Btw verleggen en verleggingsregeling: zo werkt het

Wanneer je btw moet verleggen en hoe je het aanpakt

Btw-regels buitenland

Btw verlegd: hoe werkt het precies en in welke situaties heb je te maken met btw verleggen? En hoe zit het met btw-aangiften? Zo zit het in elkaar.

Wat is btw verlegd?

Je zet ‘btw verlegd’ op een factuur als de btw op een product of dienst verplaatst wordt naar een andere partij. Hoe zit dat? Als een product of dienst belast is met btw, bereken je normaal gesproken btw over de factuur. Maar in bepaalde situaties stuurt de leverancier van een dienst of product een factuur zonder btw omdat hij de btw mag verleggen (of verplaatsen) naar de afnemer. Vandaar: btw verlegd. De afnemer zorgt er vervolgens voor dat hij de btw alsnog afdraagt. Dat is in een notendop de verleggingsregeling. We gaan straks in op verschillende situaties waarin je dit mag doen.

Factuur btw verlegd

factuur-btw-verlegd

De leverancier stuurt een factuur naar de afnemer en vermeldt daarop: btw verlegd. Vervolgens zet hij het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Ook moet hij het btw-tarief van de dienst of het product aangeven.

Goed om te weten: Je verlegt altijd de btw over het totaalbedrag van de factuur. Dat omvat bijvoorbeeld ook de reiskosten.

Wanneer btw verlegd?

De grote vraag is natuurlijk: wanneer wordt de btw verlegd? Dat moet in een aantal situaties:

Btw verlegd buitenland

Als je producten of diensten levert aan een afnemer in het buitenland, moet de afnemer er in veel gevallen zelf voor zorgen dat hij de btw afdraagt. Maar het kan ook zijn dat je producten en diensten afneemt uit het buitenland en een factuur krijgt met daarop de vermelding ‘btw verlegd’. Het is goed om te weten dat de btw-regels buiten de EU anders zijn dan de btw-regels binnen de EU.

Weten of je wel of niet moet verleggen? Gebruik de tool van de Belastingdienst

Onderaanneming en personeel uitlenen

Voor onderaanneming en personeel uitlenen geldt soms ook dat je btw mag verleggen, te weten voor de volgende sectoren:

 • Bouw

 • Scheepsbouw

 • Schoonmaakbedrijven

 • Hoveniers

In deze sectoren mag de onderaannemer de btw verleggen naar de aannemer (of inlener), degene die de prestatie afneemt. In deze sectoren wordt ook vaak gebruikgemaakt van een g-rekening, een geblokkeerde rekening voor het betalen van loonheffingen. De btw over de loonheffingen mag ook verlegd worden.

Lees meer over btw verlegd en de g-rekening

Btw verlegd bouw

Btw verlegd is vooral bij ondernemers in de bouw een veelgebruikte constructie. Een hoofdaannemer neemt de klus aan, maar huurt op zijn beurt onderaannemers in om hem te helpen. De onderaannemers zullen in dat geval de btw verleggen naar de hoofdaannemer.

Afval en oude materialen

De levering van bepaalde soorten afval en oude materialen vallen ook onder de verlegde btw. In de praktijk betekent: de btw wordt verlegd van de leverancier naar de afnemer. De diensten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Levering van resten, afval en halffabricaten van metalen

 • Levering van materialen voor hergebruik

 • De verwerking van dit soort afvalmaterialen

Goed om te weten: er zijn situaties waarin de verleggingsregeling niet geldt, bijvoorbeeld bij afvallevering aan particulieren of als je een ondernemer betaalt om afval bij hem op te halen. Verder is het zo dat je het 0% btw-tarief moet rekenen bij afvallevering waarbij het afval Nederland verlaat.

Mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets

Bij deze categorie geldt verlegde btw als je deze goederen levert en per levering meer dan € 10.000 factureert (exclusief btw) per goederensoort. De Belastingdienst geeft definities van de genoemde producten. Onder mobiele telefoons vallen bijvoorbeeld ook accessoires die bij de telefoon geleverd worden. Maar mobiele telefoons die bij een belcontract horen, vallen weer niet onder de verleggingsregeling.

