Alles over export en btw: binnen en buiten EU

Wanneer moet ik btw betalen als ik zakendoe met het buitenland?

Hoe zit het met btw en export van goederen
whitepaper btw in het buitenland hero

Btw in het buitenland

Het btw-tarief bij export van goederen is gesteld op 0%. Je kunt dus belastingvrij goederen verhandelen. Om geen btw te hoeven betalen, moet je wel kunnen bewijzen dat de goederen zijn uitgevoerd. Als je goederen levert aan een ondernemer binnen de EU, dan spreken we van Intracommunautaire Leveringen (ICL).

Leveren binnen de EU

De ontvanger moet in eigen land btw betalen over de goederen. Er zijn voorwaarden verbonden aan de intracommunautaire levering, namelijk:

  • Door middel van een goed onderbouwde administratie moet je aantonen dat de goederen geëxporteerd zijn naar een ander EU-land;

  • De ontvanger van de goederen is een ondernemer met een btw-identificatienummer uit een ander EU-land.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, omdat je afnemer een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft? Dan moet je wel btw berekenen, aangeven en betalen. 

Hoe zit het met het exporteren van goederen buiten de EU?

Ook als je exporteert naar een land buiten de EU kan het nulprocent-tarief gelden.Dat verschilt per land. Het is namelijk afhankelijk van de regels in het land waar de goederen heen gaan. Bij export buiten de EU maakt het voor de btw-heffing niet uit of de levering naar een particulier of een ondernemer gaat. De export zelf moet je wel aantonen vanuit de eigen administratie. Een nultarief mag ook als de afnemer van buiten de EU de goederen zelf ophaalt. Je moet wel aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten.

Lees meer in het artikel: Btw buiten de EU.

Whitepaper: Een betrouwbare zakenpartner

GRATIS

Goederen geleverd aan goede doelen

Heb je goederen geëxporteerd naar liefdadige, opvoedkundige of menslievende instellingen buiten de EU? Dan kun je de in Nederland betaalde btw terugvragen van de Belastingdienst. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je moet bijvoorbeeld een door de Douane afgetekend ‘Certificaat van Oorsprong’ kunnen overleggen.

ABC-leveringen

Wanneer goederen door verschillende ondernemers aan elkaar worden geleverd (de zogenaamde ABC-leveringen) mogen alle ondernemers het nulprocentstarief toepassen. Het maakt dan niet uit of de laatste afnemer zich binnen of buiten de EU bevindt. Naast de gewone ABC-levering is er ook een vereenvoudigde ABC-levering.

Let op!

Op deze btw-regels zijn tal van uitzonderingen. Vraag daarom voordat je binnen de EU gaat leveren advies bij je belastingadviseur of bij de adviseurondernemersondersteuning met als deskundigheid buitenland van de KvK. 

De administratie

Om geen btw te hoeven betalen moet je elke ICL aan de Belastingdienst in je administratie kunnen bewijzen. Je moet in ieder geval dezelfde gegevens bijhouden als bij binnenlandse verkopen. Verder is het belangrijk om te kunnen aantonen dat de tegenpartij een ondernemer is en dat er daadwerkelijk naar een ander EU land is vervoerd. Dit kan bijvoorbeeld met de volgende documenten:

  • de opdracht van de koper;

  • je orderbevestiging;

  • het leveringscontract;

  • de factuur;

  • de vrachtbrief (CMR);

  • de vrachtnota (van de vervoerder);

  • het betalingsbewijs;

  • de polis van een vervoersverzekering.

Wat vind je van dit artikel?