De Innovatiebox: innoveren én minder belasting betalen

Lager vpb-tarief voor winst uit WBSO-innovatie

robot-engineer-techniek-innovatie-ontwikkeling-fabriek

Innoveren én fors minder belasting betalen: dat is mogelijk als je gebruikmaakt van de Innovatiebox. Dankzij deze regeling haal je meer rendement uit je R&D-investeringen. Wat houdt de Innovatiebox precies in en hoe maak je er handig gebruik van?

Wat is de Innovatiebox?

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting (vpb). Het is een stimuleringsregeling voor innovatie door ondernemers. Als je innovatief onderzoek doet of bepaalde producten en processen verbetert en aan de voorwaarden voldoet, kun je profiteren van een lager vpb-tarief over de winst die daaruit voortkomt. Voorbeelden van zulke winsten zijn royalty’s, verkoopwinsten en (een deel van) de opbrengst van een product.

Kun je aantonen dat je investeert in innovatie en dat je daaruit winst haalt? Dan komt de winst uit de innovatieve activiteiten van jouw bedrijf waarschijnlijk ook in aanmerking voor dit aantrekkelijke lage belastingtarief.

Innovatiebox tarief 2024

Het belastingtarief dat je betaalt over winst uit innovatieve activiteiten is 9% in 2024. Ter vergelijking: het lage vpb-tarief is 19% in 2024. Het hoge vpb-tarief in 2024 is 25,8%. Al met al een flink belastingvoordeel dus!

Innovatiebox tarief voorgaande jaren

In 2021-2023 was het Innovatiebox-tarief ook 9%. In de jaren 2018-2020 was het 7%.

Rekenvoorbeeld Innovatiebox

Je bedrijf heeft in 2024 een fiscale winst behaald van € 2.000.000*. Hiervan is € 1.000.000 afkomstig van winst uit innovatie die kwalificeert voor de Innovatiebox. Over deze innovatiewinst betaal je dus een lager belastingtarief van 9%. De berekening ziet er dan zo uit:

 • 9% vpb over € 1.000.000 (winst uit innovatie) = € 90.000

 • 19% vpb laag tarief over de eerste € 200.000 = € 38.000

 • 25,8% vpb hoog tarief over de winst boven het drempelbedrag (€ 1.00.000 - € 200.000) = € 206.400

 • Totaal aan vpb verschuldigd: € 334.400

Voorbeeld zonder innovatiebox

Als je het normale vpb-tarief over de winst had moeten betalen - dus zonder innovatiebox - was je een stuk duurder uitgeweest:

 • 19% vpb laag tarief over de eerste € 200.000 = € 38.000

 • 25,8% vpb hoog tarief over de winst boven het drempelbedrag (€ 2.000.000 - € 200.000) = € 464.400

 • Totaal aan vpb verschuldigd: € 502.400

Je ziet: een flink voordeel, van ruim 65%. Innovatie is natuurlijk altijd goed, maar nog beter als je een steuntje in de rug krijgt om het te realiseren!

*In dit voorbeeld loopt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar

Voorwaarden Innovatiebox

Aan welke voorwaarden je moet voldoen, is afhankelijk van de vraag of je voor de Belastingdienst een kleinere of grotere belastingplichtige bent. De Belastingdienst legt uit wanneer je in welke groep valt. De voorwaarden voor beide groepen:

Kleinere belastingplichtigen

 • Je betaalt vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld als bv of nv)

 • Je hebt zelf een immaterieel activum voortgebracht

 • Je hebt een S&O-verklaring voor dit activum

Grotere belastingplichtigen

Voor deze groep gelden dezelfde voorwaarden als voor de kleinere belastingplichtigen plus de voorwaarde:

 • Je hebt een juridisch ticket voor het immaterieel activum (zoals een octrooi, een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie en kwekersrecht)

WBSO-beschikking

Een S&O-verklaring (ook wel WBSO-beschikking genoemd) is een document dat je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvraagt voor je speur- en ontwikkelingswerk. Vervolgens geef je dat document aan de Belastingdienst.

Boxdrempel

De Innovatiebox heeft ook een boxdrempel: pas als de voordelen van je innovatie boven een bepaalde drempel uitkomen, komen ze in de Innovatiebox terecht. Je maakt namelijk (voortbrengings)kosten om activa te realiseren. Voortbrengingskosten zijn de kosten die je maakt om innovatie of technologie voort te brengen. Denk hierbij aan verbruikte materialen, loonkosten, testkosten, enzovoorts.).

Voorbeeld boxdrempel:

In jaar 1 & 2 heb je elk jaar € 150.000 aan kosten om een nieuw product te ontwikkelen. Voor de loonkosten heb je een S&O-verklaring. In het derde jaar gaat je innovatie geld opleveren. Hiervan is € 200.000 per jaar toe te schrijven aan de innovatie waarvoor je de S&O-verklaring hebt. Deze kosten mag je eerst compenseren. Dat ziet er zo uit:

JaarVoortbrengingskostenWinstToelichting
1€ 150.000-
2€ 150.000-
3-€ 200.000Gecompenseerd met jaar 1 en 2
4-€ 200.000€ 100.000 valt in Innovatiebox

In het vierde jaar komt de winst boven de boxdrempel uit. Vanaf dan komt dat deel van de winst in de innovatiebox terecht.

De formule om de boxdrempel te berekenen:

Saldo in te lopen voortbrengingskosten + voortbrengingskosten in het boekjaar

Het deel van de voordelen dat hoger is dan de kosten (de drempel), valt onder het speciale Innovatiebox-tarief.

Voordeel via innovatiebox groter sinds 2023

Omdat het vpb-tarief in 2023 gestegen is, is het voordeel dat je via de innovatiebox kunt pakken relatief groter. Het lage vpb-tarief is namelijk van 15% naar 19% gestegen, en het drempelbedrag voor het hoge tarief is lager geworden. Dit betekent dat je belastingkorting via de Innovatiebox groter is.

WBSO & Innovatiebox

De Innovatiebox wordt vaak in één adem genoemd met de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Je hebt namelijk meestal een WBSO-beschikking nodig om de Innovatiebox te kunnen gebruiken. De Innovatiebox combineren met de WBSO is dus iets wat veel gedaan wordt. Via de WBSO kun je de kosten voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject flink drukken:

 • Vergoeding van loonkosten

 • Vaste aftrek voor zzp’ers

 • Startersaftrek voor startende ondernemers

Bedrijven met personeel kunnen WBSO-subsidie krijgen op basis van S&O-uren, uurloon en kosten. Vervolgens kan de winst afkomstig uit innovatie in de Innovatiebox belast worden.

Innovatiebox aanvragen

De Belastingdienst beoordeelt aanvragen om een deel van de winst in de Innovatiebox te mogen plaatsen. Veel bedrijven gebruiken een financieel adviseur om te bekijken of hun Innovatiebox-aanvraag goedgekeurd zal worden.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.