Verliesverrekening vpb: wat je moet weten

Hoe werkt carry back en carry forward?

tax-form-1040-us-in-female-hands-on-laptop-background-american-form-tax-taxes-usa-earnings-paperwork t20 2wQ0r0
Eerste hulp bij administratie - Hero

Eerste hulp bij administratie

In de vennootschapsbelasting (vpb) mag je het verlies uit het ene jaar verrekenen met de winst van een ander jaar. Een interessante regeling, want hierdoor hoef je minder vennootschapsbelasting te betalen. Hoe zit dat precies? En wat is er per 2022 veranderd aan de verliesverrekening vpb?

Hoe werkt verliesverrekening vpb?

Als je belastingplichtig bent in de vennootschapsbelasting mag je verliezen uit het ene jaar verrekenen met de belastbare winst in een bepaald boekjaar. Dit wordt verliesverrekening vennootschapsbelasting genoemd. Je kunt de verliezen op twee manieren verrekenen: via voorwaartse verliesverrekening (carry forward) en via achterwaartse verliesverrekening (carry back). Een korte uitleg:

  1. Carry back vpb. Bij carry back verreken je het verlies uit een jaar met de winst van het jaar daarvoor.

  2. Carry forward vpb. Bij carry forward verreken je het verlies met de winst uit de jaren erna.

De Belastingdienst laat weten dat de volgorde is: eerst carry back, vervolgens carry forward. Anders gezegd: Je verrekent een verlies eerst met de winst van het jaar ervoor (als er sprake was van winst). Pas daarna mag je het verlies verrekenen met de winsten uit de jaren erna.

Door op deze manier verliesverrekening vpb toe te passen, betaal je minder vennootschapsbelasting. Je compenseert de verliezen van het ene jaar met de winst van een ander jaar. Vandaar dat deze regeling ook wel verliescompensatie wordt genoemd.

Carry forward voorbeeld

In 2020 heb je een verlies geleden van € 45.000,- maar in 2021 heb je winst gemaakt: € 80.000,-. Via voorwaartse vpb verliesverrekening kun je het verlies uit 2020 in mindering brengen op de winst uit 2021. De verliesverrekening vpb is dan: 80.000 – 45.000 = 35.000. Je moet dus vennootschapsbelasting betalen over een bedrag van € 35.000.

Carry back voorbeeld

In 2022 lijd je € 50.000 verlies. Maar in 2021 had je € 100.000 winst. Je mag dan via carry back deze € 50.000 verlies verrekenen met de winst van het jaar ervoor. Dat betekent dat je in 2021 uiteindelijk vpb betaalt over € 100.000 - € 50.000 = € 50.000. Met een tarief van 15% komt dat neer op € 7.500.

Verliesverrekening vpb 2022

In het Belastingplan 2021 zijn nieuwe regels aangekondigd als het gaat om voorwaartse verliesverrekening:

Onbeperkte voorwaarts verrekenen. Per 1 januari 2022 geldt dat er geen termijn meer is voor de voorwaartse verliesverrekening. Tot en met 2021 was die termijn 6 jaar. Dat betekent dat de verliezen uit boekjaren vanaf 1 januari 2013 onbeperkt voorwaarts mag verrekenen. De termijn voor de achterwaartse verliesverrekening (carry back) verandert niet: die blijft 1 jaar.

Maximumbedrag. Vanaf 2022 mag je bij winsten van boven € 1 miljoen niet alles verrekenen via carry forward. Het zit zo:

  • Belastbare winst € 1 miljoen of lager: verliezen zijn helemaal verrekenbaar

  • Belastbare winst € 1 miljoen of hoger: € 1 miljoen aan verliezen is volledige verrekenbaar. Van de resterende winst is 50% verrekenbaar door middel van verliesverrekening.

Het maximumbedrag voor het verrekenen van de verliezen geldt vanaf 2022, dus niet voor de winsten van 2021 en daarvoor. 

Voorbeeld voorwaartse verliesverrekening 2022

In 2022 heeft je bedrijf een belastbare winst van € 8 miljoen. In 2021 leed je bedrijf € 5 miljoen verlies. Dan geldt het volgende: Bij een belastbare winst van € 1 miljoen en hoger is € 1 miljoen plus 50% van de resterende winst verrekenbaar. Oftewel: € 1 miljoen + € 3,5 miljoen = € 4,5 miljoen.

Dat brengt het belastbare bedrag voor 2022 op € 8 miljoen - € 4,5 miljoen = € 2,5 miljoen.

Voor het jaar 2021 geldt dat er nog iets overblijft van het verlies, namelijk: € 5 miljoen - € 4,5 miljoen = € 500.000. Dit bedrag mag je nog verrekenen met de winsten vanaf 2023.

Nieuwe tarieven vpb

Het is goed om te weten dat per januari 2023 nieuwe vpb-tarieven gelden voor de vennootschapsbelasting.

Het huidige opstaptarief is 15% (bij een belastbaar bedrag tot € 395.000) en bij het toptarief een percentage van 25,8%. Als je wilt weten bij carry back tegen welk tarief je aanloopt, moet je kijken wat je totale inkomen is.

Lees ook: vpb berekenen met deze handige calculator

Vooruitblik: verliesverrekening vpb 2023

Zoals het nu lijkt gaat er weinig veranderen aan het systeem van verliesverrekening. Wel kom je waarschijnlijk eerder in het hogere vpb-tarief terecht: vanaf € 200.000 betaal je het hogere belastingtarief, en zoals het er nu naar uitziet gaat wordt het lage tarief verhoogd naar 19%.

Verliesverrekening ib

Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (ib) geldt ook dat zij verliesverrekening kunnen toepassen: verliesverrekening ib. Alleen voor hen geldt dat ze de verliezen mogen verrekenen met de drie jaren ervoor en de negen jaren erna. Dat is de trouwens ook de verplichte volgorde.

Daarnaast geldt dat de winst en het verlies uit de onderneming in box 1 vallen, als onderdeel van het inkomen uit werk en woning. Het verlies uit onderneming kun je berekenen door het verlies in mindering te brengen op je loon. Vervolgens mag je dat (negatieve) totaal verrekenen met de positieve inkomsten uit box 1 van de 3 jaren ervoor en de 9 jaren erna. Je mag het verlies in box 1 niet verrekenen met de resultaten uit box 2 of 3.

Minder vpb betalen

Het is handig om als ondernemer op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Of je nu verliesverrekening vpb of ib wilt toepassen, het kan je in alle gevallen veel geld besparen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.