Btw producten & diensten buiten de EU: alles wat je moet weten

Wat je moet weten over btw als je zakendoet in landen buiten de EU

Btw-regels buitenland

Als ondernemer in Nederland met een btw-id heb je te maken met btw-regels van Nederland. Maar als je zakendoet met klanten in andere landen, zul je rekening moeten houden met de btw-regels van zowel Nederland als het land in kwestie. In dit artikel zullen we ons focussen op zakendoen met landen buiten de EU. Wat moet je weten over btw buiten de EU, bijvoorbeeld de btw op diensten die je levert en de btw op de inkoop van goederen in het buitenland?

Landen buiten de EU

Het is goed om te bedenken wat er wordt bedoeld met landen buiten de EU. Dat zijn namelijk landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Dus naast landen buiten Europa zijn landen buiten de EU ook landen als IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Als je dus zakendoet met klanten in die landen, krijg je te maken met btw-regels voor landen buiten de EU.

Verschillende btw-scenario’s

Globaal genomen zijn er vier btw-scenario’s voor zakendoen in landen en btw buiten de EU:

  • Je levert diensten

  • Je neemt diensten af

  • Je levert goederen

  • Je neemt goederen af

Daarnaast kan de partij waarmee je zakendoet, een ondernemer zijn, of juist niet. Al deze factoren, plus de aard van de dienst of van het product, hebben invloed op de btw. Het is verstandig om per geval te bekijken hoe het zit met de btw, maar in vogelvlucht krijg je met de volgende punten te maken.

Btw op diensten buiten de EU

Als je diensten levert aan een klant buiten de EU, zijn er verschillende factoren die een rol spelen bij het berekenen van btw. De Belastingdienst heeft een handige tool om te bepalen of je wel of geen btw moet berekenen. Het is goed om deze tool te gebruiken om te achterhalen wat in jouw situatie geldt, maar in het algemeen komt het hierop neer:

  • Je levert diensten aan een bedrijf buiten de EU: je klant berekent zelf de btw en draagt die af in zijn land. Je stuurt dus een factuur zonder Nederlandse btw en informeert bij de belastingdienst van het land waar je de dienst levert hoe je aangifte moet doen.

  • Je levert diensten aan particulieren en organisaties buiten de EU zonder btw-id: meestal breng je zelf de btw in rekening zoals je dat in Nederland moet doen (de Nederlandse btw).

Voorbeeld: 

Een vertaler levert vertalingen aan een bedrijf in IJsland. IJsland maakt geen deel uit van de Europese Unie en dus gelden de btw-regels van IJsland. De vertaler stuurt voor zijn werk een factuur zonder de Nederlandse btw. Hij geeft de dienst die hij geleverd heeft niet aan in zijn btw-aangifte. Ook geeft hij de dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties (voor diensten binnen de EU). Wel informeert hij bij de belastingdienst in IJsland of en hoe hij aangifte moet doen.

Als deze vertaler ook werk doet voor een klant zonder btw-id (bijvoorbeeld een particulier), dan brengt hij de Nederlandse btw in rekening.

Uitzondering voor digitale diensten

Voor sommige digitale diensten gelden uitzonderingen. Over diensten als telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten moet btw betaald worden in het land waar de klant woont of gevestigd is. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen particuliere klanten of zakelijke klanten. Wil je zeker weten in welk land je dienst belast wordt? Gebruik dan de tool van de Belastingdienst: ‘Digitale diensten in en uit het buitenland’. Dan weet je precies wat je met de btw moet doen.

Diensten afnemen buiten de EU

Als je een dienst afneemt bij een bedrijf uit een land buiten de EU, zul je een factuur ontvangen waarop geen btw berekend is. Je moet de btw zelf berekenen en aangeven. Je kunt deze btw verrekenen als je recht hebt op btw-aftrek. Als de dienst die je afneemt vrijgesteld is van btw, hoef je die niet op te nemen in je btw-aangifte. 

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Hoe zit het met de btw bij de inkoop van goederen in het buitenland, in landen buiten de EU? Bij inkoop van goederen bij een leverancier buiten de EU krijg je meestal een factuur zonder btw. Je betaalt de btw dan bij de douane. De douane berekent de btw over de douanewaarde van de goederen die je importeert. Als je recht hebt op aftrek, betaal je uiteindelijk geen btw over de goederen die je inkoopt.

Douanedocument

Voor handel tussen Turkije en landen uit de EU is er een speciaal document, het ATR-certificaat, waarmee je geen invoerrechten hoeft te betalen over de goederen.

Btw verleggen buiten de EU: Invoer goederen

Er bestaat ook een verleggingsregeling als je regelmatig goederen invoert vanuit niet EU-landen. Je kunt dan de btw verleggen en deze afdragen bij je btw-aangifte. Deze verleggingsregeling kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is een verleggingsregeling die gaat via een Artikel 23 vergunning. Deze manier van btw verleggen buiten de EU is vooral handig als je zo vaak goederen invoert dat de btw die je moet afdragen zo’n hoog bedrag is, dat het invloed heeft op de liquiditeit van het bedrijf.

Btw bij export van goederen naar het buitenland

Als je goederen levert aan landen buiten de EU, maakt het niet uit of je klant wel of geen btw-id heeft. Je brengt 0% btw in rekening. Wel moet je kunnen aantonen dat de goederen die je geleverd hebt, echt uit de EU vertrokken zijn. Dat kan met kopieën van documenten die de levering vergezeld hebben. Denk aan douanedocumenten, vrachtbrieven (bijv. Bill of Lading of Air Waybill) enzovoort. Je kunt ook de site van de Belastingdienst checken als je niet zeker weet of je btw moet berekenen.

Tips voor zakendoen buiten de EU

Check voordat je zaken gaat doen met klanten landen buiten de EU eerst de site van de Belastingdienst. Daar kun je namelijk eenvoudig bepalen of je dienst al dan niet belast is.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.