WBSO: wat is de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk?

Uitleg over de WBSO: welke voordelen levert het op en hoe vraag je hem aan?

Wat is Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) bevordert de overheid innovatie. Het is een subsidie waar jaarlijks tienduizenden ondernemers gebruik van maken. Wat kun je met de WBSO en hoe kom je in aanmerking voor WBSO-subsidie?

Wat is de WBSO subsidie?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling om innovatie te stimuleren, door een deel van de kosten van het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) te vergoeden. Elk jaar helpt deze regeling zo’n 20.000 ondernemers om hun kosten te verlagen. Bijvoorbeeld door loonkostenvermindering of door aftrek voor kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerkzaamheden.

Concreet kan de WBSO het volgende voor je betekenen:

 • Vergoeding (en dus verlaging) van (loon)kosten en uitgaven via de belastingaangifte.

 • Minder loon- en/of inkomstenbelasting.

 • Vaste aftrek voor zelfstandig ondernemers.

 • Extra voordeel voor startende ondernemers.

 • Meer onderzoek mogelijk naar nieuwe innovaties.

 • Concepten sneller uitwerken tot succesvolle producten en diensten.

Wat is speur- en ontwikkelingswerk?

De WBSO ondersteunt innovatieve ondernemers met Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) of Research en Development (R&D). Het gaat om technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) of ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, programmatuur of productieprocessen. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor je eigen bedrijf en eindigt zodra de werking is aangetoond door een prototype of model.

Wanneer kom je in aanmerking voor de WBSO?

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Dit kan gaan om:

 • Ontwikkeling van nieuwe producten of diensten

 • Verbetering van bestaande producten of diensten

 • Toegepast onderzoek. 

Je kunt WBSO aanvragen voor ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). 

Wat is een ontwikkelingsproject WBSO?

Dit zijn de kenmerken:

 • De producten, productieprocessen of programmatuur die je wilt ontwikkelen, moet fysiek en tastbaar zijn.

 • De werkzaamheden moeten de aanwezige technische kennis en kunde overtreffen. De ontwikkeling moet technisch nieuw zijn voor je bedrijf.

 • Je verwacht tijdens de ontwikkeling concrete technische problemen die jij of je S&O medewerkers zelf moeten oplossen.

 • Je hebt een idee hoe je die problemen op wil lossen. Deze aanpak moet je meenemen in je aanvraag.

Wat is technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO) WBSO?

 • Het onderzoek is technisch. Je onderzoekt zaken binnen gebieden als: chemie, biotechnologie, productietechnologie, fysica of informatie- en communicatietechnologie.

 • Het onderzoek is wetenschappelijk: er is nog geen verklaring voor een verschijnsel op basis van algemeen toegankelijke of in je bedrijf aanwezige kennis. Je ontwikkelt met jouw onderzoek nieuwe theoretische of praktische kennis. 

 • Het onderzoek is niet routinematig

 • Er is een onderzoeksopzet met concrete onderzoeksvragen.

WBSO voorwaarden

Voordat je gebruik kunt maken van de WBSO, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste: 

 • Je doet technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelt zelf een nieuw (tastbaar) product, productieproces of nieuwe programmatuur.

 • Het werk voor de innovatie of het onderzoek gebeurt binnen de EU.

 • Je pakt je S&O-activiteiten planmatig aan, bijvoorbeeld met verschillende projectfases.

 • Je onderneming betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.

 • De S&O-activiteiten liggen nog in de toekomst. Je kunt alleen WBSO-subsidie aanvragen voor werkzaamheden die je nog niet gedaan hebt.

 • Je komt niet in aanmerking voor WBSO als je een publieke kennisinstelling bent.

Daarnaast gelden er nog aparte voorwaarden per rechtsvorm. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in ondernemingen met personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp).

Voorwaarden WBSO per rechtsvorm in 2024

Het voordeel dat je uit de WBSO kunt halen is afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming. We zetten de voordelen en verdere voorwaarden voor je op een rij.

