Overzicht subsidies startende ondernemer

Welke subsidies zijn er voor starters?

vrouw-oranje-lach-ondernemer-blij-gelukkig-tablet

Er zijn verschillende subsidies voor startende ondernemers. De overheid wil daarmee ondernemerschap stimuleren. Hoe kun je profiteren van starters subsidie? Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden voor ondernemers.

Subsidie startende ondernemer, welke zijn er?

Bij subsidie voor startende ondernemers denk je misschien direct aan de startersaftrek. Dat is inderdaad een belangrijke subsidie voor starters. Maar er zijn meer manieren om te profiteren van financiële tegemoetkomingen door de overheid. 

Er zijn tientallen subsidies voor zzp’ers en andere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Je hebt Europese subsidies, nationale subsidies, regionale en provinciale subsidies en soms ook gemeentelijke subsidies voor startende ondernemers. Verder kun je een onderscheid maken tussen fiscale subsidies (belastingvoordelen) en overige subsidies, zoals een voorschot of financiering. De belangrijkste subsidies voor starters vind je hieronder.

Fiscale subsidies startende ondernemer

Ben je minder dan vijf jaar ondernemer? Dan kom je in aanmerking voor bepaalde belastingvoordelen. Naast de startersaftrek zijn er nog een paar subsidies voor je startende onderneming.

Startersaftrek

Dit is de belangrijkste aftrekpost voor startende ondernemers.Je kunt de startersaftrek maximaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar na de start van je onderneming. Dit doe je bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (IB).

De startersaftrek is onderdeel van de zelfstandigenaftrek. Bij gebruik hiervan mag je een extra bedrag van je belastbare winst aftrekken en betaal je dus minder belasting. In 2022 is de startersaftrek € 2.123. Het bedrag van de startersaftrek blijft voorlopig hetzelfde, maar de zelfstandigenaftrek (voor alle ondernemers) wordt de komende jaren wel minder.

Een belangrijke voorwaarde om te profiteren van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek is dat je voldoet aan het urencriterium. Dit betekent dat je minstens 1.225 uur aan je bedrijf besteedt in het jaar waarover je aangifte doet.

Aanloopkosten aftrekken

De kosten die je hebt gemaakt om je voor te bereiden op ondernemerschap mag je meenemen bij je eerste belastingaangifte. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor de oprichting van je bv of eenmanszaak, de aankoop van werkmiddelen zoals een laptop, of het laten uitvoeren van een marktonderzoek. Je moet deze startkosten of aanloopkosten wel aan kunnen tonen. Bewaar je facturen dus goed en houd een administratie bij waaruit blijkt welke kosten je precies hebt maakt.

Willekeurig afschrijven

Als startende ondernemer moet je waarschijnlijk al investeren bij de start van je bedrijf. Veel bedrijfsmiddelen die je hebt aangeschaft kun je meerdere jaren gebruiken. Daarvoor mag je bij je belastingaangifte jaarlijks een bepaald bedrag aftrekken van de winst. Dit heet afschrijven. Als startende ondernemer mag je zelf bepalen hoe en wanneer je afschrijft. Dat kan een mooi voordeel zijn. Een voorwaarde is wel dat je onderneming een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vof is.

Startersvoordeel WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling voor stimulering van innovatie. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Voor innovatieve startups is er extra voordeel. In totaal kun je als starter ruim € 20.000 terugkrijgen. 

Lees meer over de tarieven en voorwaarden van WBSO subsidie

Mkb-winstvrijstelling

Net als andere ondernemers kun je als starter ook gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling. Voor deze aftrekpost hoef je niet te voldoen aan het urencriterium. Door de mkb-winstvrijstelling wordt 14% van je winst afgetrokken en betaal je dus minder belasting. Bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting kom je deze aftrekpost vanzelf tegen.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Verwacht je in het lopende belastingjaar een omzet van €20.000 of minder? Dan kun je vrijstelling krijgen voor de btw via de Kleineondernemersregeling. Als je die vrijstelling krijgt, hoef je bij klanten geen btw meer in rekening te brengen. Je kunt dus werken tegen lagere tarieven. Dat is een mooi concurrentievoordeel als je niet veel omzet hebt in de eerste jaren van je onderneming.

