Exportfinanciering: waar heb je het voor nodig?

Voorkom een tekort aan liquide middelen

Financiering export

Met exportfinanciering beschik je over een pakket aan financieringsmogelijkheden om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze kunnen ontstaan als gevolg van exporttransacties.

Een afnemer in het buitenland zal niet altijd direct betalen. Meestal gebeurt dit pas op de middellange of lange termijn. Liquiditeitsproblemen liggen dan op de loer als je de export moet voorfinancieren. Om dit te voorkomen, kun je gebruik maken van exportfinanciering. Je leent in feite geld om internationale handelstransacties voor te financieren. 

Soorten exportfinanciering

Bij exportfinanciering kun je onderscheid maken tussen werkkapitaal en exportkapitaal. Hier worden de twee vormen kort toegelicht. 

Werkkapitaal 

Werkkapitaal komt uit een langlopend krediet dat wordt gebruikt voor het produceren, inkopen of ontwikkelen van het product of de dienst dat geëxporteerd wordt. Ook de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe markten (deelname aan beurzen, promotie etc.) worden vaak via deze financieringsvorm gedaan. Dat gebeurt als de bank bereid is deze kosten voor te financieren. 

Exportkapitaal 

Exportkapitaal wordt vooral gebruikt voor het uitvoeren van de exportorders. Dit zijn de kosten voor het export gereed maken van het product, het verschepen en eventueel de kosten voor montage en instructie bij de afnemer. Exportkapitaal wordt vaak per order geleend of hooguit voor een serie orders. 

Factoring 

Een alternatief van exportfinanciering is factoring. Hierbij wordt de financiering van de export gezien als een voorschot op de debiteurenportefeuille. Normaal bedraagt de financiering zo'n 80 tot 90 procent van de waarde van uitstaande facturen. Factoring vormt op deze manier een snelle en flexibele financieringsvorm.

Bank als tussenpersoon

Als je eigen bank aarzelt over een exportfinanciering, kun je afspreken dat je afnemers rechtstreeks aan je bank betalen. De bank lost met de betalingen je lening af en stort het surplus op je rekening courant. Per order of reeks van orders kun je zo de export financieren. 

De juiste bank voor exportfinanciering 

Iedere ondernemer begrijpt dat een duurzame relatie met zijn huisbank erg belangrijk is. Maar bij exporteren is er toch extra expertise en vooral een internationaal netwerk nodig. Heeft je bank die kennis in huis? Stel jezelf de volgende vragen: 

  • Is je bank niet te groot of juist te klein voor je plannen? 

  • Hoe liggen de tarieven voor buitenlandse transacties in vergelijking met andere banken? 

  • Heeft je bank filialen of partners in je exportregio? 

  • Verleent de bank ook importkredieten aan je afnemers? 

  • Wat zijn dan de kosten en voorwaarden? 

  • Helpt de bank je bij het verkrijgen van overheidssteun/subsidies? 

  • Biedt de bank extra services, zoals markt- en landenkennis, matching?

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.