Financieringsaanvraag beoordelen: waar kijkt de bank naar?

Vergroot de kans dat jouw kredietaanvraag groen licht krijgt

geld-tellen-lening-bank-financiering
MKBSD WP - Financieringsvormen 1920 x 1280

Hoe regel je bedrijfsfinanciering?

Als je geld nodig hebt voor je onderneming, stap je naar de bank met een businessplan. Welke aspecten vindt een bank belangrijk? En zo’n financieringsaanvraag beoordelen, hoe werkt dat precies?

De bank zal van tevoren aangeven welke informatie je moet aanleveren voor de beoordeling van de kredietaanvraag. Vaak zijn dit: een businessplan (ondernemingsplan), financiële gegevens en een ondernemersprofiel. Met al deze informatie beoordeelt de bank kijken je financieringsaanvraag. Welke zaken het zwaarst wegen verschilt per ondernemer, onderneming en per bank. 

Lees ook: Financiering aanvragen bij de bank: hoe regel ik dat?

Beoordeling financieringsaanvraag: waar kijkt de bank naar bij een lening? 

Wat controleert de bank bij een lening? Zodra je alle informatie hebt aangeleverd, zal de bank bij beoordeling van een financieringsaanvraag in ieder geval kijken naar:

Kwaliteit van het management 

De bank kijkt naar de kwaliteit van het management van je bedrijf. Wat zijn de ervaringen met het management tot nu toe? Hoe kwamen belangrijke beslissingen tot stand? De bank onderzoekt of er in het verleden op tijd is ingegrepen in bepaalde situaties en hoe de organisatiestructuur er uitziet. Ook kan er worden gekeken of de eventuele opvolging van het management is geregeld.

Kwaliteit van de administratieve organisatie en informatievoorziening naar de bank

De bank bekijkt de status van de administratieve organisatie. Is er een goed managementinformatiesysteem? Hoe wordt er omgegaan met tussentijdse cijfers en prognoses? Wordt er tijdig bijgestuurd naar aanleiding van de beschikbare informatie?

Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen

Hoe is de ontwikkeling van de rentabiliteit (winstgevendheid) tot nu toe geweest? De bank bekijkt hoe de kasstromen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en hoe dit er voor de toekomst uit zal zien. Zo zal de bank ook een liquiditeitsbegroting willen zien.

Vermogensstructuur 

Op welke manier is de onderneming gefinancierd? Is er veel eigen vermogen aanwezig, of is het bedrijf gefinancierd met veel vreemd vermogen? Kortom, hoe zit het met de solvabiliteit van je onderneming? En wat zeggen andere financiële ratio’s over de gezondheid van je onderneming?

Zekerheden

Welke activa (het geheel aan bezittingen in een onderneming) zijn in het bedrijf aanwezig? Kunnen deze dienen als onderpand bij een eventuele kredietovereenkomst?

Positie van de kredietnemer in de branche

De rol van de onderneming in de sector wordt beoordeeld. De bank analyseert de branche waarin de onderneming actief is. Hierbij worden de (potentiële) afnemers en leveranciers van de onderneming tegen het licht gehouden. 

Branchevooruitzichten 

De bank kijkt naar de vooruitzichten in de branche waarin je werkzaam bent, op korte en lange termijn.

Landenrisico

Een bank maakt ook een schatting van de risico’s die een onderneming kan lopen als gevolg van internationale activiteiten.

Beoordeling kredietaanvraag 

Na een gesprek met de relatiebeheerder van de bank en het overhandigen van de benodigde gegevens zal de bank binnen een aantal weken reageren op de kredietaanvraag.

Indien de bank besluit tot het verlenen van krediet zal er een offerte worden opgesteld. Hierop staat ook het rentepercentage dat je gaat betalen over de lening. Als de aanvraag wordt afgewezen, zal de bank je wijzen op andere vormen van financiering.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.