Overige subsidies startende ondernemer

Naast belastingvoordelen kun je als starter profiteren van een aantal gunstige regelingen. Bijvoorbeeld om een lening te krijgen voor de start van je bedrijf. Ken jij de Bbz, BMKB en microfinanciering al?

Bijstand voor starters (Bbz)

Heb je subsidie nodig bij het starten van je eigen bedrijf? Bijvoorbeeld omdat je vanuit een uitkering start? Dan heb je mogelijk recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn verschillende vormen van financiering beschikbaar, zoals een tijdelijke aanvulling op je inkomen of een lening voor bedrijfskapitaal. De Bbz vraag je aan bij de gemeente waar je woont.

Microfinanciering voor starters

Als je voor het opzetten of uitbreiden van je bedrijf maximaal € 250.000 nodig hebt, kun je gebruik maken van microfinanciering. Naast een lening tegen een gunstig tarief en een lange looptijd, kun je ook coaching krijgen om het maximale uit je financiering te halen. Bij microfinancier Qredits kun je twee vormen van krediet krijgen: microkrediet tot € 50.000 of MKB-Krediet tot € 250.000. 

Lees meer over de tarieven en voorwaarden van microfinanciering

BMKB voor starters

Als je een starterslening afsluit bij je bank of een andere financier kun je mogelijk in aanmerking komen voor een borgstelling door de overheid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat dan garant voor een deel van je lening. Daardoor kun je bij de bank meer lenen dan je op basis van je eigen onderpand zou krijgen. Dit wordt ook wel de BMKB-regeling genoemd. Een borgstellingskrediet vraag je aan via je bank of financier. 

Lees meer over de voorwaarden en tarieven van Borgstellingskrediet MKB

Meer subsidies startende ondernemer

Er zijn veel algemene subsidies en regelingen waar je ook recht op kunt hebben als startende ondernemer. Je kunt bijvoorbeeld ook nog gebruikmaken van de groeifaciliteit voor ondernemers. 

Daarnaast zijn er specifieke subsidies voor innovatie, zoals de innovatiebox, innovatiekrediet, vroegefasefinanciering, de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL.

Subsidies startende ondernemer zoeken

Met de subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je zien welke subsidies er nu beschikbaar zijn voor jouw bedrijf (per regio en situatie). Door middel van vragen en antwoorden wordt het zoeken naar subsidies eenvoudiger.

Regionale subsidies voor starters

Op de website van de KvK zie je dat er ongeveer 20 subsidies zijn voor startende ondernemers. Veel subsidies zijn regionaal gebonden, zoals de Starterslift voor Midden- en West-Brabant of de Startversneller voor ondernemers in Gelderland en Overijssel. Kijk dus goed welke subsidies er op dit moment zijn voor starters in jouw regio of provincie. Dat zijn mooie extraatjes die je als startende ondernemer goed kunt gebruiken.

Wanneer krijg ik starterssubsidie?

Elke subsidie heeft zijn eigen voorwaarden. Hoe vernieuwender en duurzamer je onderneming is, hoe meer regelingen er zijn waar je aanspraak op kunt maken. Je komt voor meerdere subsidies in aanmerking als je je richt op de volgende activiteiten:

  • Ontwikkelen van nieuwe producten

  • Verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen

  • Investeringen in energiebesparing

  • Samenwerken met bedrijven in minder ontwikkelde landen

Tips voor subsidies startende ondernemers

Een subsidie aanvragen is niet altijd eenvoudig. Hoe vergroot je de kans op toekenning van de subsidie? Houd rekening met deze tips:

  • Vraag subsidie aan voordat je met iets nieuws begint. Als een product eenmaal is ontwikkeld, krijg je meestal geen subsidie meer.

  • De meeste subsidieregelingen werken met een inschrijfperiode. Let goed op de aanvraagperiodes en dien je aanvraag op tijd in.

  • Houd er rekening mee dat er geruime tijd overheen gaat voordat een beslissing op een subsidieaanvraag wordt gegeven.

  • Voor vrijwel alle subsidieregelingen is het noodzakelijk dat je een goede projectadministratie bijhoudt. 

  • Zorg dat je cijfers op orde zijn. Vaak is een accountantscontrole noodzakelijk.

Bekijk nog 10 tips voor meer succes bij subsidie

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.