 

Lees meer over de HER+ subsidie en hoe je hiervoor in aanmerking komt 

Energietransitie en de nieuwe milieuwet

Steeds meer bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen naar vormen van duurzame energie. Veel bedrijven zijn zelfs verplicht om op deze manier energie te besparen. Jouw bedrijf ook?

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.