Wat is het innovatiekrediet?

Wat houdt het in en wat heb je eraan als ondernemer?

innovatie-lab

Ben je een nieuw product, proces of dienst aan het ontwikkelen? Of werk je aan de ontwikkeling van een nieuw medicijn of apparaat? Dan is het innovatiekrediet wellicht de financiële ondersteuning die je nodig hebt. Voor start-ups, gevestigde bedrijven en alles daar tussenin. Wat is het innovatiekrediet, om hoeveel geld gaat het en hoe vraag je het aan?

Wat is het innovatiekrediet?

Met het innovatiekrediet wil de overheid groei en innovatie van de Nederlandse markt ondersteunen. Sinds 2008 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) Innovatiekrediet toegekend aan zo’n 300 projecten met een totaal van ruim € 680 miljoen. Het Innovatiekrediet wordt dan ook wel de motor van innoverend Nederland genoemd.

Het Innovatiekrediet dicht daarmee een gat in de kapitaalmarkt. Een innovatief project maakt vaak nog geen omzet en ondernemers zijn nog druk om de boel werkend te krijgen. 

Innovatiekrediet voorwaarden

Als je Innovatiekrediet wilt aanvragen, moet je project voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • Het project is technologisch innovatief en uitdagend

 • Het project moet nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen

 • Het project heeft een commercieel oogpunt

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie

 • Het project moet, met het Innovatiekrediet, helemaal zijn gefinancierd. Waarbij ruimte blijft om financiële tegenvallers op te vangen. Hoe je de overige financiering opvult, moet duidelijk zijn op het moment van toekenning. 

 • De financieringsbehoefte is minimaal € 150.000

 • Je moet een duidelijk en systematisch plan van aanpak hebben bij technische uitdagingen

 • De technische haalbaarheid is onderzocht en bewezen (Proof of Principle)

 • Het project moet binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst

RVO checkt: verdient de investering zich terug?

Bij de beoordeling van een aanvraag kijkt het RVO naar de omzet die de nieuwe producten, diensten of processen in de toekomst genereren. Het is de bedoeling dat de lening na de ontwikkelingsfase terugbetaald wordt met de inkomsten van de innovatie. 

Als een project succesvol is, stroomt het geld dus weer terug in de Innovatiekrediet-pot en kan het gebruikt worden voor andere innovatieve ideeën. Mocht een project mislukken, dan kan het zijn dat de RVO het geld kwijtscheldt. Om mislukking te voorkomen gaat er een uitgebreide toetsing vooraf aan het toekennen van een krediet.

Budget Innovatiekrediet RVO 2022 en 2023 

Er is onderscheid tussen technische ontwikkelingstrajecten en klinische ontwikkelingstrajecten. Het budget voor 2022 is vastgesteld op € 60 miljoen: € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten, € 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten 

Het budget voor 2023 is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de verwachting is dat ook dan het loket voor het Innovatiekrediet weer wordt geopend. 

Kredietpercentages en rente

Het Innovatiekrediet dekt niet alle kosten van een ontwikkelingstraject. De Rijksoverheid werkt met kredietpercentages om een project te financieren, afhankelijk van de grootte van een bedrijf. Het maximale percentage kan iets hoger zijn als er sprake is van een samenwerkingsverband:

Max. percentage zonder samenwerkingMax. percentage samenwerking
Kleine bedrijven (<50 medewerkers)45%50%
Middelgrote bedrijven (50-250 medewerkers)35%50%
Grote bedrijven (>250 medewerkers)25%40%

Maximaal krediet per projectMaximaal krediet per project

Het kredietpercentage per project is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De minimale financieringsbehoefte moet € 150.000 zijn, maar er zit ook een maximum aan het kredietbedrag. Dit is afhankelijk van het type project.

 • Klinische projecten: maximaal € 5 miljoen

 • Technische projecten: maximaal € 10 miljoen

Innovatiekrediet aanvragen

Je kunt het Innovatiekrediet aanvragen vanaf 1 januari van het betreffende jaar. Dus op 01 januari 2022, 00.00 uur voor 2022. Op 1 januari 2023, 00.00 uur voor 2023. Dit betekent niet dat je direct op verzenden hoeft te drukken, zodra het nieuwe jaar begint. De datum van ontvangst is bepalend voor het in behandeling nemen van aanvragen, niet het tijdstip.

Belangrijker nog dan wanneer je het aanvraagt, is dat je aanvraag compleet is. Het RVO behandelt aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid. Komen er op 1 dag meer complete aanvragen binnen dan dat er budget is? Dan bepaalt een loting de volgorde.  

Met dit formulier kun je het innovatiekrediet aanvragen bij het RVO. 

Quick Scan Innovatiekrediet

Met de Quick Scan Innovatiekrediet ligt je jouw plannen kort toe aan het RVO. Het invullen van het formulier duurt ongeveer 20 minuten. Hierna krijg je over het algemeen binnen een week telefonisch terugkoppeling van een adviseur: wat zijn je kansen en hoe vergroot je die? Kom je niet in aanmerking voor het Innovatiekrediet, dan denkt de adviseur ook gelijk mee over alternatieven om je plannen te financieren. Binnen het RVO, maar ook daarbuiten. 

Wat heb je nodig voor een complete aanvraag?

 • Het aanvraagformulier Innovatiekrediet 

 • Minimaal eHerkenning niveau 2+ 

 • Minimaal Machtiging RVO diensten niveau 2+

 • Bijlage: businessplan

 • Bijlage: projectplan

 • Bijlage: financieel plan

 • Uitkomst mkb-toets

Wil je een zo hoog mogelijke slagingskans van je aanvraag? Check dan deze tips van het RVO voor een goede aanvraag. 

Subsidies voor innovatie

Innovatie is een belangrijke kracht in de economie. Vandaar dat de overheid innovatie stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), de Innovatiebox en de Vroegefasefinanciering (VFF). 

Lees meer over Subsidies innovatie

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.