Onderneming met personeel

Voordeel: afhankelijk van S&O uren, S&O uurloon, kosten en uitgaven voor het S&O-project.

Berekening: aantal S&O uren * S&O uurloon * subsidiepercentage + kosten & uitgaven * subsidiepercentage. 

Subsidiepercentage 2024:

 • 32 % over de eerste € 350.000 loonkosten 

 • 16% over de resterende loonkosten 

Extra voorwaarden voor vergoeding loonkosten: je draagt loonheffing af voor al je werknemers die S&O-werkzaamheden uitvoeren

Extra voorwaarden voor vergoeding kosten & uitgaven:

 • Er moet een duidelijk verband zijn tussen de kosten & uitgaven en de S&O-werkzaamheden

 • Je bedrijf heeft personeel in dienst, bijvoorbeeld bij een bv of een nv

 • De kosten zijn 100% toe te schrijven aan S&O-werkzaamheden

 • Uitgaven, zaken die je nodig hebt om S&O uit te voeren, zijn investeringen. Die hoeven niet volledig in dienst te staan van S&O-werkzaamheden, maar dit mag ook voor een gedeelte. 

Zzp’ers en ondernemingen zonder personeel

Voordeel: als je zelfstandig ondernemer bent, onder de inkomstenbelasting valt en aan het urencriterium voldoet, kun je een vaste aftrek krijgen als je minstens 500 uur per jaar aan S&O besteedt. 

Vaste aftrek: € 15.551 (2024)

Aanvullende aftrek voor starters: € 7.781 (2024)

Totaal voordeel starters: € 23.332

De aftrek voor 2025 (zelfstandigen en aanvullende starters S&O-aftrek) wordt eind 2024 bekendgemaakt.

Voordeelpercentages WBSO 2024

Net als in voorgaande jaren gelden in 2024  twee schijven met verschillende voordeelpercentages. Voor startende bedrijven geldt een hoger voordeelpercentage in de 1e schijf.

WBSO in 2024

Tarief per schijfPercentage 2024
Eerste schijf32%
Eerste schijf starters40%
Drempelbedrag schijf 1€ 350.000
Tweede schijf16%

De grens voor de eerste schijf ligt bij € 350.000 S&O-(loon)kosten.

WBSO aanvragen

Je kunt de WBSO zelf binnen 1-4 uur aanvragen. Als je weet wat je wilt ontwikkelen of onderzoeken, kan dat relatief eenvoudig zijn. De aanvraag gaat in 3 stappen:

 • Projectomschrijving. In deze stap beantwoord je vragen als: Wat ga je ontwikkelen, met welk eindresultaat? Wat maakt het innovatief (technisch nieuw of moeilijk)? Welke afbreukrisico’s zijn er tijdens de ontwikkeling?

 • Verzamelen van praktische informatie. Om de WBSO aan te vragen heb je de volgende zaken nodig: eHerkenning niveau 3, KVK-nr en RSIN, belangrijke projectdatums, overzicht van werknemers die technisch inhoudelijk meewerken aan het project, een inschatting van het aantal S&O-uren tot en met 31 december, een lijst met partijen met wie je samenwerkt en hun rol in het project. Ondernemers met personeel moeten ook een inschatting aanleveren van de kosten en uitgaven tot en met 31 december.

 • Digitaal WBSO aanvragen Ga naar het aanvraagloket om de aanvraag in te dienen. Log in (eHerkenning niveau 3) en vul het aanvraagformulier in met de informatie die je hebt verzameld bij stap 1 en 2. 

Verder gelden er nog aanvullende voorwaarden voor ondernemers met personeel en zelfstandigen zonder personeel. Die vind je verderop in dit artikel. 

