Dividendbelasting: dit moet je weten

Uitleg over soorten dividend en belasting

ceo-vrouw-kantoor-samenwerken-vrolijk-blauw

Bij het uitkeren en ontvangen van dividend krijg je te maken met dividendbelasting. Wat is dividend precies? Welke soorten dividend zijn er? En hoe werkt de dividendbelasting? Een uitleg, inclusief het tarief in 2022.

Wat is dividend?

Dividend is een deel van de winst dat je onderneming betaalt aan de aandeelhouders. Aandeelhouders hebben recht op dividend, omdat ze mede-eigenaar zijn. Heb je een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) dan heb je te maken met dividend. Dividend wordt ook wel winstuitkering genoemd.

Hoeveel dividend een aandeelhouder krijgt hangt volledig af van de gemaakte winst en het aantal aandelen van de aandeelhouder (aandelenpercentage). Je bent niet verplicht om de winst in dividend uit te keren. Je mag de winst ook herinvesteren in de bv of nv. De herinvestering kan uiteindelijk ook voordelig zijn voor de aandeelhouders, omdat het meer winst kan opleveren of meer waarde van het bedrijf en daarmee ook de aandelen.

Welke soorten dividend zijn er?

Je hebt meerdere soorten dividend. Zo is er een verschil in de manier waarop het dividend wordt uitgekeerd: in geld (cashdividend) of in extra aandelen (stockdividend). Stockdividend moet altijd samen met cashdividend worden uitgekeerd. Bij keuzedividend kunnen aandeelhouders ervoor kiezen om naast geld ook een deel in aandelen te ontvangen.

Daarnaast is er een belangrijk verschil tussen deelnemingsdividend en beleggingsdividend. 

  • Deelnemingsdividend is er voor organisaties die 5 procent of meer van de aandelen bezitten in je vennootschap.

  • Beleggingsdividend is voor aandeelhouders die minder dan 5 procent van de aandelen bezitten. 

Welke vorm van dividend je uitkeert heeft vooral gevolgen voor de dividendbelasting.

Deelnemingsdividend

Als je deelnemingsdividend uitkeert, dan mag je meestal een inhoudingsvrijstelling toepassen. Als de hele uitkering vrijgesteld is, dan hoef je geen aangifte te doen van dividendbelasting. Als er aandeelhouders gevestigd zijn buiten Nederland, gelden er andere belastingregels.

Beleggingsdividend

Bij een uitkering van beleggingsdividend moet je vennootschap wel dividendbelasting inhouden op het dividend dat je uitkeert. Dit is dus van toepassing op aandeelhouders die minder dan 5 procent van de aandelen bezitten.

Wanneer moet je dividendbelasting betalen?

Als je onderneming dividend uitkeert, krijg je meestal te maken met dividendbelasting. Wanneer moet je dit betalen? De aangifte van dividendbelasting doe en betaal je binnen een maand na de dag waarop je het dividend beschikbaar hebt gesteld aan de aandeelhouders.

Tarief dividendbelasting 2023

Het tarief van de dividendbelasting in 2023 is - net als in 2022 - 15%. Dit percentage houd je in op het uitgekeerde dividend aan de aandeelhouders. Daarna betaal je de dividendbelasting aan de Belastingdienst.

Aangifte dividendbelasting

De onderneming die het dividend betaalt, moet de aangifte dividendbelasting doen. Je gebruikt daarvoor het formulier van de Belastingdienst. Je vult op dit formulier de belasting in die je vennootschap in totaal heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Als je geen aangifte doet of niet op tijd (binnen een maand), dan kun je een naheffingsaanslag krijgen en een boete. Ben je het achteraf niet eens met de betaalde dividendbelasting, dan kun je bezwaar maken bij de Belastingdienst.

Dividend ontvangen?

Bij het ontvangen van dividend krijg je te maken met een andere vorm van belasting. De individuele aandeelhouders die dividend ontvangen, kunnen de belasting van 15% verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting. Het belastingtarief voor ontvangen dividend in 2022 is 26,9%. 

Als je dividend uitkeert aan jezelf, van de bv naar privé, mag je de afgedragen dividendbelasting verrekenen met je inkomstenbelasting in box 2. Per saldo moet je dan nog ruim 11% van het uitgekeerde (bruto) dividend bijbetalen. Als je meer dan 5 procent van de aandelen bezit, is er overigens sprake van aanmerkelijk belang.

Ontvangt je vennootschap dividend? Dan mag je de ingehouden dividendbelasting (15%) verrekenen met de vennootschapsbelasting

In een aantal gevallen kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting. Bijvoorbeeld als de dividendbelasting niet goed is toegepast. 

Lees meer over vrijstellingen van dividendbelasting

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.