Aangifte dividendbelasting: haal er alles uit

Verplichtingen, vrijstellingen en een formulier

aandelen-divident-markt-aex

Wanneer moet je aangifte van dividendbelasting doen? Welke vrijstellingen zijn er? En hoe doe je belastingaangifte? Kom erachter waar je als ondernemer op moet letten en betaal niet te veel. Zo haal je alles uit je aangifte dividendbelasting.

Waarom dividendbelasting betalen?

Je onderneming is in een aantal gevallen wettelijk verplicht dividendbelasting te betalen. Doe je dit niet, of niet op tijd, dan kun je een boete en een naheffing krijgen van de belastingdienst. Dan kost het je onderneming dus een stuk meer geld.

De dividendbelasting moet je zelf eerst inhouden bij het uitkeren van dividend aan je aandeelhouders. Daarna betaal je de ingehouden dividendbelasting aan de Belastingdienst. Bespaar door op tijd je aangifte te doen en de verschuldigde dividendbelasting te betalen.

Dividendbelasting: aangifte doen of niet?

Je moet dividendbelasting betalen over de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en hybride leningen. Of jouw onderneming dividendbelasting moet betalen, hangt af van het soort dividend dat je uitkeert. 

Lees meer over de verschillende soorten dividend

Als jouw vennootschap wel dividend uitkeert, maar geen dividendbelasting hoeft in te houden, hoef je ook geen aangifte te doen, tenzij de Belastingdienst je een aangifteformulier toestuurt.

Wanneer aangifte dividendbelasting doen?

De aangifte dividendbelasting moet je binnen een maand doen nadat je het dividend beschikbaar hebt gesteld aan de aandeelhouders van je bv of nv. Het gaat dus niet om de dag waarop het dividend is uitbetaald, maar wanneer het ‘beschikbaar is gesteld’ of bekend is gemaakt. 

Daarna moet je de berekende dividendbelasting betalen. Ook de betaling moet binnen een maand na het beschikbaar stellen van het dividend binnen zijn bij de Belastingdienst. Start er dus niet te laat mee.

Aangifte dividendbelasting 2022

Hoeveel dividendbelasting betaal je dit jaar? 

Lees meer over het tarief dividendbelasting 2022

Hoe doe je aangifte dividendbelasting?

De vennootschap die het dividend uitbetaalt, moet de aangifte doen. Je gebruikt daarvoor het aangifteformulier van de Belastingdienst. Je vult op dit formulier de belasting in die je vennootschap in totaal heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Formulier aangifte dividendbelasting

Op het aangifteformulier staat welke gegevens je moet invullen en hoe je moet betalen. Je vindt daar ook het juiste rekeningnummer voor de betaling. Die is anders dan bij veel andere belastingen. 

Je kunt de aangifte van dividendbelasting nog niet volledig digitaal doen. De Belastingdienst vraagt je het formulier op ‘een computer’ in te vullen, daarna uit te printen en op te sturen naar hun afdeling in Heerlen. Met de post dus. Lekker ouderwets. Houd er daarom rekening mee dat je dit op tijd doet, zodat het formulier voor de deadline binnen is.

Dividendbelasting berekenen

Het berekenen van dividendbelasting is vrij eenvoudig. Je kijkt daarbij naar het totaal uitgekeerde dividend waarover belasting betaald moet worden. Als het goed is heb je daarover al belasting ingehouden richting de aandeelhouders. Je moet weten welk tarief er op dit moment geldt (nu 15%). Je krijgt dan de volgende rekensom: totaal uitgekeerde dividend X tarief dividendbelasting (15%). 

Rekenvoorbeeld: Je keert 10.000 euro bruto dividend uit. Daarover betaal je dus 1.500 euro aan dividendbelasting. Hiermee kom je alvast tot een snelle berekening van de dividendbelasting die je moet afdragen aan de Belastingdienst. Houd wel rekening met eventuele vrijstellingen en verminderingen. Dat kan een hoop schelen.

Welke vrijstellingen zijn er voor dividendbelasting?

Je kunt mogelijk profiteren van vrijstellingen en verminderingen van dividendbelasting. Je mag verminderingen toepassen als je te maken hebt met de volgende situaties:

  • Er is in het buitenland bronbelasting geheven op winstuitkeringen.

  • Er is in het buitenland bronbelasting geheven op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling. 

  • Er is dividendbelasting ingehouden op uitkeringen aan een fiscale beleggingsinstelling.

  • Er is buitenlandse bronbelasting ingehouden op uitkeringen aan een fiscale beleggingsinstelling.

Op het aangifteformulier kun je invullen hoeveel er al is geheven of ingehouden. Dit verlaagt het bedrag dat je nog moet betalen aan de Belastingdienst. Wanneer en hoe je deze verminderingen precies toepast, kun je bespreken met je financieel adviseur of boekhouder.

Dividendbelasting vrijstelling

Je kunt misschien deels of volledige vrijstelling krijgen van dividendbelasting. Dit is bijvoorbeeld het geval als je beleggingsdividend uitkeert aan een buitenlandse aandeelhouder. Die aandeelhouder moet dan wel een formulier invullen voor gedeeltelijke of volledige vrijstelling.

Daarnaast betaal je meestal geen dividendbelasting over deelnemingsdividend. Dit is dividend dat je betaalt aan organisaties die 5 procent of meer van de aandelen bezitten. Je mag dan een inhoudingsvrijstelling toepassen. 

Lees meer over het verschil tussen deelnemingsdividend en beleggingsdividend

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.