Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Financiële hulp bij zakendoen in het buitenland

internationaal-ondernemen-business-international-buitenland

Heb je de ambitie om de activiteiten van je bedrijf uit te breiden naar het buitenland? Dan kun je misschien aankloppen bij het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) om je plannen te realiseren. Wat houdt deze regeling in en wanneer kun je er gebruik van maken?

Wat is DTIF?

Het Dutch Trade and Investment Fund is een regeling voor ondernemers die ondersteuning kunnen gebruiken om hun internationale zakelijke plannen te financieren. Bijvoorbeeld bij investeringen, export en import. Het DTIF biedt deze hulp in de vorm van leningen, garanties en exportfinanciering. Perfect dus als je je internationale ambities waar wilt maken.

Verschil DTIF en DGGF

Het DTIF lijkt veel op het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Beide regelingen zijn opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het DGGF is echter bedoeld voor ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij investeringen in een ontwikkelingsland of opkomende markt. Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft lijst opgesteld met zogenaamde DGGF-landen. Als je zaken wilt doen in een land dat niet op de DGGF-lijst staat, kun je aankloppen bij het DTIF. 

Zowel het DTIF als het DGGF wordt sinds oktober 2021 namens het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door Invest International.

DTIF: Investeren, Importeren, Exporteren

Je kunt het Dutch Trade and Investment Fund opdelen in verschillende categorieën: Investeren, Importeren en Exporteren. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je ondersteuning aanvragen bij het DTIF voor jouw activiteit.

Investeren. Je wilt groeien door in het buitenland een of meerdere vestigingen te openen. Je kunt dan DTIF-ondersteuning krijgen in de vorm van leningen en garanties met aflossingsverplichting. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 15 miljoen.

Importeren. Als je wilt importeren via een lokale leverancier, kun je bij het DTIF aankloppen voor voorfinancieringen. In sommige gevallen kun je een financiering krijgen om de groei van een lokale partij direct te ondersteunen. Het maximale investeringsbedrag is € 15 miljoen.

Exporteren. Voor de export van kapitaalgoederen (goederen waarmee andere goederen geproduceerd kunnen worden, zoals machines) kan het DTIF een rol spelen met exportverzekeringen en exportfinancieringen. Ook voor deze steun geldt een maximum van € 15 miljoen.

Voorwaarden DTIF

Waar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun van het DTIF? De voorwaarden voor investeringen, import en export zijn in hoofdlijnen hetzelfde. In vogelvlucht:

  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd en genereert met activiteiten in Nederland voldoende omzet en winst.

  • Je hebt bij voorkeur een medefinancier.

  • Je draagt in het ideale scenario zelf minstens 20% bij aan de financiering.

  • Het moet gaan om een project in een buitenlandse markt (maar dus niet in een DGGF-land, zie hierboven).

  • Je moet een sterke business-case hebben, zodat je kunt aantonen dat je de financiering terug kunt betalen.

  • Het plan levert een bijdrage aan werkgelegenheid en duurzame economische groei.

  • Je bedrijf en het plan voldoen aan de OESO-richtlijnen voor internationaal MVO.

  • Je geplande activiteiten staan niet op de FMO-uitsluitingslijst.

Quickscan DTIF

Op de site van Invest International kun je een Quickscan doen om te kijken of jouw projectidee of plan mogelijk in aanmerking komt voor het DTIF. Je moet het project zo concreet mogelijk omschrijven, zodat de slagingskansen van het plan ingeschat kunnen worden. Verder moet je ook kenbaar maken of je bedrijf een internationaal beleid heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en of je bedrijf en plan voldoet aan de OESO richtlijnen. Op de site van Invest International kun je, voordat je de Quickscan invult, een checklist invullen om erachter te komen of DTIF eventueel een optie is voor jouw bedrijf.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.