Onroerende zaken

Meestal zit er geen btw op onroerende zaken. Maar als de deal plaatsvindt tussen ondernemers kan het weer anders zijn. In dat geval kunnen beide partijen ervoor kiezen om btw te berekenen, waarbij de de kopende partij de btw verlegt naar de verkopende partij. Dit kan interessant zijn, bijvoorbeeld als de koper btw kan aftrekken als voorbelasting. 

Dit berekenen van btw over onroerend goed heet belaste levering. Het is alleen mogelijk om voor belaste levering te kiezen als de koper het onroerend voor minstens 90% gebruikt voor zijn onderneming.

Executieverkopen

In sommige gevallen zit er btw op executieverkopen, waarbij de btw verlegd wordt van de verkoper naar de koper. Dat kan alleen bij een executieverkoop door de hypotheek- of pandhouder bij een roerende of onroerende zaak.

Levering gas- en elektriciteitscertificaten

Als je gas- en elektriciteitscertificaten (duurzaamheidscertificaten) levert aan ondernemers die deze certificaten op hun weer leveren aan eindgebruikers, moet je de btw op deze levering verleggen naar deze ondernemer. De verleggingsregeling geldt niet als je certificaten levert aan een ondernemer die ook eindgebruiker is.

Verkoop van goud

In sommige gevallen is de btw op goud verlegd van de verkopende naar de kopende partij. Dat geld bij de verkoop van:

 • Beleggingsgoud (de kopende en verkopende partij mogen zelf bepalen of de levering belast is met btw)

 • Goud (geen beleggingsgoud) of halffabricaat van goud met een zuiverheid van minstens 325/1.000

Overdracht emissierechten

De overheid kan emissierechten uitgeven. Dat betekent dat iemand het recht heeft om in een bepaalde periode 1 ton CO2 uit te stoten. Als je dit emissierecht overdraagt op iemand anders, dan moet je de btw verleggen naar de afnemer (die ondernemer moet zijn).

Telecommunicatiediensten

Ook voor telecommunicatiediensten die Nederland geleverd worden, geldt de verleggingsregeling. Hoe die precies werkt, staat in artikel 2a, lid 1, onderdeel r van de Wet op omzetbelasting 1968. 

Btw verleggen afhankelijk van situatie

Normaal gesproken betaal je als ondernemer btw over je omzet, als je product of dienst belast is met btw. Maar dus niet altijd. Want er zijn situaties waarin niet jij, maar de ondernemer aan wie je levert de btw afdraagt. De vraag is dus: wie draagt de btw af? Zoek van tevoren uit wie in jouw situatie de btw betaalt, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Btw-aangifte doen bij btw verlegd

Hoe zit het met de btw-aangifte als de btw verlegd is? Je kunt met twee situaties te maken krijgen:

1. De btw is naar jou verlegd

In dit geval moet je de btw die naar jou is verlegd berekenen en optellen. De vergoedingen en het btw-bedrag kun je vervolgens aangeven bij Rubriek 2 of Rubriek 4 (respectievelijk ‘Verleggingsregelingen binnenland’ en 'Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht'), afhankelijk van de situatie die van toepassing is.

2. Je hebt de btw naar iemand anders verlegd

In dit geval vul je de omzet in bij je aangifte. Hier is het belangrijk om te kijken naar de locatie van de ondernemer naar wie je de btw hebt verlegd: Nederland of een buitenland. Afhankelijk van de situatie moet je de omzet invullen bij:

 • Rubriek 1 (Prestaties binnenland') > 1E (Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast).

 • Rubriek 3 (Prestaties naar of in het buitenland) > 3B (Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU) of 3C (Installatie/afstandsverkopen binnen de EU).

Verlegde btw aftrekken

De btw die naar jou verlegd is, kun je gewoon als voorbelasting aftrekken en dus opnemen in je btw-aangifte.

Lees alles over de btw-aangifte

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.