Hoeveel belasting over winst betaal je als eenmanszaak?

Stappenplan: bereken zelf je nettowinst

Belasting over winst, deze man berekent hoe het zit voor zijn eenmanszaak

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je verantwoordelijk voor alle zakelijke beslissingen. En ook voor de winst die je uiteindelijk boekt. Over die winst betaal je inkomstenbelasting. Welk bedrag dat precies is, hangt af van een aantal factoren. Naast de hoogte van je winst spelen ook fiscale aftrekposten, zakelijke kosten en je privésituatie een rol. Hoeveel belasting over winst betaal jij? Gebruik dit stappenplan en een rekenvoorbeeld.

Stap 1: bereken je commerciële winst

De commerciële winst is je totale jaaromzet verminderd met de zakelijke kosten van dat jaar. Onder zakelijke kosten vallen bijvoorbeeld:

 • Zakelijke autokosten (ook als je een privéauto zakelijk rijdt)

 • Reiskosten openbaar vervoer

 • Aanschaf bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde lager dan € 450.

 • Jaarlijkse afschrijvingen bedrijfsmiddelen (bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde hoger dan € 450).

 • Zakelijke abonnementen, zoals telefonie

 • Onderhoudskosten

 • Huur van een bedrijfsruimte

Stap 2: fiscale aftrekposten, welke mag je gebruiken?

Nu je de commerciële winst hebt, verminder je dat bedrag met de fiscale aftrekposten (lees: belastingvoordelen) waar je recht op hebt.

Ondernemersaftrek

Eerst kijk je welke onderdelen van de ondernemersaftrek je mag toepassen. Voor de meeste onderdelen geldt het urencriterium. Onderdelen van de ondernemersaftrek zijn:

 • Zelfstandigenaftrek

 • Starteraftrek (verhoging van zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers)

 • (WBSO) Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

 • Meewerkaftrek: Werkt je partner mee aan je bedrijf zonder vergoeding? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden een percentage van je commerciële winst aftrekken.

 • Stakingsaftrek

Investeringsaftrek

Vervolgens kijk je of je in aanmerking komt voor bepaalde investeringsregelingen:

Mkb-winstvrijstelling (13,31% van de winst)

Nadat je de winst hebt verminderd met de ondernemersaftrek en eventuele investeringsaftrek, pas je de mkb-winstvrijstelling toe. In 2023 bedroeg deze vrijstelling 14% van de winst die overblijft. In 2024 is dat 13,31%.

Stap 3: belasting winst eenmanszaak is belastbaar inkomen

Nadat je alle kosten en fiscale aftrekposten hebt verrekend, houd je het belastbaar inkomen over. Je kunt nu berekenen hoeveel inkomstenbelasting je verschuldigd bent. Dit is niet het bedrag wat je uiteindelijk aan de Belastingdienst betaalt, want elke werkende Nederlander heeft recht op arbeidskorting en in sommige gevallen ook op algemene heffingskorting.

Stap 4: algemene heffingskorting en arbeidskorting berekenen voor eenmanszaak

De algemene heffingskorting wordt sinds 2009 afgebouwd. Niet iedereen heeft er meer recht op. Sinds 2023 krijg je geen algemene heffingskorting meer als minstverdienende partner, geboren na 1962. Heb je er als kostwinner wel recht op, maar is je belastbaar inkomen hoger dan €73.031 in 2023 of €75.624 in 2024? Dan ontvang je geen algemene heffingskorting.

Tabel algemene heffingskorting 2023:

Belastbaar inkomenAlgemene heffingskorting 2023
Tot € 22.661€ 3.070
Vanaf € 22.661 tot € 73.031€ 3.070 - 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660)
Vanaf € 73.031€ 0

Tabel algemene heffingskorting 2024:

Belastbaar inkomenAlgemene heffingskorting 2023
Tot € 24.813€ 3.362
Vanaf € 24.814 tot € 75.624€ 3.362 - 6,63% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 24.814)
Vanaf € 75.624€ 0

Arbeidskorting verrekenen 2023

Alle werkende mensen in Nederland hebben recht op arbeidskorting. Ook hiervoor geldt dat de korting afhankelijk is van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe lager de arbeidskorting.

