MIA & Vamil: dubbel voordeel voor milieuvriendelijke investeringen

Een fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Wat zijn de MIA en de Vamil
Groene-daken-voor-bedrijven-hero

Groene daken voor bedrijven

De MIA en Vamil zijn regelingen waarmee de overheid ondernemers stimuleert te investeren in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen. Hoe kun je optimaal profiteren van de MIA en Vamil? We leggen uit hoe het werkt.

Wat is de MIA?

MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Als je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, kun je via de Milieu-investeringsaftrek een groot percentage van je investering in mindering brengen op je fiscale winst. Je investeringsaftrek via de MIA is maximaal 45% van het investeringsbedrag. Combineer je de MIA en Vamil, dan kun je 75% van de investeringskosten afschrijven op een willekeurig moment. Je bepaalt dus zelf wanneer je dit liquiditeits- en rentevoordeel gebruikt. Het totale belastingvoordeel kan zo netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Milieulijst

Een belangrijke voorwaarde voor de MIA is dat het bedrijfsmiddel of de techniek waarin je investeert op de Milieulijst staat (zie hier de pdf 2023 of pdf 2024). Het moet voldoen aan de beschrijving op die lijst. Afhankelijk van de Milieulijst-code van het bedrijfsmiddel, kom je in aanmerking voor een bepaald percentage aan investeringsaftrek.

De MIA is een grote steun in de rug voor ondernemers die het over een duurzame boeg willen gooien door in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren.

Ben je leverancier van een innovatieve, milieuvriendelijke techniek? Dan kun je ook voordeel hebben van de MIA\Vamil. Als jouw techniek in de Milieulijst opgenomen wordt, kun je deze makkelijker in de markt zetten.

MIA subsidie in 2024

Hoe ziet de MIA er in 2024 uit? In het kort: de regeling is uitgebreider geworden ten opzichte van eerdere jaren. Een paar punten:

 • Budget van € 192 miljoen

 • Maximale aftrek van 45% (was 36% in 2021)

 • Per belastingplichtige komt jaarlijks maximaal € 50 miljoen in aanmerking

In principe komt er elk jaar budget bij voor de MIA: € 48 miljoen per jaar extra.

Hoogste aftrekpercentage

De aftrek is sinds 2021 verhoogd om duurzame investeringen een extra stimulans te geven. In 2024 is het maximale aftrekpercentage niet veranderd: maximaal 45%. Welk percentage je mag aftrekken is afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat je koopt en de milieueffecten dat het heeft.

Het hoogste kortingspercentage van 45% is bedoeld voor transitiegerichte bedrijfsmiddelen: bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een circulaire economie. De overheid wil met deze regeling bedrijven nog meer stimuleren te investeren in duurzame technieken.

Rekenvoorbeeld MIA

Stel dat je fiscale winst, na je reguliere afschrijvingen, in een boekjaar € 75.000 bedraagt. Je betaalt hierover 25% belasting. Je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en dat code A heeft. Deze investering kost € 50.000. De aftrek is dan 36% van € 50.000 oftewel € 18.000. Dit bedrag breng je in mindering op je fiscale winst. Je winst wordt dan: 75.000-18.000 = 57.000. 25% van € 57.000 is € 14.250. Je betaalt dus € 14.250 belasting in plaats van € 18.750. Anders gezegd: je fiscale voordeel is € 4.500.

Vamil regeling in 2024

De Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) houdt kort gezegd in dat je tot 75% van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Je hoeft dus 75% van de investering niet gespreid af te schrijven, zoals je normaal doet bij afschrijven. Het voordeel van sneller afschrijven is dat je de fiscale winst in een jaar flink kunt drukken. Dat betekent automatisch dat je minder belasting betaalt en dat jaar meer liquiditeit hebt. Het levert ook rentevoordeel op. Het overige deel van de investering moet je overigens wel regulier afschrijven.

Voor 2024 is er voor Vamil een budget van € 25 miljoen beschikbaar. Dit budget is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Rekenvoorbeeld Vamil 

Het is niet zo vreemd dat de MIA vaak in een adem wordt genoemd met de Vamil. Het zijn namelijk allebei regelingen voor ondernemers die investeren in milieubewuste energiemiddelen. Beide regelingen zijn fiscaal aantrekkelijk en kunnen in veel gevallen gecombineerd worden. Hoe zit dat?

