Geld ontvangen uit buitenland voor export

9 vragen over exportkrediet en uitleg over betaalmethodes export

ukrainian-money-bills-hryvnia-and-the-american-dollars t20 8leE1V

Bij export wordt vrijwel nooit vooruit betaald. Je stuurt de goederen, de betaling komt later; als het goed is. Je verleent dus exportkrediet aan je verre klanten. In dit artikel beantwoorden we tien vragen over geld ontvangen uit buitenland, het risico dat je loopt en de verzekeringen die je hiertegen kunt afsluiten. Ook bespreken we veelgebruikte betaalvormen voor export.

Goederen naar het buitenland exporteren brengt altijd extra risico met zich mee. De afstand naar de ontvanger is een stuk groter, dus de kans dat er onderweg iets beschadigt, neemt toe. Daarnaast heb je minder korte lijnen met de importerende partij, verschillen wet- en regelgeving per land en kunnen cultuurverschillen een hoop roet in het eten gooien. Om de exportrisico’s toch zo klein mogelijk te houden, beantwoorden we in dit artikel 9 vragen over export. 

1. Exporteren van goederen, wanneer volgt de betaling? 

Ga je exporteren, dan verstuur je meestal eerst de goederen. Geld ontvangen uit buitenland volgt meestal pas als de goederen zijn ontvangen. Bij export is het heel gewoon dat je pas op de middellange of lange termijn een betaling ontvangt. Probeer alleen met bedrijven in zee te gaan die als betrouwbaar worden aangemerkt. Exporteren naar bedrijven in verre landen waar je weinig van weet, brengt vaak een verhoogd risico met zich mee. 

2. Welke risico's loop ik dan zoal? 

Het risico dat je netjes de goederen verscheept en vervolgens nooit meer iets verneemt van de klant of goederen. Bijvoorbeeld door een faillissement, onwil bij de koper of politieke onrust in het land van bestemming. Kortom, je stelt jezelf bloot aan financiële exportrisico’s. 

3. Zijn die financiële risico's op te vangen? 

Verzekeringsmaatschappijen en banken zijn bereid veel exportrisico’s te verzekeren. Belangrijke graadmeter voor zo’n verzekering is het moment van leveren. Ontstaat er schade tijdens transport; dus voordat de goederen zijn afgeleverd? Dan zijn slechts de fabricagekosten van de goederen verzekerd. 

Ontstaat er schade na levering? Dan worden de complete openstaande vorderingen vergoed. Ook de winstopslag valt in dat geval onder de verzekering. Schade wil in dit geval zeggen dat je je geld, om wat voor reden dan ook, niet of niet op tijd ontvangt van de koper. Bijvoorbeeld als een buitenlandse afnemer weigert te betalen voor beschadigde goederen. 

4. Is een exportkredietverzekering iets voor mij? 

Verscheep je voor forse bedragen aan goederen naar buitenlandse handelspartners die je in moeilijkheden brengen als er geen betaling volgt? Dan is een exportkredietverzekering een reële optie. 

Deze verzekering is zeker het overwegen waard als je in een branche zit die op het moment zwak presteert, als je zaken doet met landen met een onzekere politieke of financiële situatie of als je handelt met onbekende buitenlandse klanten. 

5. Wanneer is verzekeren van exportkrediet niet nodig? 

Als je met je klanten de afspraak kunt maken dat ze vooruitbetalen. Je moet dan wel een groot vertrouwen hebben in je buitenlandse handelspartners. Een exportkredietverzekering is ook geen goed idee als je dusdanig lage marges draait dat de verzekeringspremies de winst nog verder onder druk zet. 

6. Ben ik ongelimiteerd verzekerd met een exportkredietverzekering? 

Nee, dat niet. De kredietverzekeraars houden per klant kredietlimieten aan. Kom je daar bovenuit, dan is het overige bedrag voor eigen rekening. Zo’n kredietlimiet stellen verzekeraars niet voor niets vast: voor hogere bedragen zijn sommige buitenlandse klanten simpelweg een te groot risico. 

7. Wat kost zo’n verzekering voor geld ontvangen uit buitenland? 

De premie is afhankelijk van branche, hoogte van de omzet en de landen waar zaken mee gedaan worden. De premie zweeft tussen de 0,08 procent en 1,2 procent van de verzekerde som, een gemiddelde is 0,35 procent. Overigens spelen schadehistorie en de krediettermijn ook een rol in de premiehoogte. 

