Startersaftrek: hoeveel jaar is het geldig en wat zijn de voorwaarden?

Verhoogde zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers

Hoe werkt de startersaftrek in 2020 voor ondernemers

Ben jij startende ondernemer?

Als ondernemer kun je gebruikmaken van verschillende belastingvoordelen. De startersaftrek is daar een bijzondere in. Hoe ziet die eruit in 2023 en 2024, en hoe maak je er gebruik van?

Wat is startersaftrek?

De startersaftrek staat niet op zichzelf, maar is een tijdelijke verhoging van de zelfstandigenaftrek. Het samengestelde bedrag pas je toe als aftrekpost op de belastbare winst. Daarmee wordt het winstbedrag lager en betaal je minder belasting. De aftrek is in het leven geroepen om het de eerste jaren belastingtechnisch aantrekkelijk te maken voor startende ondernemers. 

De startersaftrek is vastgesteld op een bedrag van € 2.123. Die komt bovenop de zelfstandigenaftrek van het belastingjaar. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030, terwijl de zelfstandigenaftrek in 2024 € 3.750 is. Het bedrag van de startersaftrek blijft voorlopig hetzelfde, maar de zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks afgebouwd. 

Wil jij weten welke aftrekposten voor ondernemers er nog meer zijn? e-Boekhouden.nl heeft de verschillende aftrekposten voor je op een rijtje gezet.

Startersaftrek: hoeveel jaar?

Je kunt de startersaftrek maximaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar na de start van je onderneming. Zo kan het gebeuren dat je in je eerste twee jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was, maar in de drie daarna wel. Je krijgt dan over de laatste drie jaar startersaftrek.

Krijg je als zzp startersaftrek?

Ja, alle startende eenmanszaken, waaronder zzp'ers, vof's of maatschappen kunnen gebruik maken van de startersaftrek. Let op: Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. 

e-Boekhouden.nl heeft een handige video gemaakt waarin zij alles over de startersaftrek uitleggen.

Voorwaarden startersaftrek

De voorwaarden voor gebruik van de startersaftrek zijn: 

  1. Je voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek

  2. Je was in 1 of meer van de 5 vorige jaren geen ondernemer

  3. Je hebt in die periode maximaal 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast

  4. Er is geen sprake van geruisloze terugkeer uit een bv in de afgelopen 5 jaar.

Startersaftrek en het urencriterium

Omdat de startersaftrek gekoppeld is aan de zelfstandigenaftrek, is een van de voorwaarden dat je minstens 1.225 uur aan je bedrijf besteedt in het betreffende jaar. Dit wordt het urencriterium genoemd. 

Deze drempel geldt het hele kalenderjaar, ook wanneer je later in het jaar met je onderneming start. Het mag dus niet naar rato berekend worden. 

Voorbeeld: je start in juni met je onderneming. Wil je in aanmerking komen voor startersaftrek, dan moet je in de resterende 7 maanden nog steeds 1.225 uur aan je onderneming besteden om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten. 

Op e-Boekhouden.nl lees je meer over het urencriterium: welke voorwaarden er zijn en welke uren er allemaal meetellen voor het urencriterium.

Hoe zit het met zwangerschap?

In geval van zwangerschap is wettelijk vastgelegd dat je de niet-gewerkte uren in een periode van 16 weken tóch mag meerekenen als gewerkte uren. Als je dan toch aan de 1.225 uur komt, kun je gewoon gebruikmaken van de aftrek.

Startersaftrek doorschuiven mag niet

Belangrijk om te weten: startersaftrek doorschuiven mag niet. Je moet gebruikmaken van de aftrekpost als je in de eerste drie jaren van je onderneming zit en gebruikmaakt van zelfstandigenaftrek.

Verplicht toepassen, ook bij fiscaal verlies

Het kan voorkomen dat het totaal van de aftrekposten hoger is dan de winst die je dat jaar maakt. De zelfstandigenaftrek zal nooit hoger zijn dan de winst, maar bij startersaftrek is dit niet het geval. Je maakt dus verlies als de aftrekposten samen hoger zijn dan de winst. Het verlies kun je verrekenen met andere inkomsten (zoals inkomsten uit ander werk of woning), of als je die niet hebt met andere belastingjaren waarin wel winst is gemaakt. 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De regeling zit anders in elkaar als je arbeidsongeschikt bent en een bedrijf runt. Zo geldt er bij arbeidsongeschiktheid een verlaagd-urencriterium: in plaats van 1.225 uur moet je minimaal 800 uur per kalenderjaar werken aan je onderneming.

Naast de voorwaarden voor de 'normale' startersaftrek moet je ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals de WIA, WAO, Waz, Wajong of andere regeling. De bedragen die je mag aftrekken wijken in de volgende opzichten af:

  • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is nooit hoger dan de behaalde winst

  • € 12.000 bij de eerste keer startersaftrek

  • € 8.000 bij de tweede keer startersaftrek

  • € 4.000 bij de derde en laatste keer startersaftrek

Hoe vraag je startersaftrek aan?

Het toepassen van aftrekposten doe je tijdens de inkomstenbelasting aangifte. Je hoeft dit niet apart aan te vragen. Tijdens het aangifteproces bij het onderdeel 'Ondernemersaftrek' worden de benodigde vragen gesteld en wordt de startersaftrek - samen met de zelfstandigenaftrek - automatisch toepast en afgetrokken van je winst.

Een complete gids voor startende ondernemers.
Een complete gids voor startende ondernemers.

Ondernemersaftrek berekenen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de startersaftrek en hoeveel je overhoudt na aftrek van alle posten? Bereken het direct in deze rekentool.


Lees meer artikelen over online boekhouden op deze pagina.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.