Zelfstandigenaftrek: belastingvoordelen als zelfstandig ondernemer

Calculator: bereken de totale aftrek in jouw situatie

rekenmachine en papieren, ondernemer is bezig met belasting berekenen

Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Je hebt recht op deze fiscale aftrekpost als je aan een aantal gestelde criteria voldoet. Een belangrijke is het urencriterium. Hoe ziet de zelfstandigenaftrek 2023 eruit?

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van je winst. Hiermee wordt het belastbare bedrag verlaagd, waardoor je minder belasting betaalt. Een interessant belastingvoordeel dus. Je komt voor deze aftrek in aanmerking als:

  • De Belastingdienst je als ondernemer beschouwt;

  • Je aan het urencriterium voldoet;

  • Je per 1 januari nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebt;

  • Je zelf (of samen met anderen) het bedrijf runt.

Het uiteindelijke voordeel op je belastbaar inkomen is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie. In onderstaande calculator kun je berekenen hoe het totaal van aftrekposten in jouw situatie invloed heeft op je inkomen.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

In 2023 is de het bedrag dat je kunt aftrekken als zelfstandigenaftrek € 5.030, maar nooit hoger dan de winst die je hebt gemaakt. Vorig jaar maakte het kabinet bekend dat de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd wordt. Deze maatregel is bedoeld om de het belastingverschil tussen ondernemers en werknemers kleiner te maken. Elk jaar gaat er een flinke hap van deze aftrekpost af. In 2021 was de zelfstandigenaftrek bijvoorbeeld nog € 6.670. In 2022 was het bedrag € 6.310. Uiteindelijk blijft er slechts € 900 over aan zelfstandigenaftrek. Bekijk hieronder de ontwikkeling van de aftrekpost over de jaren.

JaarBedrag zelfstandigenaftrek
2021€ 6.670
2022€ 6.310
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€ 900

Het verminderde belastingvoordeel wordt overigens deels gecompenseerd door een verhoogde heffingskorting die ervoor zorgt dat je in een lager basistarief terechtkomt voor de inkomstenbelasting. Dit voordeel geldt voor zowel ondernemers als personen in loondienst.

Urencriterium zelfstandigenaftrek

Als je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur werkt aan je onderneming, heb je recht op deze interessante aftrekpost. Rekening houdend met vakantie en ziekte komt dit neer op ongeveer 24 uur per week. Let op dat je deze uren altijd moet kunnen verantwoorden. Hou dus een goede urenregistratie bij.

Hoe vraag je als zelfstandige aftrek aan?

Tijdens de aangifte inkomstenbelasting geef je bij het onderdeel 'Ondernemersaftrek' aan de hand van vragen aan wat jouw situatie is. De zelfstandigenaftrek (en de startersaftrek) worden dan automatisch verrekend in de belastingaangifte. Je hoeft dus geen aftrek aan te vragen bij de Belastingdienst.

Verhoog de zelfstandigenaftrek met de startersaftrek

Het starten van je eigen bedrijf is niet zonder risico en vooral de eerste jaren zijn vaak het spannendst. Om ondernemen aantrekkelijker te maken riep de overheid daarom een extra fiscale aftrekpost in het leven: de startersaftrek

Startende ondernemers mogen deze aftrek toepassen ter verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2022 bedraagt de startersaftrek € 2.123. Dit bedrag blijft de komende jaren hetzelfde, dus ook in 2023 kun je rekenen op dit bedrag.

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen

Het kan zijn dat je winst in een bepaald jaar niet hoog genoeg is om de volledige zelfstandigenaftrek toe te kunnen passen. Dan zal de Belastingdienst dit verrekenen met de komende 9 jaar, mits de winst in die jaren wel hoger is dan de zelfstandigenaftrek.

De Belastingdienst zal in de aanslag inkomstenbelasting aangeven hoeveel je kunt verrekenen. Maar je moet zelf bijhouden welke bedragen je al hebt en nog kunt verrekenen in de jaren die volgen. Een voorbeeldberekening (let op: vereenvoudigd voor uitleg):

2022
Winst€ 4.500
Bruikbare zelfstandigenaftrek€ 4.500
Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek€ 1.810 (€ 6.310 - 4.500)
Belastbare winst€ 0
2023
Winst€ 15.000
Bruikbare zelfstandigenaftrek€ 5.030
Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2022€ 1.810 (€ 6.310 - 4.500)
Belastbare winst€ 8.160

Gepensioneerd en als zelfstandige 50% aftrek

Was je op 1 januari van het belastingjaar al AOW-gerechtigd, maar blijf je ondanks het bereiken van de pensioendatum ondernemer? Dan heb je recht op de helft van de zelfstandigenaftrek. Voor het jaar 2022 komt dat bedrag dus uit op € 3.155. Dit principe geldt ook voor de startersaftrek: 50% mag daarvan meegenomen worden, oftewel € 1.062.

Zelfstandigenaftrek berekenen

Met onderstaande calculator bereken je de zelfstandigenaftrek in jouw situatie. Vul de gegevens in zoals je die verwacht voor 2023 en je ziet meteen of jij in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek.*

* Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze voorbeeldberekening.

Ondernemersaftrek

De zelfstandigenaftrek is slechts één van de aftrekposten voor ondernemers, die ook wel ondernemersaftrek wordt genoemd. Deze bedragen zijn, indien je ervoor in aanmerking komt, af te trekken van je winst waardoor je minder belasting betaalt. De andere aftrekposten zijn:

Investeringsaftrek

Er zijn ook aftrekposten die van toepassing zijn als je investeert in (milieuvriendelijke) bedrijfsmiddelen:

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek 2023?

De zelfstandigenaftrek voor 2023 is € 5.030.

Hoe vraag je zelfstandigenaftrek aan?

Bij je belastingaangifte vul je in wat jouw situatie is. Als je aan de voorwaarden voldoet, wordt de zelfstandigenaftrek automatisch toegepast.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.