8. Kan ik zo’n verzekering in alle landen afsluiten? 

Nee. Exporteer je naar landen binnen de Europese Unie, dan is het vaak geen probleem; net als de rest van de Westerse wereld. Kom je daar buiten, dan wordt het stukken moeilijker. Een land als Rusland is praktisch gezien vrijwel onmogelijk, de aanvragen worden in negen van de tien gevallen afgewezen. Afrikaanse landen zijn eventueel via buitenlandse verzekeraars te coveren. Aziatische landen als Taiwan, Japan en Zuid-Korea zijn te verzekeren, de rest van Azië is een stuk minder eenvoudig. 

9. Een buitenlandse klant betaalt niet, moet ik zelf actie ondernemen? 

Jazeker. Je moet, na een met de maatschappij afgesproken periode, de klant aanmanen. Heeft dat geen effect, meld dan de achterstalligheid bij de verzekeraar. Vanaf dat moment neemt de bank de vordering over en zijn nieuwe leveringen naar de betreffende klant niet langer verzekerd. Vervolgleveringen zijn dan ook voor eigen risico. De factuur van de achterstallige betaling geef je verplicht ter incasso af aan de verzekeraar. 

Betaalmethodes export voor geld ontvangen uit buitenland 

Exportkredietverzekering of niet; als je gaat exporteren, kun je kiezen uit verschillende betaalmethoden. Welke betaalmethode het beste past bij jouw export hangt onder meer af van moment van betaling, bijkomende kosten en risico voor jou en je zakenpartner. Daarnaast kunnen betaalgewoonten per branche en land verschillen. Hier volgen 5 veelgebruikte betaalmethodes voor export: 

1. Blanco betaling vóór levering (vooruitbetaling) 

Groot bedrag ontvangen uit het buitenland? Kies dan voor blanco betaling vóór levering. De buitenlandse klant (importeur) betaalt in dit geval vooruit. Je hebt als exporteur de zekerheid dat je geld ontvangt voor de goederen. De financiële onzekerheid ligt dus niet bij jou, maar bij de importeur. 

2. Blanco betaling na levering (open account of factuur) 

De importeur betaalt pas na ontvangst goederen. Vooraf spreek je een betalingstermijn af. Bij deze betaalmethode ligt de financiële onzekerheid bij jou: je loopt het risico dat de importeur niet of niet op tijd betaalt. 

3. Bankgarantie 

Je kunt ook om een bankgarantie van de importeur vragen. Dit is een zekerheidsstelling die zorgt dat de bank van de importeur de goederen betaalt als deze de gemaakte afspraken niet nakomt. Andersom kan een importeur jou ook vragen om een bankgarantie. Als jij niet levert volgens afspraak, dan kan de importeur een financiële vergoeding krijgen als er een boeteclausule is opgenomen in de bankgarantie. 

4. Documentair incasso 

Een documentair incasso geeft beide partijen meer zekerheid. Deze betaalvorm wordt vaak gebruikt als zakenpartners elkaar net kennen. Het werkt als volgt: Als exporteur open je bij de bank een documentair incasso en stuur je handelsdocumenten op, bijvoorbeeld vervoersdocumenten, factuur en verzekeringspolis. Jouw zakelijke bank stuurt deze documenten vervolgens op naar de bank van importeur. Die houdt de documenten vast totdat: 

  • De importeur heeft betaald (documents against payment D/P) of 

  • De importeur een document (de wissel) accepteert. Hierin staat dat de importeur beloof op de vervaldag te betalen 

  • De importeur heeft de handelsdocumenten nodig om over de goederen te beschikken. 

Let op: een documentair incasso is geen harde garantie voor geld uit buitenland ontvangen. De importeur kan de documenten altijd weigeren of de factuur – om wat voor reden dan ook – niet betalen. 

5. Geld ontvangen uit buitenland: betaling met cheques 

Een ouderwetse oplossing die nog steeds veel wordt gebruikt, is betalen met cheques. De afnemer stuurt een cheque op die je inwisselt bij de bank voor geld. Dit is niet zonder risico’s: als de importeur te weinig saldo op de rekening heeft, wordt de cheque geweigerd. Ook kan een cheque vals zijn. 

Tip: welke betaalmethode gangbaar is, verschilt per land. Check daarom altijd goed hoe het betalingsverkeer werkt in het land van bestemming. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je informatie vinden over betaalgewoonten van de meeste landen.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.