Aanvraagtermijn WBSO ondernemers met personeel

Je kunt elke maand tot de laatste dag van de maand WBSO aanvragen. De aanvraagperiode start de eerste dag van de volgende maand. Uitzonderingen hierop zijn januari en het laatste kwartaal. Wil je vanaf 1 januari WBSO, dan moet je uiterlijk 20 december je aanvraag indienen. Wil je nog een (extra) aanvraag doen voor oktober, november of december? Dan moet je die aanvraag uiterlijk 30 september indienen. 

Aanvraagtermijn WBSO zzp’ers

Voor zelfstandige zonder personeel start de aanvraagperiode op de datum van aanvraag, tenzij je een aanvraag wilt doen voor het laatste kwartaal. Dan moet dit uiterlijk op 30 september gebeuren. 

WBSO aanvragen voor bedrijven met personeel

 • Elke aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten.

 • Een WBSO aanvraag loopt per periode, niet per project.

 • Je mag maximaal 4 aanvragen per jaar doen. Let op: je moet dus voor 30 september alles indienen voor het lopende jaar. Afgewezen of onvolledig ingediende aanvragen tellen ook mee.

 • Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen.

 • Projecten die doorlopen in het nieuwe jaar moet je meenemen in de WBSO aanvraag van dat jaar.

 • Tip: zet in je eerste aanvraag alle begrote S&O projecten tot en met 31 december. In de nieuwe aanvraag kun je dan nieuwe projecten, gewijzigde projecten, andere kosten/uitgaven en/of meer uren/kosten/uitgaven opnemen. Wijzigingen benoem je bij ‘Update project’ in het aanvraagformulier.  

WBSO aanvragen voor zelfstandigen zonder personeel

 • Elke aanvraag kan meerdere projecten bevatten

 • De aanvraagperiode start op de datum dat je de aanvraag indient en loopt tot 31 december van dat jaar.

 • Er is geen maximum aan aantal aanvragen dat je kunt indienen

 • Als projecten doorlopen in het nieuwe jaar, dan moet je uiterlijk op 1 januari van dat jaar een nieuwe aanvraag indienen. 

WBSO en de Innovatiebox

Mocht je als ondernemer winst maken met innovatieve activiteiten, dan kun je de WBSO misschien combineren met de Innovatiebox, een andere subsidie voor innovatie. Ondernemers met een nv of bv kunnen dan de winst die ze hebben behaald met innovatieve activiteiten bij een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Ze betalen dan een vpb-tarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25,8%. 

Lees ook over de De Innovatiebox: dit moet je weten

Praktijkvoorbeelden WBSO

Op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland vind je praktijkvoorbeelden van bedrijven die gebruikgemaakt hebben van de WBSO. Als je deze voorbeelden bekijkt, valt meteen op dat deze regeling beschikbaar is voor innovaties op alle gebieden, zoals gezondheid, sport, technologie, energie enzovoort. Een greep uit de innovaties die tot stand gekomen zijn met behulp van de WBSO:

 • Duurzame champignonkwekerij. De ontwikkeling van een verbrander-/drooginstallatie voor restproducten voor energie- en klimaatneutrale teelt.

 • Zeewier als duurzame grondstof. Onderzoek naar zeewier als grondstof voor voedsel en bioplastics.

 • Waterturbines in rivieren. Turbines die in rivieren elektriciteit op kunnen wekken zonder dat er dammen nodig zijn.

 • Energie opwekkende (dans)vloeren. Vloeren die de kinetische energie van dansende mensen omzetten in elektriciteit.

Meer inspiratie opdoen? Bekijk wat er de afgelopen 25 jaar tot stand is gekomen dankzij de WBSO. Misschien geeft dat je de motivatie om door te pakken met jouw innovatie en de WBSO aan te vragen.

Subsidie voor innovatie

De WBSO is een belangrijke subsidie voor innovatie. Maar het is zeker niet de enige. Benieuwd welke subsidies en regelingen er nog meer op je liggen te wachten als je gaat innoveren of verduurzamen? Lees dan ons artikel over de belangrijkste subsidies voor innovatie.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.