Tabel arbeidskorting 2023:

ArbeidsinkomenArbeidskorting 2023
tot € 11.4918,425% x Arbeidsinkomen
vanaf € 11.491 tot € 24.821€ 884 + 29,861% x (Arbeidsinkomen - € 10.740)
vanaf € 24.821 tot € 39.957€ 4.605 + 3,085% x (Arbeidsinkomen - € 23.201)
vanaf € 39.958 tot € 124.935€ 5.532 - 6,510% x (Arbeidsinkomen - € 39.957)
vanaf € 124.935€ 0

Bijdrage Zvw verlaagt netto jaarinkomen

Naast de inkomstenbelasting betaal je altijd een bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze is inkomensafhankelijk en in 2023 betaal je als ondernemer 5,43% over je belastbare winst. In 2024 is dat 5,32%.

Het maximale-bijdrage-inkomen was € 66.952 in 2023 en is € 71.628 in 2024. Over alles wat je boven dit bedrag verdient, betaal je geen bijdrage zvw. 

Rekenvoorbeeld belasting over winst eenmanszaak 2023

Hoeveel belasting betaal jij in 2023? Een rekenvoorbeeld aan de hand van drie verschillende inkomens: 15.000, 25.000 en 50.000. Daarop zijn de rekenformules toegepast die gelden voor het belastingjaar 2023.

De eenmanszaak met een omzet van 15.000 voldoet in dit voorbeeld niet aan het urencriterium. Deze ondernemer heeft geen recht op zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek.

Voor het gemak hebben alle drie de eenmanszaken recht op de algemene heffingskorting volgens de regels die gelden in 2023.

Eenmanszaak 1Eenmanszaak 2Eenmanszaak 3
Omzet15.00025.00050.000
Zakelijke kosten1.200 -2.500 -4.500 -
Commerciële winst (arbeidsinkomen)13.80022.50045.500
Zelfstandigenaftrek-5.0305.030
Startersaftrek-2.1232.123
Mkb-winstvrijstelling (14% na ondernemersaftrek)1.932 -2.149 -5.369 -
Belastbare winst (belastbaar inkomen box 1)11.86813.19832.978
Inkomstenbelasting4.382 -4.874 -12.178 -
Algemene heffingskorting 20232.584 +478 +2.442 +
Arbeidskorting 20231.798 +4.396 +4.544 +
Verschuldigde inkomstenbelasting (na kortingen)005.192-
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw644 -716 -1.790 -
Netto inkomen/ winst13.15621.78438.518

Rekenvoorbeeld belasting eenmanszaak 2024

En hoe zit dat in 2024? Opnieuw zie je de drie eenmanszaken met dezelfde omzet, kosten en winst. Maar nu zijn de belastingregels voor 2024 toegepast. Door de aangepaste kortingen is de uitkomst dus net even anders.

Eenmanszaak 1Eenmanszaak 2Eenmanszaak 3
Omzet15.00025.00050.000
Zakelijke kosten1.200 -2.500 -4.500 -
Commerciële winst (arbeidsinkomen)13.80022.50045.500
Zelfstandigenaftrek-5.0305.030
Startersaftrek-2.1232.123
Mkb-winstvrijstelling (14% na ondernemersaftrek)1.835 -2.041 -5.100 -
Belastbare winst (belastbaar inkomen box 1)11.96513.30633.247
Inkomstenbelasting4.423 -4.919 -12.291 -
Algemene heffingskorting 20243.362 +3.362 +2.803 +
Arbeidskorting 20241.117 +1.539 +5.366 +
Verschuldigde inkomstenbelasting (na kortingen)0184.122 -
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw636 -708 -1.769 -
Netto inkomen/ winst13.16421.77439.609

Hoeveel belasting over winst is ook afhankelijk van privésituatie

Let op: Bovenstaande cijfers zijn alleen bedoeld om een idee te geven van hoeveel inkomstenbelasting je betaalt over het belastingjaar 2023 en 2024. Wat je uiteindelijk afdraagt aan de Belastingdienst is namelijk ook afhankelijk van je privésituatie. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar kosten die je maakt voor persoonlijke verzekeringen - zoals een AOV - en of je recht hebt op hypotheekrenteaftrek.

Zelf belasting over winst berekenen?

Gebruik onderstaande calculator voor een indicatie.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.