Box 2 belasting: aanmerkelijk belang

Tarieven, berekening en schijven in box 2

Wat is het aanmerkelijk belang tarief

In box 2 heb je te maken met belasting over aanmerkelijk belang. Het tarief in 2022 en 2023 is 26,90%. In 2024 komen er twee schijven in box 2. Wanneer heb je aanmerkelijk belang en hoeveel belasting moet je betalen? Ontdek hoe het zit.

Box 2 belasting, hoe werkt het?

Bij de aangifte inkomstenbelasting krijg je te maken met drie boxen. In iedere box vallen bepaalde inkomsten. Daarover betaal je belasting. Dit is de indeling van de drie belastingboxen:

Elke box heeft zijn eigen tarieven. Hieronder lees je meer over het huidige tarief in box 2. 

Wanneer betaal je belasting in box 2?

Als ondernemer moet je mogelijk belasting afdragen in box 2. Maar niet altijd. Wanneer krijg je te maken met deze box 2 belasting? Je moet belasting betalen in box 2 als je voordeel hebt gehaald uit een aanmerkelijk belang in een onderneming. Wat betekent dat precies? Dat lees je verderop in dit artikel.

Box 2 tarief 2023

Sinds 2021 is het tarief in box 2 vastgesteld op 26,90%. Dus ook over je inkomsten uit 2022 en 2023 die in box 2 vallen betaal je dit tarief. Bekijk hier de percentages van dit jaar en de jaren ervoor:

JaarPercentage
Box 2 tarief 202326,90%
Box 2 tarief 202226,90%
Box 2 tarief 202126,90%
Box 2 tarief 202026,25%
Box 2 tarief 201925%

Box 2 tarief 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaat er iets veranderen in de box 2 belasting. Er komen twee schijven met twee tarieven. Je betaalt dan: 

 • 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomsten (per persoon)

 • 33% over alle inkomsten boven de € 67.000 (per persoon)

Heb je een fiscale partner? Dan gaat het om jullie verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 betaal je dan 24,5% aan belasting en boven de € 134.000 euro betaal je 33%.

De introductie van twee schijven in box 2 komt voort uit het Belastingplan 2023.

Doel twee schijven box 2

Met de invoering van de twee schijven in box 2 wil het kabinet ondernemers stimuleren om de winst vaker in delen uit te keren. Dan betaal je namelijk het lagere belastingtarief. Op die manier is er geen uitstel van belasting door winstinhouding. 

Ook wil het kabinet met deze maatregel de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijkwaardig belasten.

Wat is aanmerkelijk belang?

De Belastingdienst wil weten of je voordeel hebt gehaald uit een aanmerkelijk belang. Dit is bijvoorbeeld het geval als je dividend hebt ontvangen of verkoopwinst hebt van aandelen in een bedrijf. Het belang en het voordeel moeten aan specifieke voorwaarden voldoen.

Definitie aanmerkelijk belang box 2

Je hebt een aanmerkelijk belang als je (eventueel samen met je fiscale partner) direct of indirect minimaal 5% bezit van:

 • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnenlandse of buitenlandse vennootschap*

 • het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag

*Dit geldt ook als je 5% hebt van één bepaald soort aandelen.

Voordeel uit aanmerkelijk belang box 2

Je betaalt alleen belasting in box 2 als je ook een bepaald voordeel hebt gehaald uit je aanmerkelijk belang. Je kunt twee soorten voordeel hebben. Deze voordelen zijn:

 • Reguliere voordelen (bijvoorbeeld dividend)

 • Vervreemdingsvoordelen (bijvoorbeeld verkoopwinst op aandelen)

Als je als aanmerkelijkbelanghouder een dividenduitkering krijgt uit de bv, dan moet je daarover dus inkomstenbelasting betalen in box 2. Houd daar rekening mee bij je aangifte inkomstenbelasting.

Aanmerkelijk belang bv, nv en cv

Je krijgt te maken met de belasting over aanmerkelijk belang als je eigenaar of mede-eigenaar (voor minstens 5%) bent van een bedrijf met een van de volgende rechtsvormen:

Ook als je een aanmerkelijk belang hebt in een buitenlandse vennootschap, zoals een Limited (Ltd) of Aktiengesellschaft (Ag), krijg je te maken met bijbehorende belasting.

Aanmerkelijk belang familie

Bij het bepalen van je aanmerkelijk belang speelt ook je familie een rol. De 5 procent-regel is inclusief je fiscale partner. Dus als je fiscale partner bijvoorbeeld ook aandelen heeft, dan telt dat mee voor de berekening van je aanmerkelijk belang.

Daarnaast heb je ook een aanmerkelijk belang als andere familieleden meer dan 5 procent van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of stemrecht hebben in dezelfde vennootschap of coöperatie. Het gaat om familieleden in de rechte lijn van jezelf en je fiscale partner: ouders, kinderen en kleinkinderen. Het kan ook gaan om de fiscale partners van deze familieleden. 

Je moet bij je eigen berekening van het aanmerkelijk belang ook het eventuele inkomen uit aanmerkelijk belang aangeven van je minderjarige kind, totdat hij of zij 18 jaar is.

Gebruikelijkloonregeling box 2

Let op: Ben je in loondienst en heb je een aanmerkelijk belang? Dan gelden er weer andere regels. Lees daarvoor het artikel Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Belasting box 2 berekenen

Hoe bereken je de belasting in box 2 over jouw aanmerkelijk belang? Volg deze stappen:

 1. Ga eerst na hoeveel winst je hebt ontvangen uit aanmerkelijk belang.

 2. Geef bij je aangifte inkomstenbelasting onder ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan.

 3. Kijk wat het belastingtarief is in box 2 voor het jaar waarover je aangifte doet. Eventueel ingehouden dividendbelasting wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder ‘te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.

Voorbeeldberekening box 2 belasting

 • Je hebt in 2023 bijvoorbeeld € 10.000 bruto dividend ontvangen. Dat is je voordeel uit aanmerkelijk belang.

 • Het belastingtarief in box 2 voor 2023 is 26,90%

 • Je betaalt dan € 2.690 aan belasting in box 2.

Verlies uit aanmerkelijk belang verrekenen

Als je verlies hebt door je aanmerkelijk belang, dan mag je dat verrekenen. Je verlies wordt door de Belastingdienst verrekend met positieve inkomsten uit aanmerkelijk belang in het jaar ervoor of in de zes jaar na het jaar dat je verlies hebt geleden. 

Is je verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen omdat je geen aanmerkelijk belang meer hebt? Dan kan het verlies worden omgezet in een belastingkorting.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.