Vpb tarieven: verhoging naar 19 procent

Tarieven en veranderingen in de vennootschapsbelasting uitgelegd

business-team-meeting-analysis-financial-chart
Eerste hulp bij online boekhouden whitepaper

Eerste hulp bij online boekhouden

Wat zijn de vpb tarieven dit jaar? En hoe verhouden de tarieven zich met de afgelopen jaren? Hoe zit het met het drempelbedrag? We leggen het je uit.

Kies je als rechtsvorm een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv), dan moet je van de Belastingdienst aangifte doen voor de vennootschapsbelasting (vpb). Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, minus de aftrekbare verliezen. Overigens geldt de vpb ook voor een stichting of vereniging als ze een onderneming drijven.

Tarief vennootschapsbelasting

2022 was een goed jaar voor de vpb. Maar in 2023 stijgt het lage tarief naar 19% en gaat het drempelbedrag voor het lage tarief omlaag. Meer bedrijven vallen in 2023 dus in de hoge belastingschijf. Kortom, bedrijven die vennootschapsbelasting betalen gaan meer belasting betalen.

Hieronder zie je de vpb tarieven met een terugblik op de tarieven van voorgaande jaren:

Jaar2020202120222023
Opstaptarief16,5%15%15%19%
Belastbaar bedrag tot€ 200.000€ 245.000€ 395.000€ 200.000
Toptarief25%25%25,8%25,8%
Belastbaar bedrag vanaf€ 200.000€ 245.000€ 395.000€ 200.000

Wil je weten hoeveel je vennootschapsbelasting jij moet betalen? Met onze calculator kun je binnen enkele seconden de vpb berekenen.

Geen betalingskorting meer voor vpb

Voorheen kon je bij voorlopige aanslagen vpb betalingskorting krijgen. Je kreeg deze betalingskorting als je de voorlopige vpb-aanslag in één keer betaalde voordat de eerste betaaltermijn verlopen was. Deze betalingskorting vervalt per 2023.

Wijziging vpb tarieven en de jaarrekening

Belasting die in de toekomst moet worden betaald en waarvan je nu al weet hoeveel dat is, noem je een belastinglatentie. Door de wijziging in het vpb tarief en percentage moeten belastinglatenties worden geherwaardeerd.

Laat je accountant of boekhouder je ook helpen met de beoordeling van hoe de impact van de vpb tariefwijziging op de belastinglatenties moet worden verwerkt in de jaarrekening, winst-en-verliesrekening of in het eigen vermogen.

Lees meer over: verliesverrekening vpb

Tips vpb tarief

  • Vorm je met meerdere vennootschappen samen een fiscale eenheid voor de vpb? Het kan goed zijn, om deze fiscale eenheid te verbreken. Het belastbare bedrag van € 200.000 geldt namelijk voor alle winst van alle vennootschappen bij elkaar opgeteld. Zonder de fiscale eenheid profiteer je per vennootschap van de hogere grens.

  • Heb je projecten die vallen onder de WBSO? Dan kun je de winsten die daaruit voortkomen in de Innovatiebox plaatsen. Dat betekent dat je slechts 9% belasting betaalt in plaats van het reguliere vpb-tarief.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Patty Sjerps