Je investeert in een bedrijfsmiddel uit de Milieulijst. Het gaat om een investering van € 50.000. Het bedrijfsmiddel gaat 10 jaar mee en heeft daarna geen restwaarde. Normaal gesproken kun je deze investering over 10 jaar afschrijven en trek je jaarlijks € 5.000 af van de fiscale winst (investering – restwaarde / aantal jaren oftewel € 50.000 – € 0 / 10 = € 5.000). Dankzij de VAMIL kun je 75% van de milieu-investering direct in het investeringsjaar aftrekken. 75% van € 50.000 is € 37.500. Je mag met de Vamil dus €37.500 aftrekken van je fiscale winst. Hoeveel voordeel je dit netto oplevert, hangt af van de winstbelasting en het rentepercentage, maar gemiddeld is het netto voordeel 3% van het investeringsbedrag. In dit voorbeeld gaat het om 3% van €50.000, dus €1.500.

MIA en Vamil combineren

Afhankelijk van de code die een bedrijfsmiddel heeft op de Milieulijst, mag je de MIA combineren met de Vamil. Het gaat om bedrijfsmiddelen met de code A en B (zie tabel hieronder). Dat betekent dubbel voordeel: je mag een percentage van de investering van de winst aftrekken én je mag de investering willekeurig afschrijven.

Het netto-voordeel van de MIA\Vamil regeling kan oplopen tot zo’n 14% van het investeringsbedrag. Een flink bedrag dus!

Voorwaarden Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil moet je om te beginnen een onderneming hebben voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook moet je verplichte vergunningen of certificaten hebben die nodig zijn voor dit middel. Vervolgens moet je investering aan de volgende voorwaarden voldoen. Voor de investering geldt:

 • Hij staat op de Milieulijst van het jaar waarin je het product hebt aangeschaft

 • Is niet eerder gebruikt.

 • Heeft betrekking op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. De voortbrengingskosten zijn de kosten die je maakt wanneer jouw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert.

 • Minimaal € 2.500 investeringskosten voor het bedrijfsmiddel.

 • Je meldt het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aanschaf bent aangegaan.

Goed om te weten: als je kiest voor milieu-investeringsaftrek, kun je geen aanspraak meer maken op energie-investeringsaftrek (EIA).

MIA aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden van Milieu-investeringsaftrek? Dan kun je deze aftrek aanvragen via eHerkenning. Je moet dit wel doen binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Voor je aanvraag ga je naar de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Hier doorloop je het stappenplan, waarna je de Milieu-investeringsaftrek kunt toepassen in je belastingaangifte (als je aan alle voorwaarden hebt voldaan en een bevestiging hebt gekregen van de Belastingdienst).

Advies subsidie MIA Vamil

Veel bedrijven kiezen ervoor subsidieadvies te vragen aan een partij die ervaring heeft met MIA\Vamil-subsidieaanvragen. Het is namelijk best tijdrovend om uit te zoeken hoe je voor deze subsidie in aanmerking komt en hoe je de regels toepast. Dankzij goed subsidieadvies kun je een hoop tijd besparen en weet je eerder wat je kunt verwachten.

Milieulijst en codes

De overheid heeft een lijst samengesteld met bedrijfsmiddelen en technieken die minder belastend zijn voor het milieu. Om in aanmerking te komen voor Milieu-investeringsaftrek, moet je bedrijfsmiddel op deze lijst staan. De Milieulijst bestaat uit 7 codes, van A tot en met G. Bij sommige bedrijfsmiddelen kom je in aanmerking voor zowel MIA als VAMIL, bij anderen uitsluitend voor MIA. Ten opzichte van 2021 zijn de MIA-aftrekpercentages verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Zoals je hieronder kunt zien, loopt de Milieu-investeringsaftrek op tot 45%.

 • A = 36% MIA + 75% VAMIL

 • B = 27% MIA + 75% VAMIL

 • C = alleen 75% VAMIL

 • D = alleen 36% MIA

 • E = alleen 27% MIA

 • F = 45% MIA + 75% VAMIL

 • G = alleen 36% MIA

Deze codes en percentages zijn dus ook van toepassing in 2024.

Andere stimuleringsregelingen

Duurzame investeringen maken onderdeel uit van duurzaam ondernemen. De overheid stimuleert bedrijven de transitie te maken naar een duurzaam bedrijf. Daarom zijn er verschillende regelingen om het duurzaam ondernemen te stimuleren. Denk aan:

Deze en andere regelingen maken het voor ondernemers nog interessanter te investeren in een duurzame toekomst.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.