Kleineondernemersregeling: wat is het en hoe vraag ik het aan?

Vrijstelling van btw voor kleine ondernemingen

Ondernemer - Cafe - Ipad - schort

Heb je minder dan € 20.000 omzet per jaar? Dan kun je kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Als je gebruikmaakt van de KOR, ben je vrijgesteld van btw (of: omzetbelasting). Dat is voor veel kleine ondernemingen een interessante optie. Hoe werkt de kleineondernemersregeling?

Kleineondernemersregeling 2023

Normaal gesproken bereken je als ondernemer btw over de producten en diensten die je levert, tenzij het om een dienst gaat die vrijgesteld is van btw. Vervolgens doe je elke maand, elk kwartaal of elk jaar btw-aangifte. Maar als je kiest voor de kleineondernemersregeling, hoeft dat niet. Als je omzet over een heel jaar € 20.000 of lager is, kun je gebruikmaken van de KOR. De KOR betekent dus kort gezegd: vrijstelling btw voor kleine ondernemingen. Je hoort ondernemers ook wel praten over de kleine zelfstandigen regeling. 

Let op: Je moet nog wel gewoon aangifte doen voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting. Er is een belangrijk verschil tussen de aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting. De btw-aangifte is voor omzetbelasting, maar je moet als zelfstandig ondernemer altijd je inkomsten opgeven tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Doe je dit niet op tijd, dan kun je hier een fikse boete voor krijgen van de Belastingdienst.

Wat telt mee voor de omzet?

Voor het berekenen van je omzet moet je uitgaan van je omzet zonder btw. Het gaat hierbij om leveringen en diensten waar je zonder toepassing van de KOR wél btw over zou moeten berekenen. Als je al meedoet aan de kleineondernemersregeling, is je omzet het totaal van wat je aan je klanten berekent. 

Waarom kiezen voor de KOR?

De KOR is een vrijwillige regeling. Je moet dus zelf kijken of deze regeling interessant is voor jouw situatie. De kleineondernemersregeling is vooral aantrekkelijk als je voornamelijk met particuliere klanten te maken hebt die geen btw kunnen verrekenen. Aangezien je de btw niet meer in de verkoopprijs hoeft te verwerken, kan het je een concurrentievoordeel opleveren omdat je een scherpere prijs kunt aanbieden. Of je hanteert dezelfde prijs en hebt daardoor een grotere marge omdat je geen btw hoeft af te dragen. Dat maakt de KOR interessant voor sommige zzp’ers.

De KOR kan je ook een administratief voordeel opleveren, omdat je geen btw-aangiftes hoeft te doen. Bovendien hoef je maar een heel beperkte administratie bij te houden. Onder andere als starter kan dat een prettig voordeel zijn.

Daar staat tegenover dat je geen btw mag verrekenen op inkopen en kosten die je zakelijk maakt. En als je veel zakelijke klanten hebt, kunnen zij geen btw meer verrekenen, omdat je geen btw meer hebt op je dienst. Houd daar dus rekening mee als je overweegt om de KOR aan te vragen.

Geen administratieve verplichtingen en voorbelasting

Zoals gezegd: als je meedoet aan de KOR hoef je als kleine ondernemer geen btw-aangifte meer te doen. Je hebt dus geen btw-administratie meer. Je inkoopfacturen moet je wel bewaren voor een eventuele controle. Je moet dus nog steeds ontvangsten en inkomende facturen bewaren in je administratie. 

Hoe zit het met voorbelasting? Als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling kun je geen beroep doen op verrekening van voorbelasting (aftrek van btw die door andere bedrijven aan jou in rekening is gebracht).

Factuur kleineondernemersregeling

De factuur ziet er anders uit als je meedoet aan de regeling voor kleine ondernemingen. Je hoeft zelfs niet eens een factuur te sturen. Maar het mag wel. Als je dat wel doet, vermeld je geen btw op de factuur, omdat je binnen de regeling vrijgesteld bent. Je voegt wel een zinnetje toe, namelijk 'Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB'. Je hoeft verder niet aan de factuurvereisten te voldoen zoals die gelden als je wel btw berekent.

