Urencriterium: dé 1225 uur voor zelfstandig ondernemers

Minstens 1225 uur werken voor belastingvoordelen

vrouw-administratie-cafe-flexplek-bellen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting is het interessant te weten dat je gebruik kunt maken van belastingvoordelen als je een bepaald aantal uren per jaar besteedt aan een onderneming. Dit voordeel kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Hoe werkt dat precies?

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium betekent dat je minimaal 1.225 uren in een jaar besteedt aan je onderneming. Deze drempel bepaalt of je in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen: aftrekposten die o.a. onder de ondernemersaftrek vallen. In potentie kan het urencriterium zzp je duizenden euro's opleveren!  

De 1.225 uren mogen niet naar rato berekend worden als je later in het jaar begonnen bent met een nieuwe onderneming. Begin je bijvoorbeeld in oktober met je onderneming? Dan geldt nog steeds drempel van 1.225 uur.

Bestaat er een parttime zzp urencriterium? 

Er is geen regeling dat je als parttime zzp'er minder uren hoeft te maken voor het urencriterium. De 1.225 uur blijft gelden. Sterker nog: als je langer dan 5 jaar ondernemer bent, ben je zelfs verplicht meer tijd te besteden aan je onderneming dan aan eventuele dienstbetrekkingen of overige werkzaamheden om te voldoen aan de urennorm zzp.

Als startende ondernemer mag je hierin gelukkig afwijken, tenminste als je in 1 van de eerste 5 jaar geen ondernemer was. Je hoeft als zzp'er voor het urencriterium dan niet per se méér te werken aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden. 

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

Ondernemers die een uitkering kregen vanwege arbeidsongeschiktheid en een onderneming runnen, mogen gebruik maken van het verlaagd-urencriterium van 800 uur. Dit is bijvoorbeeld van belang als je gebruik wilt maken van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Hoe zit het met zwangerschap?

Voor zwangere ondernemers geldt ook een tegemoetkoming in het urencriterium. De niet-gewerkte uren in een periode van 16 weken (6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof) mogen dan toch meegeteld worden voor het urencriterium. Dit is wettelijk vastgelegd. 

Versoepeling urencriterium 2021 vanwege corona

De overheid versoepelde het urencriterium vanwege de coronacrisis. Voor het jaar 2021 mocht je in de periode tussen 1 januari en 1 juli 24 uur per week rekenen, ook al had je die uren niet gewerkt, bijvoorbeeld vanwege sluiting van de zaak. Dit was een verlenging van de versoepeling die in 2020 werd ingesteld. In dat jaar gold een versoepeling voor de periode 1 maart t/m 1 oktober.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Het gaat om uren die je aan de onderneming hebt gewerkt, zoals aan administratie, commerciële inspanningen, uren die je berekent aan klanten, trainingen, websitebeheer etcetera. Uren waarin je wel beschikbaar bent, maar niet daadwerkelijk besteedt aan je onderneming, mogen niet meegerekend worden. Denk daarbij aan telefonische beschikbaarheid.

Administratie: uren en werkzaamheden goed bijhouden

Regelmatig moeten rechters beslissen over de vraag of een ondernemer heeft voldaan aan het urencriterium. Achteraf opgestelde urenspecificaties wekken argwaan bij de rechter.

Zo was er bij het hof van Amsterdam een zaak waarin de ondernemer behalve in zijn eigen zaak, ook in loondienst werkzaam was. Zijn urenspecificatie bleek niet overeen te komen met de urenspecificatie die de werkgever had opgesteld.

In een volgende zaak had een ondernemer achtereenvolgens vier verschillende specificaties overgelegd die stuk voor stuk achteraf waren opgesteld. Onder meer door de grote verschillen tussen de verschillende specificaties kwam de ondernemer niet echt geloofwaardig over. Ook het feit dat alle specificaties achteraf waren opgemaakt en niet op originele gegevens waren gebaseerd, was voor de rechter reden om de urenspecificaties naast zich neer te leggen. 

Leg je werkzaamheden dus goed vast in een urenregistratie

Belastingvoordeel bij voldoen aan urencriterium

Onderschat het belang van het urencriterium niet. Er is een aantal belangrijke fiscale faciliteiten waar je alleen recht op hebt als je voldoet aan het urencriterium. Je hebt dan mogelijk recht op de volgende faciliteiten:

Veelgestelde vragen

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een aantal van 1.225 uren dat je in een jaar minimaal aan je onderneming moet besteden om in aanmerking te komen voor een aantal aftrekposten voor ondernemers.

Hoe toon ik aan dat ik aan het urencriterium voldoe?

Je moet een goede urenregistratie bijhouden van de tijd die je aan je onderneming besteedt. Bij een belastingcontrole moet je deze urenregistratie kunnen laten zien.

Wat telt allemaal mee voor het urencriterium?

In principe telt alle tijd mee die je aan je onderneming besteedt: gewerkte uren, maar ook dingen als overleg, administratie en onderhoud van je website. Natuurlijk moet je wel echt iets doen, dus standby staan voor klanten telt niet mee.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.