Voor- en nadelen kleineondernemersregeling

Voordelen KORNadelen KOR
Concurrentievoordeel door scherpere prijzenGeen btw-aftrek op zakelijke kosten en inkoop
Mogelijkheid tot grotere margesZakelijke klanten kunnen geen btw verrekenen
Minder administratieve verplichtingenMaximale jaaromzet € 20.000

Voorwaarden kleineondernemersregeling

Wat moet je doen als je gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling? Hier een aantal voorwaarden voor de KOR: 

  1. Ten eerste moet je ondernemer voor de btw zijn. De KOR geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Het maakt dus niet uit of je een eenmanszaak hebt, deel uitmaakt van een maatschap of vennootschap onder firma (vof) of dat het om een bv, vereniging of stichting gaat. 

  2. De onderneming moet in Nederland zijn gevestigd of anders uitsluitend in Nederland diensten of goederen leveren.

  3. De verwachting is dat je in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet draait. Onder deze omzet valt de verkoop van btw-plichtige producten en diensten. Goederen of diensten die sowieso zijn vrijgesteld van btw, vallen hier dus niet onder.

Als je eenmaal van de KOR gebruikmaakt, bereken je geen btw aan klanten. Je draagt ook zelf geen btw af. Daarom hoef je ook geen btw-aangifte te doen.

De KOR aanvragen

Je vraagt de kleineondernemersregeling aan voor een periode van drie jaar. Aanvragen kan via de website van de Belastingdienst en moet uiterlijk 4 weken vóór de datum dat je de regeling wilt laten ingaan. 

Meer dan € 20.000 omzet

Je kiest de regeling voor minimaal 3 jaar, of tot je de € 20.000 omzet overschrijdt. Zodra je meer dan € 20.000 omzet hebt, bereken je vanaf die factuur waarmee je de grens overschrijdt, wel btw. Ook moet je dan weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor de overschrijding blijft vrij van btw, maar je kunt hierna 3 jaar geen gebruik meer maken van de KOR.

Vrijwillige registratiedrempel kleine ondernemers

Voor sommige activiteiten kun je je niet inschrijven bij de KVK. Als dat voor jouw onderneming geldt én je hebt minder dan € 1.800 omzet per jaar, dan mag je de vrijwillige registratiedrempel voor kleine ondernemers toepassen. Je meldt je niet aan als btw-ondernemer en maakt automatisch gebruik van de KOR, want je berekent geen btw op je diensten. Je kunt op de website van de KVK controleren of je je al dan niet moet inschrijven in het Handelsregister.

Kleineondernemersregeling anders sinds 2020

De huidige KOR is per 1 januari 2020 ingegaan. Vandaar dat men het ook wel heeft over de KOR 2020. Maar vóór 2020 was er ook al een Kleineondernemersregeling, die er heel anders uitzag. In die tijd kon je gebruikmaken van de KOR als:

  • Je ondernemer voor de btw was;

  • Je in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw moest betalen;

  • Je een eenmanszaak had of onderdeel uitmaakte van een maatschap of vof (rechtspersonen zoals een bv konden hier dus niet gebruik van maken);

  • De onderneming gevestigd was in Nederland.

In de oude regeling had je recht op belastingvermindering en moest je deze zelf verrekenen in de btw-aangifte. 

Is de KOR iets voor jou?

Misschien weet je niet zeker of de nieuwe kleineondernemersregeling handig is voor jou. Bij twijfel is het altijd handig om te overleggen met een financieel adviseur. Die kan inzichtelijk maken wat de KOR jou oplevert of juist kost. Soms kost het een een beetje geld, maar levert het je veel tijdwinst en vereenvoudigingen op. De KOR is een vrijwillige regeling waar je alleen gebruik van moet maken als het je goed uitkomt.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.